Calendar Ortodox 1 Martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciune puternică pentru ajutor și sănătate

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 01 mar 2023, 08:03

Sărbătoarea zilei de miercuri

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 1 martie 2023. Sfânta Muceniță Evdochia este sărbătorită miercuri, 1 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 1 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Muceniță Evdochia, făcătoarea de

minuni. Sfânta Evdochia a trăit în perioada împăratului Traian (98-117) și nu are legătura cu Baba Dochia din legenda populară. 

Rugăciunea puternică pentru ajutor și sănătate care se rostește miercuri, 1 martie 2023. 

Citește și: Calendar Ortodox Martie 2023: Cele mai importante sărbători cu cruce roșie și cruce neagră din prima lună de primăvară

Calendar ortodox 1 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 1 martie 2023. Sfânta Muceniță Evdochia, mare făcătoare de minuni, este sărbătorită în calendarul ortodox în fiecare an, la data de 1 martie 2023. Sfânta Evdochia era originară din cetatea Heliopolis, din provincia Liban (Frigia), și a trait în vremea împaratului Traian. 

Deși există unele păreri care vorbesc despre o legătură între Baba Dochia și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia, trebuie să știm că ele sunt diferite și nu poate fi vorba despre vreun fel de asociere între cele două personaje.

În primul rând, Baba Dochia nu este decât un personaj mitologic din legende și povestiri, pe când Cuvioasa Muceniță Evdochia este o sfântă, un personaj real, a cărei existență nu are de-a face cu lumea legendară, căci numele ei este înscris în actele martirice, potrivit doxologia.ro

Citește și: Dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023: În ce zile se mănâncă pește?

Sfânta Muceniță Evdochia 

Sf. Mc Evdochia și-a petrecut o bună parte a vieții în desfrânare, agonisind o avere însemnată. Schimbarea sa lăuntrică s-a petrecut în chip minunat, datorită monahului Gherman. În urma convorbirilor duhovnicești cu acesta, Evdochia a luat hotărârea de a primi Botezul. După ce a fost botezată de către Teodot, episcopul cetății, ea și-a împărțit toată averea săracilor, apoi s-a călugărit. În manastire s-a daruit celei mai aspre viețuiri, în desăvârșită ascultare, în posturi, privegheri, și rugăciuni. Nu după mult timp, obștea mânăstirii a cerut-o stareță. Cuvioasa a dobândit moarte mucenicească, în timpul persecuției din vremea lui Vincențiu, conducătorul cetății Heliopolis, scrie crestinortodox.ro

Calendar ortodox 1 martie 2023. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Muceniţă Evdochia 

Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evdochia, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

 

C ântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, că Însuşi cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întunecarea care s-a aşezat asupra mea, din neluare aminte, risipeşte-o, Sfântă Muceniţă Evdochia, cu razele rugăciunilor tale, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mreaja cuvintelor cele de Dumnezeu insuflate te-a vânat pe tine, frumoasă muceniţă, ca pe o desfătare a mesei celei nemuritoare a dumnezeieştii bucurii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lepădând cele pământeşti, Muceniţă Evdochia, ai moştenit în chip vrednic cununa nestricăciunii şi desfătarea cea veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din osânda morţii m-a dezlegat, Preacurată, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a întrupat din tine, prin îndurările milostivirii Sale.

 

C ântarea a 3-a

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind, preamărită, plăcerile de multe feluri ale lumii celei stricăcioase, ai luat, Sfântă Muceniţă Evdochia, comoara care nu se poate răpi de la tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vizând în ceruri, Cinstită Muceniţă Evdochia, bucuria slavei, semn al pocăinţei tale, te-ai luminat cu Botezul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toată dorirea mea îndrepteaz-o Născătoare de Dumnezeu, mă rog ţie, către Cel Ce S-a născut din tine, izbăvindu-mă de patimi.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne. Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

C ântarea a 4-a

Irmosul:

Am auzit, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preafrumoasă la trup, ai înflorit deopotrivă şi cu frumuseţea sufletului ai strălucit, Sfântă Muceniţă Evdochia, prin chinuri.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Prin cuvintele sfinte ale lui Ghermano ai luat judecată plină de îndurare pentru cele săvârşite mai înainte, fără de judecată, muceniţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată năvala înşelăciunii ai întunecat-o, că ai avut ca povăţuitor  al luminii adevărului pe Arhanghelul care ţi-a descoperit arătările cele dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îmblânzeşte, Stăpână Preacurată, toată furtuna valurilor sufletului meu, slobozindu-mă din viforul şi din întreitul val al păcatului.

 

C ântarea a 5-a

Irmosul:

Mânecând strigăm Ţie, Doamne, mântuieşte-ne pe noi. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfântă Cuvioasă Muceniţă Evdochia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lacrimile spălând noroiul faptelor, prin baia Botezului ai strălucit mai mult decât soarele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nici bogăţia, nici mângâierile, nici biciuirile, nici scrijelirile, nici sabia şi nici moartea nu au putut să te despartă de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  (Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului  (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului  (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu  (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit  (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

Calendar Ortodox 29 aprilie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă? Rugăciunea de vindecare a bolilor trupești și sufletești

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți) 

 


Bianca și Laurențiu, de la tachinări la război! Concurentul a dat cărțile pe față și a recunoscut ce anume l-a determinat să se îndepărteze de Bianca, după plecarea lui Alexandru din Casa iubirii! „N-am mai simțit nimic nici din partea ta!”