Calendar Ortodox 3 aprilie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea sfântă pentru sănătatea și binele familiei

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 03 apr 2023, 07:51

Sărbătoarea zilei de luni

Sursa: peexls.com

Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Sărbătoare luni în calendarul creștin, atunci când Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul.

Calendar ortodox 3 aprilie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul, un mare apărător al cultului icoanelor, care a primit de la

Dumnezeu darul facerii de minuni.

Rugăciunea sfântă pentru sănătatea și binele familiei care se rostește luni, 3 aprilie 2023. 

Citește și: Calendar Ortodox Aprilie 2023: Cele mai importante sărbători pentru românii ortocși. Pe ce dată pică Floriile și Paștele anul acesta?

Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Sărbătoare 

Calendar ortodox 3 aprilie 2023. Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în fiecare an la data de 3 aprilie. 

Sf. Nichita s-a născut în Cezareea Bitiniei. Mama sa a murit la scurtă vreme după nașterea lui, iar tatăl său, pe nume Filaret, a îmbrățișat viața monahală. Copilul a crescut sub îndrumarea bunicii sale, crescând în smerenie și râvnă. A intrat în mănăstirea Midichia, al cărei egumen era pe atunci Sfântul Nichifor Mărturisitorul. Nichita s-a făcut tuturor pildă de virtute și râvnă în viața monahală, astfel că faima lui i-a atras pe mulți dintre cei care căutau mântuirea sufletelor.

Sfântul a fost ales egumen al mănăstirii după trecerea Sfântului Nichifor la cele veșnice.

În vremea când Sf. Nichita a ajuns egumen, influența ereziei iconoclaste creștea și practicile ei distructive se înmulțeau. Tot pe-atunci Sf. Nichita a primit și darul facerii de minuni. Când împăratul Leon Armeanul (813-820) a încercat să-i convertească pe cârmuitorii mănăstirii la erezia iconoclastă, Sf. Nichita i s-a împotrivit cu putere, astfel că împăratul a poruncit să fie aruncat în închisoare.

Iconoclaștii l-au înșelat, făcându-l să se împărtășească împreună cu ei, însă aflând ce se petrecuse, Sfântul s-a pocăit și s-a ridicat cu și mai mare putere împotriva ereticilor iconoclaști. A fost închis vreme de alți șase ani ca apărător al cinstirii icoanelor. Sf. Nichita a adormit întru Domnul în anul 824. A fost îngropat în mănăstirea lui, iar moaștele sale s-au făcut izvor de tămăduire pentru mulți, scrie orthodoxwiki.ro

Calendar ortodox 3 aprilie. Rugăciunea zilei de luni 

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul, sărbătorit luni 3 aprilie 2023 în calendarul ortodox

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei,  glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nichita, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Nichita Mărturisitorul, Egumenul Mănăstirii Midichiei, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Nichita. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

În adinc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată; iar întrupându-Se Cuvântul, a şters păcatul cel atotrău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te, părinte, cu lumina Dumnezeiescului fulger, viaţa ta ai dat-o lui Dumnezeu, din copilărie alegând strălucirea cea purtătoare de lumină a fecioriei, prin care te-ai asemănat curăţiei celor fără de trup.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având Îndreptător Duhul Cel Preacinstit şi Dumnezeiesc, curat ai primit schima monahilor cea de chip Dumnezeiesc. Şi fiind luminat de Raza Cea cu multă lumină, ai petrecut câştigând viaţă prea­curată, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea Crucii, ai veştejit patimile trupului şi prin cugetarea învăţăturilor Duhului ţi-ai luminat cugetul, câştigând averea necheltuită a Dumnezeieş­tii vederi, o, Sfinte Nichita Preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-te, fericite, cu înţelepciune şi cu curăţie, te-ai înălţat către săvârşire sfinţită; căci te-ai împodobit, veşmântul preo­ţiei cel prealuminat, cunoscându-te mijlocitor al Dumneze­ieştilor Taine, Preacuvioase Părinte Nichita.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Aleasă decât toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută te-ai arătat Preacurată pururea Fecioară, că ai născut pe Ziditorul, precum a binevoit a se Întrupa în pântecele tău. Pe Care roagă-L cu îndrăznire să mântuiască sufletele noastre.

 

C ântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul ca şi crinul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cerească vieţuire având, cinstite, te-ai făcut luminător dreptei credinţe cu chip luminat şi strălucit, împodobit cu Dumnezeieşti daruri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi cugetele trupului, preaînţelepte, ai înviat îndumnezeirea sufletului prin bunătate cu cuget Dumnezeiesc şi te-ai în­vrednicit de Viaţa Cea Nepie­ritoare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie ţi-ai săvârşit viaţa, cuvioase, fiind înpodobit cu frumuseţea şi bogat de daruri frumoase, în care s-a întărit inima ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu bunătăţile, ca soarele ai strălucit între cetele sihaştrilor, o, Sfinte Nichita, de Dumnezeu cugetătorule! Pentru aceasta veselindu-ne, te fericim, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Având îndrăznire ca o Maică, roagă-te către Fiul tău, Stăpînă, să ajute poporului şi turmei tale, iar semeţiile celor fărădelege să le sfărâme.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, adunarea păgânilor fiind stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici înger, ci Tu Însuţi, Domnul, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin curăţirea sufletului arătându-te tăietor de rădăcinile patimilor, de Dumnezeu purtătorule, ai dezrădăcinat toată înşelăciunea cea pierzătoare de suflet a vrăjmaşilor lui Dumnezeu, învăţătorule de cele sfinte, preacinstite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: „Iubirea mea” Pepe și Raluca Pastramă, din nou împreună pentru fetița lor!

Primind cununa biruinţei, preafericite, acum te odihneşti în Locaşurile cele Cereşti, scuturând patimile şi îmbrăcându-te cu nepătimire, fericite părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfa fără prihană, ţi-ai adus viaţa lui Hristos, părinte, plină de dragoste Dumnezeiască, fiind înfrumuseţat cu podoaba sihăstriei, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limbuţiile eresului celui pierzător de suflet lămurit le-ai defăimat, preafericite, cinstind Dumneze­iescul Chip al lui Hristos şi al Maicii lui Dumnezeu şi al tuturor Sfinţilor, preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toţi credincioşii te ştim Liman de mântuire şi Zid Nemişcat, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci tu prin rugăciunile tale, răscumperi din primejdii sufletele noastre.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Mijlocitor Te-ai făcut lui Dumnezeu şi oamenilor, Hristoase Dumnezeule. Că prin Tine, Stăpâne, către Părintele Tău, Începătorul luminii, din noaptea necunoştinţei, aducere am aflat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un blând te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi, Sfinte Nichita Preaînţelepte, făcându-te luptător pentru adevăr, preavrednicule de a fi cântat şi te-ai împodobit luminat cu cununa mărturisirii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiu luminii făcându-te după dar, te-ai mutat acum, cuvioase, către Lumina Cea Dumnezeiască, în bucurie şi veselie, bucurându-te voios cu Cetele îngerilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părtaş te-ai făcut desfătării celei negrăite a Raiului, căci te-ai arătat liman liniştit celor înviforaţi şi te-ai făcut hrănitor celor flămânzi, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar creștin ortodox aprilie 2023 

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie  (Sâmbăta a V-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a V-a din Post  (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie  (Post. Nu se fac nunți)

4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima  (Post. Nu se fac nunți)

5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el  (Post. Nu se fac nunți)

6 J  † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida  (Post. Nu se fac nunți)  

7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei  (Post. Nu se fac nunți)

8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei  (Sâmbăta lui Lazăr- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

9 D  (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)    (†) Intrarea Domnului în Ierusalim  (Duminica a VI-a din Post- a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

10 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima  (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

11 M Sf. și Marea Marți;  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului   (Slujba lui se va savarsi anticipat in Duminica Floriilor); Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei  (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

12 M Sf. și Marea Miercuri;  †) Sf. Mc. Sava de la Buzău  (Slujba lui se va savarsi luni, a doua zi de Pasti); Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei  (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

13 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul  (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)  

14 V Sf. și Marea Vineri- Scoaterea Sf. Aer;  †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului  (Slujba lui se va savarsi marti, a treia zi de Pasti); Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida  (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)   (Post negru. Nu se fac nunți)

15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16 D  (Nu se fac nunți)  (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

17 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei  (Nu se fac nunți)

18 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul  (Nu se fac nunți)

19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie  (Harți. Nu se fac nunți)

20 J  † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina  (Nu se fac nunți)

21 V †) Izvorul Tămăduirii;  †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ.  (Harți. Nu se fac nunți)  

22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei  (Nu se fac nunți)

23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

Duminica a II-a după Paști  (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

24 L  †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

25 M  †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu

26 M Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira;  † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

27 J Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh

28 V Sf. Ap. Iason și Sosipatru;  † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

Calendar Ortodox 22 aprilie 2023: Sărbătoare în Sâmbăta din Săptămâna Luminată. Ce nu ai voie să faci în această zi

29 S Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

30 D Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei 

Sursă: orthodoxwiki.ro; doxologia.ro