Calendar Ortodox 16 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciune de mare ajutor în momentele grele ale vieții

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 16 mar 2023, 07:49

Sărbătoarea zilei de joi

Sursa: PixaBay

Calendar ortodox 16 martie 2023. Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul este sărbătorit joi, 16 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 16 martie 2023,

data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul. Iubitor de oameni, trădat de către cei pe care îi iubea și ucis pentru Cel pe care Îl mărturisea, Sf Sabin Egipteanul a rămas în amintirea Bisericii în ceata Sfinților Martiri.

Rugăciunea de mare ajutor în momentele grele ale vieții se rostește joi, 16 martie 2023! 

Citește și: Floriile 2023: Tradiția care îți aduce noroc în această perioadă a anului

Calendar ortodox 16 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 16 martie 2023. Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul este sărbătorit în fiecare an la data de 14 martie, potrivit calendarului creștin-ortodox

Sfântul Mucenic Sabin era originar din cetatea Ermuopole (Egipt), de pe malul Nilului. Se bucura de multă cinste din partea celorlalți locuitori ai cetății, fiind un om

înstărit și omenos în același timp.

La acea vreme, din cauza persecuțiilor pornite împotriva creștinilor, Sfântul Sabin a fost nevoit să își lase casa, bogăția, prietenii și să se retragă în munți, împreună cu alți creștini, trăind însă ca și până atunci într-o plăcută viață creștinească discretă și cumpătată, nevoindu-se în post și rugăciune. Având sufletul mărinimos, condus de virtutea milosteniei, Sfântul Sabin obișnuia să îi mângâie pe cei nevoiași atât cu o

vorbă bună cât și să le ofere câțiva bănuți. Din păcate însă, chiar unul dintre cei ajutați de către Sfântul Sabin, l-a vândut pe acesta închinătorilor la idoli așa cum Iuda Iscarioteanul L-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, pe doi galbeni, scrie pravila.ro

Calendar ortodox 16martie 2023. Canon de rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, sărbătorit în calendaul ortodox joi,16 martie 2023 

Troparul Sfântului Mucenic Sabin Egipteanul, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Sabin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

C ântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ostenelile înfrânării curăţindu-ne ochii sufletului şi cu vărsare de lacrimi, să vedem înviat, cu cugetul nostru, pe Soarele slavei.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te, purtătorule de chi­nuri, la înălţimea cunoştinţei lui Hristos, cu cuget înţelept, ai părăsit înşelăciunea minciunii şi ai dobândit mărirea cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un alt râu de aur te-ai arătat în Egipt şi în lume, mu­cenice al lui Hristos şi vărsându-ţi sângele muceniceşte, Sfinte Sabin, ai adăpat pe oameni cu Dumnezeiasca cunoştinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel născut din tine, mai pre­sus de cuvânt, cu rugăciunile tale, Preacurată, umple de linişte vremea de faţă şi îndrumă pe cei ce te măresc pe tine, Ceea ce eşti fără prihană.

 

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Doamne, ne întăreşte prin postire, ca bine să plăcem Ţie şi să împlinim cu osârdie voile Tale cele sfinte.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcându-te, mărite, cu platoşa Puterii celei nebiruite a lui Hristos, cu credinţa şi cu dragostea, biruitor te-ai arătat asupra vrăjmaşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu răbdarea ta ai clătinat temeliile înşelăciunii şi ai dărâ­mat în adâncuri altarele idoli­lor, Sfinte Mucenice Sabin.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine împuternicindu-ne şi întărindu-ne, Preacurată, în vremea înfrânării, biruim răz­boiul patimilor.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti luminarea celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

C ântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu postirea şi cu ostenelile, supunând zburdările trupului, vom vedea în linişte şi în cu­răţie Patimile lui Hristos cele mântuitoare.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvintele mărturisirii tale celei Dumnezeieşti ai lovit, Sfinte Sabin, întocmai ca şi cu un bici pe prigonitorii tăi şi ai rămas nerănit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei ce se închinau făpturii i-ai plecat, Sfinte Mucenice Sabin şi i-ai povă­ţuit spre închinarea Dumnezeu­lui tuturor; care te-au vestit pe tine, povăţuitor, mucenice.

Citește și: Mesajul Deei Maxer, după ce s-a zvonit că are deja o altă relație

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe nişte ancore tari pri­mind ocrotirile tale, Prealăudată, poposim la limanul cel dumnezeiesc al Fiului tău şi Dumnezeului nostru.

 

C ântarea a 5-a

Irmosul:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel Înalt pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminează-ne pe noi, prin post, cu Strălucirile Tale şi ne învredniceşte ca în chip curat să Te vedem pe Tine, Soarele dreptăţii şi al Slavei.

Stih: Sfinte Mucenice Sabin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având în suflet, ca o făclie prealuminoasă dragostea lui Hristos cea dumnezeiască, că­tre Dânsul ai fost povăţuit, mu­cenice, prin pătimire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu toiagul înţelepciunii tale, înţelepte, ai nimicit altarele cele din Egipt, slăvind pe Dom­nul, Făcătorul a toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 

 

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit  (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023: Se mănâncă pește în doar două zile. Iată despre ce sărbători este vorba!

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)  

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro

 

 


A venit momentul ca Robert să o confrunte pe Mihaela, care a avut cameră roșie cu Laurențiu. Este Robert gelos pe Laurențiu?