Cine sunt românii care ar putea rămâne cu bani în plus la salariu! Se iau noi măsuri

Author: Lavinia Medrea

Cine sunt românii care ar putea rămâne cu bani în plus la salariu

Sursa: PixaBay - colaj Kanal D

După plata tuturor taxelor, românii ar putea rămâne cu bani în plus la salariu!

Coaliția de guvernare ia în calcul mai multe variante pentru scăderea taxării pe muncă,

unul dintre acesta fiind reducerea CASS în maxim doi ani.

Cine sunt românii care ar putea rămâne cu bani în plus la salariu

Conform Antena 3 CNN, contribuțiile sociale ar urma să fie scăzute în primul an cu două procente și în al doilea an cu trei procente, reducere care ar aduce în plus la salariul românilor care câștigă minimul pe economie

56 de lei în primul an, iar din al doilea an 140 de lei. 

Citește și: Speranța de viață la naștere în UE a scăzut la 80.1 ani, după ce în 2019 fusese de 81.3 ani. România se află pe penultimul loc

În acest moment, salariul minim brut pe economie este de 3.000 de lei.

Citește și: Ce se întâmplă cu Theo Rose în ultimul trimestru?! Artista, în lacrimi: „Copilul meu nu știu ce are”

Condițiile pentru pensionarea anticipată

De reținut este că, în calculul stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în considerare și perioadele asimilate precum armata, facultatea, pensie de invaliditate.

Pensia anticipată parțială se acordă cu maxim cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca angajatul să fi realizat stagiul complet de cotizare sau să depășească stagiul complet de cotizare cu

minim opt ani.

Modificări Bacalaureat 2023: Ce schimbări se vor aplica din acest an la BAC 2023?

Citește și: Asigurările pentru concedii și indemnizații vor suferi modificări. Iată care este anunțul făcut de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Potrivit legii, valoarea pensiei anticipate se calculează în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cea a pensiei pentru limită de vârstă. Despre valoarea pensiei anticipate parţiale trebuie să știți că se calculează din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin scăderea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. Așadar, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se scade cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

Pentru obținerea pensiei anticipate și pensiei anticipate parțial aveți nevoie de următoarele acte: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.