Calendar Ortodox 21 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea care alungă toată durerea și neputința

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 21 mar 2023, 07:37

Sărbătoarea zilei de marți

Sursa: PixaBay

Calendar ortodox 21 martie 2023. Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul este sărbătorit marți, 21 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 21 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, cel care a primit de la

Dumnezeu darul facerii de minuni și o viață îndelungată de 120 de ani. 

Rugăciunea care alungă toată durerea și neputința se rostește marți, 21 martie 2023. 

Calendar ortodox 21 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 21 martie 2023. Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în fiecare an, la data de 21 martie. 

Sfântul Iacob a trăit pe vremea împăratului Constantin al 5-lea Copronim (741-775) şi a îmbrăţişat viaţa monahală de tânăr, înfrânându-se cu postiri, privegheri şi alte aspre nevoinţe. Se îndeletnicea cu scrierea dumnezeieştilor cărţi, mai întâi luminându-şi mintea cu rugăciunea cea din inimă curată. S-a învrednicit de treapta episcopiei şi a suferit mult pe vremea prigoanei împăratului Constantin Copronim, cerându-i-se să lepede cinstirea sfintelor icoane. Deci, nevrând să spună faptul că sfintele icoane sunt idoli, a fost osândit să îndure multe chinuri, izgoniri, întemniţări, foame şi sete şi multe strâmtorări, dar nimic nu a slăbit tăria dreptei lui credin­ţe.

Şi aşa, întru acele cumplite ­chinuri, şi-a dat fericitul Iacob ­sufletul său curat în mâinile lui Dumnezeu, pe Care până la moar­­te L-a mărturisit şi de la El a primit bucuria cea veşnică din Împărăţia cerurilor, scrie ziarullumina.ro.  

Calendar ortdodox 21 martie 2023. Rugăciune către Sf Iacob Mărturisitorul 

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul 

Troparul Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul,  glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Iacob, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul  Sfântului Ierarh Iacob Mărturisitorul glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Iacob, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat.

Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

C ântarea 1, glasul al 2-lea

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind în suflet luminarea Stăpânului tău, Sfinte Iacob, înşelă­ciunea cea întunecoasă a lumii ai părăsit-o şi ai dobândit mă­rirea cea mai presus de lume.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crucea pe umerii tăi luând, ai urmat, cuvioase, Celui Ce S-a Răstignit şi pustnicind preaînţelepţeşte, ai micşorat patimile prin înfrânare, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din frageda ta tinereţe te-ai făcut vas încăpător al harurilor Duhului şi cetăţean şi moşteni­tor al Sionului celui de sus, Sfinte Fe­ricite Iacob.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu singură, Fecioară, ai năs­cut pe Dumnezeu, Care întru toate este Neîncăput, făcându-Se Încăput întru tine, din bunătate, pe Care roagă-L să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ţi-a fost plăcută, cu­vântul tău a fost îndum­nezeit, potrivit cu sarea dragos­tei, inima ţi-a fost plină de umi­linţă; pentru aceasta, cu cre­dinţă te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închinându-te dumnezeies­cului Chip al lui Hristos, Celui Ce S-a arătat în Trup pentru noi, ai suferit prigoniri, părinte, primejdii şi dureri, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o jertfă curată te-ai adus pe tine Domnului, prin omo­rârea păcatului şi jertfe fără de sânge ai adus Lui, ca un ie­rarh pus după Lege.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cădelniţă de aur, cu adevărat şi năstrapă a manei celei dumnezeieşti, scaun şi palat preafrumos al lui Dumnezeu, te numim pe tine, Fecioară.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

 

C ântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul iconomiei Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile lacrimilor tale spălându-te totdeauna, preafe­ricite, te-ai arătat vas curat al Duhului.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile de toată noap­tea adormind poftele trupului, te-ai arătat făclie neadormită a nepătimirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Smerit şi blând, milostiv şi fără de răutate şi întreg la minte ai fost, Preacuvioase Ierarhe Iacob.

Citește și: Cum a fost, de fapt, relația Marcelei Fota cu fostul soț?! Acum a recunoscut: „Copilul meu nu știe”

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Stăpână, neispitită de nuntă, care în chip de negrăit ai ză­mislit pe Dumnezeu, izbăveşte pe toţi de ispite şi întristări.

 

C ântarea a 5-a

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăgostindu-te de slava cea adevărată, ai defăimat pe faţă toată îngâmfarea omenească şi te-ai făcut luminător, strălu­cind prin smerenie.

Stih: Sfinte Părinte Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-te, ai zăbovit în rugăciuni de toată noaptea, primind cu ochiul sufletului ra­zele cele dumnezeieşti, părinte ierarhe, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Iacob.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu înfrânare multă, cu prive­ghere îndelungată, cu rugăciune şi pătimire, cuvioase, ai căutat pe Dumnezeu, Care te-a mutat pe tine către locaşurile cele de sus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

Citește și: Floriile 2023: Tradiția care îți aduce noroc în această perioadă a anului

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu   (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox 16 iunie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea tămăduitoare de boli și necazuri grele

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți) 

Sursă: pravila.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

 


Surpriză de proporții! O nouă concurentă a intrat în Casa iubirii! Julia a mărturisit că a venit pentru că a pus deja ochii pe doi băieți pe care își dorește să ii cunoască mai bine! Iată ce reacții s-au stârnit în rândul fetelor!