Calendar Ortodox 1 aprilie 2023: Sărbătoarea zilei de azi. Rugăciune pentru izbăvirea de patimi și necazuri

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 01 apr 2023, 11:32

Sărbătoarea zilei de sâmbătă

Sursa: peexls.com

Calendar Ortodox 1 aprilie 2023. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este sărbătorită sâmbătă în calendarul creștin.

Calendar ortodox 1 aprilie 2023, data la care Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca.

Cu profundă pocăință și nădejde în Dumnezeu, Sf Maria Egipteanca a reușit să se transforme dintr-o femeie păcătoasă, roabă a plăcerilor și desfătărilor trupești, într-o sfântă.

Rugăciune pentru izbăvirea de patimi și necazuri se rostește sâmbătă, 1 aprilie 2023. 

Citește și: Calendar Ortodox Aprilie 2023: Cele mai importante sărbători pentru românii ortocși. Pe ce dată pică Floriile și Paștele anul acesta?

Calendar ortodox 1 aprilie 2023. Sărbătoare 

Calendar ortodox 1 aprilie 2023. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este sărbătorită sâmbătă,1 aprilie, în calendarul creștin. 

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca s-a născut în Egipt în secolul al IV-lea din părinți creștini. Deși a primit o educație cuvioasă, la vârsta de 12 ani, urmându-și pasiunile trupești, aceasta a fugit la Alexandria, departe de părinții ei.

Acolo a trăit o viață în desfrâu timp de 17 ani. Adesea, refuza banii bărbaților cu care mergea, trăind mai degrabă din cerșit și din torsul inului. 

După ce a trăit 17 ani în cea mai adâncă viaţă păcătoasă, a mers la Ierusalim pentru a se închina lemnului Sfintei Cruci, vânzându-şi trupul corăbierilor drept plată de călătorie. Dar, încercând să se apropie de lemnul Sfintei Cruci, o Putere nevăzută o respingea, nelăsând-o să intre în biserică.

Atunci, şi-a dat seama de viaţa ei păcătoasă şi s-a pocăit.

Deci, a trecut apa Iordanului şi s-a dus în pustia cea mai adâncă, unde timp de 47 de ani a trăit în aspre nevoinţe: lacrimi necontenite; post; rugăciune; goliciunea trupului în frig şi arşiţa soarelui. Şi s-a înălţat deasupra celor trecătoare, încât, atunci când se ruga, se înălţa ca de un cot de la pământ, neavând alt martor decât pe Dumnezeu, iar la sfârşitul vieţii, pe duhovnicul ei, Sfântul Zosima, scrie ziarullumina.ro

Calendar ortodox 1 aprilie. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, sărbătorită sâmbătă, 1 aprilie, în calendarul creștin 

Troparul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Maria, duhul tău.

 

C ântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată, iar Întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel rău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând tu acum Strălucirea Frumuseţii cea plină de luciri şi a Razei Celei dătătoare de Lumină, luminează-mi, te rog, sufletul meu cel întunecat de patimi, prin rugăciunile tale cele către Domnul, Mărită Marie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi odinioară sufletul, prin sfătuirea cea rea a şarpelui şi alunecând la fapte fără socoteală şi pogorându-l întru adâncimea pierzării, ai ales cele mai bune şi cele vremelnice le-ai defăimat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cugete necuvioase, prin patimi mai înainte spurcându-ţi bunul neam al sufletului şi nerobirea şi purtând îmbrăcă­mintea cea murdară a stricăciunii, ai uitat de Slava cea mai presus de minte, a Celui Ce te-a zidit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hrănindu-ţi gândul cu neoprirea şi cu deşertăciunea dezmier­dărilor, amăgind pe îndrăgitori, te-ai depărtat pe sineţi de împărtăşirea cea mai bună, punând împotriva ei semeţia a tot păcatul, vrednică de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi cugetul întinat de patimi şi rănit de păcate şi cumplit tulburându-se, curăţeşte-mă şi mă miluieşte de păcate, Ceea ce eşti Plină de har, Care ai născut Nestricăciunea Cea Înfiinţată şi Izvorâtoare de viaţă.

 

C ântarea a 3-a.  Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea cea îndum­nezeită te-ai întraripat şi lepădându-te de mărirea cea trecătoare, te-ai apropiat de Stăpânul, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te mai înainte către lemnul păcatului şi învăţându-te cunoştinţa aducătoare de moarte, ai alergat către Lemnul Cel Purtător de viaţă, Hristos, strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorit-ai de vărsarea Luminii Celei Negrăite şi defăimând toate cele vremelnice, te-ai înălţat către Privirea cea fără materie, strigând cu credinţă: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împreunatu-ne-am cu Dumnezeieştile Cete ale îngerilor, prin naşterea ta de Dumnezeu Născătoare, că ai zămislit întru tine în chip de negrăit pe Ziditorul şi ai Întrupat pe Cel Necuprins. Pentru aceasta toţi te cinstim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Te laud pe Tine, că glas am auzit, Doamne şi m-am înspăimântat, că ai venit la mine căutându-mă, pe mine cel rătăcit. Pentru aceasta preaslăvesc multă bunătatea Ta, cea către mine, Mult Milostive.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai din patria ta, maică, plutind prin purtarea de grijă cea de sus către pământul sionitenilor după dorirea ta, întru care prin mărturisire ai aflat dezlegare faptelor tale.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împingându-te înapoi în chip nevăzut, mărită şi nevăzând de aproape vederea cea mai bună, darea Luminii Celei Negrăite, punând cugetul îndreptător nearătării, ai cunoscut cele ascunse.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu harul cel mântuitor şi văzând Dumne­zeiască şi Purtătoare de Lumină Strălucire, ţi-ai apropiat ochii şi inima de Preacinstita Cruce şi de acolo te-ai împărtăşit de mântuire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citește și: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Cu bucurie văzând Chipul cel Prealuminos al Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei, cu lacrimi ai alergat către dânsa, punând înaintea ei toate tocmelile vieţii tale, preafericită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce a înfiinţat toate cu voirea, s-a unit cu omul după fiinţă prin negrăita voire şi prin nease­mănata purtare de grijă; şi ieşind din tine purtând Trup, cu totul mă înnoieşte pe mine prin voinţă, Preacurată.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac întru întuneric, Mântuirea celor deznădăjduiţi, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine alerg, Împăratul păcii, luminează-mă cu Strălucirea Ta, că alt dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin închipuire mutându-te din viaţă, sârguindu-te către calea cea Dumnezeiască a nepătimirii, cu dragoste ai trecut apele cele vestite ale Iordanului şi ai dobândit mărire negrăită, de Dumnezeu Cugetătoare Maică Marie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având suflet bărbătesc, ai năvălit către nevoinţe, pătimind tare şi bărbăteşte ai îndurat lupta cea anevoie oprită a celor potrivnice, Marie, ceea ce eşti podoaba înfrânării.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gând întărit lepădând firea cea femeiască şi spălându-ţi patimile prin înfrânare, petrecând în pustiu ca într-o grădină Dumnezeiască, te bucurai, maică, văzând Frumuseţea Ziditorului tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce a înşelat pe Eva cu cuvinte în Rai şi cu multe feluri de meşteşugiri a izgonit-o din acea veşnică desfătare, acum s-a surpat şi a fost călcat de luptele tale cele vitejeşti, Cuvioasă Maică Marie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox aprilie 2023. Zile de sărbătoare 

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie  (Sâmbăta a V-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a V-a din Post  (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie  (Post. Nu se fac nunți)

4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima  (Post. Nu se fac nunți)

5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el  (Post. Nu se fac nunți)

6 J  † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida  (Post. Nu se fac nunți)  

7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei  (Post. Nu se fac nunți)

8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei  (Sâmbăta lui Lazăr- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

9 D  (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)    (†) Intrarea Domnului în Ierusalim  (Duminica a VI-a din Post- a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

10 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima  (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

11 M Sf. și Marea Marți;  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului   (Slujba lui se va savarsi anticipat in Duminica Floriilor); Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei  (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

12 M Sf. și Marea Miercuri;  †) Sf. Mc. Sava de la Buzău  (Slujba lui se va savarsi luni, a doua zi de Pasti); Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei  (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

13 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul  (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)  

14 V Sf. și Marea Vineri- Scoaterea Sf. Aer;  †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului  (Slujba lui se va savarsi marti, a treia zi de Pasti); Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida  (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)   (Post negru. Nu se fac nunți)

15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16 D  (Nu se fac nunți)  (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

17 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei  (Nu se fac nunți)

18 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul  (Nu se fac nunți)

19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie  (Harți. Nu se fac nunți)

20 J  † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina  (Nu se fac nunți)

21 V †) Izvorul Tămăduirii;  †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ.  (Harți. Nu se fac nunți)  

22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei  (Nu se fac nunți)

23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

Duminica a II-a după Paști  (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

24 L  †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

25 M  †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu

26 M Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira;  † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

27 J Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh

28 V Sf. Ap. Iason și Sosipatru;  † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

29 S Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

Sf. Constantin și Elena 2023: Sărbătoare mare, azi 21 mai! Tradiții, superstiții și obiceiuri pentru această zi sfântă

30 D Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei

Duminica a III-a după Paști  (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4 

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro