Calendar Ortodox 2 aprilie 2023: Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, este sărbătorit azi. Rugăciune pentru însănătoșire grabnică

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 01 ian 2024, 00:20

Sărbătoarea zilei

Sursa: ziarullumina.ro

Sărbătoare calendar ortodox 2 aprilie 2023. Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, este cinstit duminică de Biserica Ortodoxă.

Calendar ortodox 2 aprilie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, care a trăit în secolul al IX-lea. Rugăciunea închinată Sfântului Tit tămăduieşte pe cei bolnavi şi alină sufletele celor ce o rostesc cu credință.

Rugăciunea pentru însănătoșire grabnică  pe care este bine să o rostești duminică, 2 aprilie 2023! 

Citește și: Calendar Ortodox Aprilie 2023: Cele mai importante sărbători pentru românii ortocși. Pe ce dată pică Floriile și Paștele anul acesta?

Calendar ortodox 2 aprilie 2023: Sărbătoare 

Calendar ortodox 2 aprilie 2023. Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni este sărbătorit în fiecare an la data de 2 aprilie, potrivit calendarului creștin ortodox. 

Sfântul Cuvios Tit a trăit pe vremea în care Biserica lui Hristos se confrunta cu erezia iconoclastă. Iubind din tinereţe pe Hristos, fericitul Tit s-a lepădat de lume şi a îmbrăţişat viaţa monahală, trăind într-o mănăstire cu viaţă de obşte.

Întreaga sa viaţă s-a păzit curat cu trupul şi cu sufletul, ca un înger al Domnului. Astfel, mergea cu multă răbdare înaintea Domnului pe calea cea strâmtă şi cu lupte a vieţii călugăreşti şi avea atâta smerenie şi ascultare, încât strălucea între toţi fraţii cu faptele sale cele bune.

Pentru aceasta, Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni, ajungând un adevărat stâlp al Bisericii în timpuri de prigoană, scrie ziarullumina.ro.

Calendar ortodox 2 aprilie. Rugăciunea de duminică 

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, sărbătorit pe 2 aprilie 2023

Troparul Sfântului Cuvios Tit, făcătorul de minuni,  glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Tit, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfântului Cuvios Tit, făcătorul de minuni, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Tit.

Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 

C ântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale, Sfinte Tit, scapă-mă pe mine, care cu totul sunt împlântat cumplit în patimile trupului şi stricat de dezmierdări, cel ce eşti comoara nepătimirii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască alegerea Duhului, din scutecele maicii tale ai fost adus lui Dumnezeu şi te-ai făcut tăinuitor şi slujitor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu celei neispitite de bărbat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai supt dulceaţa înfrânării, ai lepădat amărăciunea patimilor. Pentru aceea mai mult decât cu mierea şi fagurele îndulceşti inimile noastre, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un ucenic nou al Apostolului Pavel te lăudăm, pe tine Sfinte Părinte Tit, căci te-ai arătat râvnitor nevoinţelor aceluia şi împreună cu dânsul ai primit cununile, de Dumnezeu fericite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel din Tatăl fără de maică, L-ai născut fără de tată în vremurile cele de pe urmă, însăţi tu Maica lui Dumnezeu, ca una ce eşti mai aleasă decât toată zidirea.

 

C ântarea a 3-a.  Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din aromatele cele sihăstreşti, cu totul te-ai alcătuit mir de sfinţenie spre bună mireasma Dumnezeului nostru, Sfinte Preacuvioase Tit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pururea înfrânarea ca o armă şi rugăciunea ca un coif, Cuvioase, mustrând începătoriile întunericului, le-ai ruşinat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punând cu înţelepciune legea Duhului împotrivă, ai stins legea trupului şi după lege ai slujit Domnului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Toată dorirea şi tot cugetul tău rezemându-l către dragostea lui Hristos, Cuvioase, nu ai băgat în seamă cele pământeşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pururea mă rog, Stăpână, să-mi fie mie Milostiv Cel Născut din tine, prin rugăciunile tale la ziua judecăţii.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată putreziciunea păcatului ai lepădat-o, fericite şi cu săgeata sihăstriei ai rănit mulţimea demonilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta

Rănindu-te la suflet de dragostea curăţiei, cu fierbinţeală ai urmat lui Hristos şi ai intrat în cămara cea de mire a slavei, Preafericite Tit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o livadă frumos mirositoare şi ca o grădină însufleţită a bunătăţilor ai înflorit cu înfrânarea; prin care tu însuţi hrăneşti pe toţi, cei ce te cinstesc pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Câştigându-te dătător de lege sihăstriei ca pe Moise şi chip blândeţii celei negrăite ca pe David, cu adevărat toţi te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o mai înaltă decât heruvimii şi decât serafimii te lăudăm, Preacurată, că în braţele tale ai purtat cu trup pe Stăpânul, de Care se cutremură toate.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti lumină neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci, mă întoarce, Te rog şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu roua nevoinţelor tale stingând toate patimile, Preafericite Tit, din destul ai aprins sfeşnicul înfrânării cu focul dragostei şi al credinţei şi te-ai făcut lumină a nepătimirii şi fiu al zilei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin dumnezeiască lucrare, părinte, ai crescut strugurele credinţei şi punându-l în teascuri, l-ai stors cu ostenelile sihăstriei; şi umplând vasul cel duhovnicesc al înfrânării, veseleşti inimile turmei tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vitejeşte suferind năpădirile şi rănile demonilor, Cuvioase, te-ai arătat stâlp răbdării, întărindu-ţi turma ta cu toiag dumnezeiesc, hrănind-o la păşunile şi la apele înfrânării, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox aprilie 2023 

1 S Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie  (Sâmbăta a V-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

2 D Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Duminica a V-a din Post  (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

3 L Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie  (Post. Nu se fac nunți)

4 M Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima  (Post. Nu se fac nunți)

5 M Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin și cei împreună cu el  (Post. Nu se fac nunți)

6 J  † Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida  (Post. Nu se fac nunți)  

7 V Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei  (Post. Nu se fac nunți)

8 S Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei  (Sâmbăta lui Lazăr- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

9 D  (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)    (†) Intrarea Domnului în Ierusalim  (Duminica a VI-a din Post- a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

10 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima  (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

11 M Sf. și Marea Marți;  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului   (Slujba lui se va savarsi anticipat in Duminica Floriilor); Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei  (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

12 M Sf. și Marea Miercuri;  †) Sf. Mc. Sava de la Buzău  (Slujba lui se va savarsi luni, a doua zi de Pasti); Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei  (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

13 J Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul  (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)  

14 V Sf. și Marea Vineri- Scoaterea Sf. Aer;  †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului  (Slujba lui se va savarsi marti, a treia zi de Pasti); Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida  (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)   (Post negru. Nu se fac nunți)

15 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16 D  (Nu se fac nunți)  (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

17 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei  (Nu se fac nunți)

18 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul  (Nu se fac nunți)

19 M Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie  (Harți. Nu se fac nunți)

20 J  † Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina  (Nu se fac nunți)

21 V †) Izvorul Tămăduirii;  †) Cinstirea Ic. M. D. Siriaca de la M. Ghighiu; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ.  (Harți. Nu se fac nunți)  

22 S Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei  (Nu se fac nunți)

23 D †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

Duminica a II-a după Paști  (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte XII, 1-11; Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

24 L  †) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. Transilvaniei Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

25 M  †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Ap. și Ev. Marcu

26 M Sf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira;  † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă)  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

27 J Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Zinon, Marcu și Aristarh

28 V Sf. Ap. Iason și Sosipatru;  † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

29 S Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni

30 D Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei