Calendar Ortodox 15 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea grabnic ajutătoare la toată boala și neputința

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 15 mar 2023, 07:41

Sărbătoarea zilei de joi

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 15 martie 2023. Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici sunt sărbătoriți miercuri, 15 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 15 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici care au pătimit în vremea

împăratului Dioclețian și care au fost uciși prin decapitare în anul 303.

Rugăciunea grabnic ajutătoare la toată boala și neputința care se rostește miercuri, 15 martie 2023! 

Citește și: Minivacanță în aprilie 2023: De câte zile libere se bucură românii în perioada sărbătorilor de Paște?

Calendar ortodox 15 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 15 martie 2023. Sfântul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici sunt sărbătoriți în calendarul ortodox în fiecare an la data de 15 martie. 

Sfinții mucenici Agapie, Plisie, Timolau și cei împreună cu ei au trăit pe vremea împăratului Dioclețian (284-305), o perioadă extrem de tulbure din pricina persecuțiilor întreprinse împotriva creștinilor. Sfântul Agapie se trăgea din cetatea Gaza, Timolau din Pontus Euxin, cei doi Dionisie din Tripoli, Fenicia, Romil din Diospole iar Plisie împreună cu cei doi Alexandri din Egipt.

Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau au pătimit în Cezareea Palestinei, unde era guvernator Urban, în cel de-al doilea an al prigoanelor decretate de împărat. Dintre acești mucenici numai Agapie primise botezul prin afundare în apă. Ceilalți au primit botezul sângelui (adică botezul muceniciei), scrie pravila.ro.  

Calendar ortodox 1 martie 2023. Canon de rugăciune

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii 

Troparul Sfinţilor Mucenici Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

C ântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Ce­lui Ce a povăţuit pe poporul Său, prin Marea Roşie, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În Locaşurile cele Cereşti fiind acum, mucenicilor, pe cei ce vă laudă pe voi, pe pământ, lumi­nării învredniciţi-i.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Turnuri ale Bisericii v-aţi arătat, zidurile nebuniei idoleşti nimicind, pătimitorilor ai lui Hristos preaviteji.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănit ai fost de dragostea Stăpânului tuturor, mucenice vrednicule de laudă, Sfinte Agapie şi te-ai sârguit a muri pentru El.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu Strălucirea cea plină de Lumină a Celui Ce a Răsărit din tine, Fecioară, luminează-mi ochii sufletului meu, ca să te laud pe tine.

 

C ântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt...

Stih: Sfinte Mucenice Agapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprins fiind de focul dra­gostei lui Hristos, Sfinte Muce­nice Agapie, văpaia nebuniei idoleşti ai stins-o, cu curgerea sângelui tău. Pentru aceasta te lăudăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte săbii care taie cu pu­tere mulţimea demonilor, v-aţi arătat cu harul, fericiţilor; iar acum, bucurându-vă, v-aţi unit cu mulţimea Puterilor celor înţelegătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vitejeşte străbătând calea muceniciei, după ce v-aţi dat duhul, aţi ajuns întru Împără­ţia cea de sus, în care v-aţi ago­nisit vieţuirea,mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Ziditorul, Cel Ce S-a ară­tat nouă, celor ce te lăudăm pe tine, Maică, pururea Fecioară, pentru milostivirea milei, din pântecele tău cel purtător de lumină, L-am cunoscut în Trup asemenea celui al nostru.

Irmosul:

Nu este sfânt ca Dum­nezeul nostru şi nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care Îl laudă toată făptura: nu este sfânt, afară de Tine, Doamne.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Din Munte Umbros, din Una Născătoare de Dumnezeu, proorocul mai înainte a cunoscut, cu Dumnezeiască vedere, că Te vei Întrupa Cuvinte şi cutremurându-se, a slăvit Puterea Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Agapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind pe Hristos foarte mult, Sfinte Agapie, ai urmat cu bărbăţie Patimilor Lui, junghiat fiind ca un miel, de bunăvoie, mare mu­cenice, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-vă cu tot sufletul sa­biei, înţelepţilor mucenici, cu curgerea sângelui vostru v-aţi înroşit veşmântul, pe care îmbrăcându-l, vă preumblaţi acum în ceruri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, dragostea voastră cea fierbinte către Dumnezeu! Prin care v-aţi lepădat cu desăvâr­şire de voi înşivă şi moarte preasilnică pătimind, v-aţi în­vrednicit de nemurire.

Citește și: Scene dureroase în casa lui Aurel Pădureanu! Cum și-a găsit artistul fiul?: „Am rămas blocat”

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Mireasmă Binemirositoare ai primit pe Cuvântul în pântece, Curată, Cel Ce a cură­ţit lumea de mirosul cel urât al păcatelor. Pentru aceasta, cu credinţă te fericim.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce din noaptea neştiinţei, cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu ai luminat toate, luminează-mă şi pe mine spre mânecarea doxologiei Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit făcându-te cu faptele tale, ca şi cu numele tău, mări­te, ai pătimit pentru dragostea Împăratului tuturor şi Dum­nezeului nostru.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Graiul tiranului celui cum­plit l-aţi defăimat, sfinţilor mu­cenici şi trecând de partea Oş­tirilor lui Hristos, aţi nimicit mulţimile demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin luptele voastre sfinte, doborând la pământ trufia ne­legiuiţilor, v-aţi încununat cu cununa nemuririi, mucenicilor ai lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit  (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox 15 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea grabnic ajutătoare la toată boala și neputința

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)  

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro