Floriile 2023: Tradiția care îți aduce noroc în această perioadă a anului

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 13 mar 2023, 12:13

Când pică Duminica Floriilor în 2023

Sursa: Basilica.ro

Floriile 2023. Când pică Duminica Floriilor în 2023 și ce obiceiuri și tradiții sunt legate de ziua care marchează intrarea Domnului în Ierusalim.

Floriile 2023 sau Duminica Floriilor reprezintă

cea mai importantă sărbătoare care vestește Paștele și marchează începutul Săptămânii Patimilor. Sărbătoarea Floriilor nu are o dată exactă, ci pică întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. Când pică Duminica Floriilor în 2023 și ce obiceiuri și tradiții sunt legate de ziua care marchează intrarea Domnului în Ierusalim. 

Citește și: Sf. Gheorghe 2023: Pe ce dată pică sărbătoarea în acest an?

Când pică Floriile în 2023 

Floriile 2023 sau Duminica Floriilor pică anul acesta pe data de 9 aprilie, cu o săptămână înainte de data la care creștinii ortodocși sărbătoresc Paștele 2023. Floriile 2023 sau Duminica Floriilor comemorează un eveniment menționat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19) și anume intrarea triumfală a lui

Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor.

Mântuitorului Iisus Hristos intră în Ierusalim smerit, călare pe mânzul asinei, înconjurat de cei 12 Apostoli, împlinind astfel profeția lui Zaharia: "Bucură-te foarte fiica Sionului, veselește-te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine drept și biruitor, smerit și călare pe asin" (Zaharia IX, 9).

Mulțimea l-a întâmpinat cu ramuri de finic și cântări de bucurie:" Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel

ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!" (Matei 21, 9), semn al pogorârii lui Dumnezeu din Ceruri și venirea Sa pe pământ pentru a-i mântui lumea.

Pe data de 9 aprilie, în Duminica Floriilor 2023, este dezlegare la pește. 

Florii 2023. Tradiții și obiceiuri pentru sănătate și noroc în Duminica Floriilor

Duminica Floriilor sau sărbătoarea Floriilor 2023 este un prilej de bucurie pentru creștinii care respectă și azi un obicei străvechi legat de ziua care marchează intrarea Domnului în Ierusalim. În ziua de Florii, se aduc în biserici ramuri de salcie care sunt binecuvântate și împărțite credincioșilor, în amintirea ramurilor de finic și de măslin cu care mulțimile au întâmpinat pe Domnul la intrarea Sa în Ierusalim și pe care creștinii le țin în mâini ca semn al biruinței împotriva morții.  

Despre ramurile de salcie sfințite la biserică în Duminica Floriilor se spune că sunt pline de binecuvântări menite să purifice trupul, casa și familia și de aceea creștinii le aduc acasă și le așează la loc de cinste, lângă o icoană, sau la geamuri și la uși, ca să țină relele la distanță. 

Având în vedere că aceste ramuri poartă binecuvântarea lui Dumnezeu în urma rugăciunii preotului, cel mai potrivit ar fi ca, după ce se usucă, ele să nu fie aruncate la gunoi, ci arse sau îngropate în pământ, pentru a se „întoarce” din nou în natură. 

Citește și: Ce se întâmplă cu Theo Rose în ultimul trimestru?! Artista, în lacrimi: „Copilul meu nu știu ce are”

Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim se citește de Florii 2023 

Condacul 1:
Alesule Împărat al Sionului de Sus, Blândule Biruitor şi Dreptule Izbăvitor, Cel ce întru cele de sus eşti purtat de Heruvimi şi cântat de Serafimi, Te vedem acum pe mânz de asin intrând în Ierusalim, la patima cea de voie. Pentru acesta ne închinăm coborârii Tale celei negrăite şi cu stâlpări şi ramuri de copaci, Te întâmpinăm în smerenie şi cu pruncii Îţi cântăm: Binecuvântat eşti Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Icosul 1:
Cetele Arhanghelilor şi ale îngerilor au văzut, cu frică şi cu cutremur din înălţimile cereşti, intrarea Ta în Ierusalim, la patima cea de bună voie, Hristoase Mântuitorule. În chip nevăzut Te-au urmat cu Apostolii şi cu pruncii evreilor au cântat: “Osana întru cei de Sus” şi au zis unele ca acestea:
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, că ai cercetat şi ai săvârşit mântuirea poporului Tău.
Binecuvântat eşti, Stăpâne Hristoase că ai venit şi ai dăruit prin Cruce mântuire a fiilor Tăi.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile iadului.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să slobozeşti pe Eva din mâhnirea cea de demult.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire neamurilor.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai vestit Noul Legământ prin curgerea Sângelui Tău.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 2:
Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare, iar Lazăr, fiind unul din cei ce şedeau la masă, Marta cu sârguinţă Iţi slujea, Dătătorule a toate, Maria, însă, partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, Ţi-a uns preacuratele Tale picioare şi le-a şters cu părul capului ei şi cu iubire, din preaplinul inimii Ţi-a cântat: Aliluia.

Icosul 2:
Înţelesul cel greu de pătruns al venirii Tale la patima cea de voie neputând să-l priceapă, Iuda, care, voind să Te vândă, s-a tulburat văzând că Maria Îţi unge cu mir picioarele Tale, Doamne, a zis: De ce s-a făcut această risipă? Mirul acesta se putea vinde cu trei sute de dinari şi să fie daţi săracilor. Dar el a zis aceasta, nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era fur. Tu însă Doamne, ştiind că în curând vei suferi moarte, ai îndreptăţit această femeie, zicând: “Să o lăsăm, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat”. Pentru aceasta, cinstind venirea Ta la patima cea de bunăvoie, Îţi cântăm aşa:
Binecuvântat eşti, Doamne, ca la cină ai fost gătit de Maria pentru îngropare.
Binecuvântat eşti, Iisuse, că ai fost osândit la moarte de către Iuda, în sufletul lui, încă fiind în Betania.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit în Betania, în casa păcii, ca să primeşti ungere cu mir de la Maria.
Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit la Ierusalim, la patima de bunăvoie, ca să vesteşti lumii întregi iubirea.
Binecuvântat eşti, Cel ce pe Lazăr l-ai sculat din morţi, ca venirea Ta să fie cu putere.
Binecuvântat eşti, Cel ce Însuţi Te-ai sculat din mormânt, ca intrarea Ta să fie cu tărie.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 3:
Având cu adevărat putere Dumnezeiască, Stăpâne Hristoase, ai plecat din Betania apropiindu-Te de Betfaghe, ai trimis pe doi din ucenicii Tăi, zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi acolo veţi găsi un asin şi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi dezlegându-I să Mi-l aduceţi. Şi dacă va întreba cineva: Pentru ce îl dezlegaţi?, veţi zice că Domnului îi trebuieşte şi să cântaţi: Aliluia.

Icosul 3:
Plecând ucenicii au adus asinul şi mânzul şi şi-au pus hainele peste acesta. Tu, însă, Dumnezeu fiind, purtat de Heruvimi, pentru noi, te-ai aşezat pe mânzul asinei şi, ca un Împărat blând cu pace ai săvârşit intrarea în cetatea Părintelui Tău David. Pentru aceasta şi noi Te întâmpinăm cu aceste laude:
Binecuvântat eşti, Cel ce împreună cu Tatăl, întru cele înalte şezi pe tron dar ai binevoit să stai şi pe mânzul asinei.
Binecuvântat eşti, Cel ce în ceruri eşti închinat de Puterile Înalte, iar pe pământ ai primit închinare de la prunci.
Binecuvântat eşti, Cel ce împărăteşti cu tărie veacurile şi ai venit cu slavă în Ierusalim. Binecuvântat eşti, Cel ce priveşti la cei smeriţi şi cu blândeţe ai venit întru ale Tale.
Binecuvântat eşti, Cel ce şezând pe asin necuvântător, ai vrut să dezlegi necuvântarea cea de demult.
Binecuvântat eşti, Cel ce întru cele de jos primind micşorarea, sus, în ceruri, ai şezut împreună cu Tatăl şi cu Duhul.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 4:
Furtună de gânduri îndoite îmi tulbură mintea cum voi putea cânta cu vrednicie taina coborârii Tale, Doamne, că, având tron Cerul, ai şezut pe mânzul asinei, ca să-l cauţi pe om, vrând să dezlegi necuvântarea lui cea mai dinainte, ca să se plinească cele spuse de Zaharia, proorocul, care zice: Bucură-Te foarte, fiica Sionului, veseleşte-Te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul Tău vine la Tine drept biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei”. Pentru aceasta preaslăvim intrarea Ta cu pace, călare pe mânz, în Ierusalim şi din adâncul sufletului Îţi cântăm: Aliluia.

Icosul 4:
Auzind mulţimile care au venit la prăznuire, că Tu, Doamne, intri în Ierusalim, s-au adunat împreună şi îşi aşterneau hainele lor pe cale, alţii tăiau ramuri de copaci şi mergând în urma Ta cântau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este Împărăţia ce vine întru numele Domnului şi tatălui nostru David! Osana, întru cei de sus! Pentru aceasta şi noi în această zi de înainte prăznuire, purtând semnele Învierii Tale, ramuri de copaci, ca unui Biruitor al morţii îţi cântăm:
Binecuvântat eşti, Împăratul lui Israel, Care ai venit să cauţi Împărăţie care nu este din lumea aceasta.
Binecuvântat eşti, Fiul lui David, Cel ce nu ai vrut să frângi trestia plecată.
Binecuvântat eşti, Păstorul cel Bun, care ai venit să cauţi oaia cea pierdută.
Binecuvântat eşti, Mielule fără răutate, care ai voit să Te aduci jertfă pe Tine însuţi.
Binecuvântat eşti, Stăpâne al făpturii, care ai fost întâmpinat cu iubire de zidirea Ta.
Binecuvântat eşti, împăratul Slavei, care ai fost întâmpinat de ucenici cu slavă împărătească şi proslăvit de prunci.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

Condacul 5:
Fiind din veac îmbrăcat în frumuseţe şi tărie Dumnezeiască, Doamne ai venit cu slavă în Sion şi Te-ai urcat pe muntele Măslinilor, ca să se împlinească proorocia, lui Naum: Iată, că pe munţi sunt picioarele celui ce binevesteşte, ale celui ce vesteşte pacea! Prăznuieşte Iuda sărbătorile Tale şi împlineşte făgăduinţele Tale! Şi să se împlinească iarăşi, altă proorocie a părintelui Tău David: Văzut-au Dumnezeule, alaiul Tău, alaiul Dumnezeului Meu, celui întru sfinţi. Când însă Te-ai apropiat de poalele muntelui Măslinilor, mulţimea ucenicilor a început să se bucure să laude pe Dumnezeu cu mare glas, proslăvindu-Te îndoit pentru minunile ce le-a văzut la Tine zicând: Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru numele Domnului! Pace, pe pământ şi slavă întru cei de sus! Pentru aceasta şi noi astăzi, ca un Nou Israel, ca o limbă a bisericii bucurându-ne cântăm: Aliluia.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023: Se mănâncă pește în doar două zile. Iată despre ce sărbători este vorba!

Icosul 5:
Văzând fariseii că bucuria poporului se înmulţeşte foarte şi ucenicii Tăi strigă cu mare glas, mâniindu-se pe Tine, Cel ce Te-ai coborât din munte, Ţi-au zis: învăţătorule, opreşte-i pe ucenicii Tăi. Tu, insă, Doamne, le-ai răspuns: dacă aceştia vor tăcea, atunci pietrele vor vorbi, aşa cum a proorocit profetul Avacum, zicând: Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din căpriorii casei îi răspunde. Pentru aceasta şi noi având sufletele şi inimile reci precum piatra, totuşi, după cuvântul Tău nu încetăm a Te lăuda aşa:
Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, căci ai venit la Ierusalim să mântuieşti pe cei păcătoşi.
Binecuvântat eşti, Hristoase Mântuitorul nostru, Cel ce ai vestit credincioşilor Tăi, că eşti aproape de noi.
Binecuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel ce ai venit ca prin Jertfa Crucii Tale să împaci cele cereşti cu cele pământeşti.
Binecuvântat eşti, Fiul Omului, Cel ce ai venit să vesteşti lumii întregi marea iubire a Tatălui Ceresc.
Binecuvântat eşti, Împărate al Celor ce împărăţesc, că împărăţia Ta este împărăţie veşnică.
Binecuvântat eşti, Stăpâne al Stăpânitorilor, că împărăţia Ta este în tot neamul.
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru Numele Domnului! Osana întru cei de sus! 

Sursă: basilica.ro; pravila.ro; jurnalspiritual.eu