DESPRE KANAL D

Dogan Media International, subsidiară a Dogan Holding, reprezintă una dintre cele mai dinamice și iubite companii de pe piața media din România, conectând publicul la informație  relevantă și entertainment de calitate prin intermediul unui pachet complex de media, oferind un conținut inovativ, variat și atractiv și o experiență mulți-screen, la standardele unei tehnologii de ultimă oră, prin intermediul a trei componente importante: TV (Kanal D, Kanal D2) Radio (Radio Impuls) și Digital (kanald.ro, kanald2.ro, stirilekanald.ro, wownews.ro, kfetele.ro, radioimpuls.ro și canalele de YouTube theXclusive și WOWNews). Dogan Media Internațional este un conglomerat Media integrat și un adevărat hub creativ ce oferă conținut diversificat disponibil pe diferite medii de acces și prezentare.

Dogan Media International și-a dezvoltat operațiunile în România din 2007, odată cu intrarea pe piața media din România a televiziunii generaliste Kanal D,  care se află în top trei stații TV, de multe ori poziționându-se pe primul și al doilea loc în audiențe.  

Trustul și-a dezvoltat în timp portofoliul prin dezvoltarea  proprietăților online, înglobarea în cadrul companiei a unui post de radio cu acoperire națională,  Radio Impuls, și culminând cu lansarea, în 2023, a unei noi televiziuni generaliste: Kanal D2.  Lansarea Kanal D2, cea de-a doua stație din portofoliul Dogan Media International, a constituit un pas strategic și firesc, aducând plusvaloare pe piața media printr-un conținut de calitate și un mix intraznet, ce înglobează medii care se potențează reciproc – TV, Radio și Digital, urmărind astfel strategia Dogan Media International. 

În martie 2019, Radio Impuls, o rețea cu acoperire în cele mai importante orașe ale țării, intră în portofoliul Dogan Media International, alăturându-se stației TV Kanal D.  În prezent, Radio Impuls este unul dintre cele mai iubite posturi de radio din România.  

Divizia de Digital a grupului s-a dezvoltat prin lansarea theXclusive, în 2021, un proiect îndrăzneț, inovator ce înglobează mai multe show-uri, producții online în exclusivitate, ce pot fi accesate pe canalul de YouTube theXclusive. De asemenea, în portofoliul Digital Dogan Media se află și canalul WOWNews.

 Dogan Media International, prin cele trei componente, TV, Radio și Digital, are misiunea de a răspunde nevoilor publicului de divertisment și informații cu un conținut inovator, divers și de calitate.  Cele două stații TV, postul de Radio și Divizia Digital își consolidează zi de zi poziția pe piață media urmând o strategie de conținut originală care întărește postura de trendsetter al trustului pe o gama largă de categorii de conținut.

Dogan Media International inspiră în continuare, zi de zi, un public uriaș, dar și partenerii media, devenind un adevărat trendsetter în materie de formate TV, creând comunității puternice de fani în social media și generând interactivitate prin intermediul platformelor online.

*

Dogan Media International, a subsidiary of Dogan Holding, represents one of the most dynamic and beloved companies on the media market in Romania, connecting the public to relevant information and quality entertainment through a complex media package, offering innovative, diverse and attractive content and a multi-screen experience, at the standards of cutting-edge technology, through three important components: TV (Kanal D, Kanal D2) Radio (Radio Impuls) and Digital (kanald.ro, kanald2.ro, stirilekanald.ro, wownews.ro, kfetele.ro, radioimpuls.ro and the YouTube channels theXclusive and WOWNews). Dogan Media International is an integrated Media conglomerate and a real creative hub that offers diversified content available on different access and presentation devices.

Dogan Media International has developed its operations in Romania since 2007, with the entry on the Romanian media market of the general television channel Kanal D, which is in the top three TV stations, often ranking first and second in the audience.

The Group has developed its portfolio over time through the development of online properties, the incorporation within the company of a Radio station with national coverage, Radio Impuls, and culminating with the launch, in 2023, of a new generalist television: Kanal D2. The launch of Kanal D2, the second station in the Dogan Media portfolio, was a strategic and natural step, bringing added value to the media market through quality content mix that includes mutually reinforcing media - TV, Radio and Digital, thus following Dogan Media's strategy.

In March 2019, Radio Impuls, a network with coverage in the most important cities of the country, entered the portfolio of Dogan Media International, joining the TV station Kanal D. Currently, Radio Impuls is one of the most loved radio stations in Romania .

The Digital division of the group developed by launching theXclusive, in 2021, a bold, innovative project that includes several shows, exclusive online productions, which can be accessed on theXclusive YouTube channel. Also, the WOWNews channel is in the Digital Dogan Media portfolio.

Dogan Media International, through its three components, TV, Radio and Digital, has the mission of meeting the public's needs for entertainment and information with innovative, diverse and quality content. The two TV stations, the Radio station and the Digital Division strengthen their position on the media market day by day following an original content strategy that strengthens the trust's position as a trendsetter on a wide range of content categories.

Dogan Media International continues to inspire, day by day, a huge audience, but also media partners, becoming a real trendsetter in terms of TV formats, creating strong communities of fans in social media and generating interactivity through online platforms.