Calendar Ortodox, 17 octombrie 2021. Ce sărbătoare este duminică?

,
sarbatoare 17 octombrie 2021 calendar crestin ortodox

Calendar ortodox, 17 octombrie 2021

[Sursa foto: Captură YouTube]

Calendarul creștin ortodox pentru luna octombrie 2021 cuprinde mai multe sărbători importante. Iată ce sărbătoare este duminică, 17 octombrie 2021.


In articol:

În calendarul creștin ortodox, pe 17 octombrie se face pomenirea mai multor sfinți. Mai exact, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește în această duminică pe Sfântul Proroc Osea- Ap. Galateni II, 16-20Tit III, 8-15Ev.

Luca VIII, 5-15Ioan XVII, 1-13glas 8, voscr. 6. Este zi de mare sărbătoare duminică. 

Calendar creștin ortodox, 17 octombrie 2021. Cine a fost Sfântul Proroc Osea?

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește pe data de 17 octombrie 2021 pe Sfântul Proroc Osea. Acesta a prorocit cu opt sute de ani înainte de Nașterea lui Iisus Hristos. Sfântul Proroc Osea era foarte credincios și îi mustra pe toți cei care se închinau la anumiți idoli. 

Sfântul Proroc Osea este cel care a vestit moartea Samariei și a lui Israel din cauza păcatelor și tot el a fost cel care a anunțat sfârșitul și desființarea jertfelor Vechiului Testament, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Proroc Osea și-a dovedit credința în Dumnezeu în repetate rânduri. Acesta a făcut tot ce a știut mai bine pentru a-i aduce înapoi pe calea cea dreaptă a credinței pe israeliții care au decis să uite de Dumnezeu.

De-a lungul vieții, Sfântul Proroc Osea i-a îndemnat pe oameni să nu își piardă credința în Dumnezeu și i-a mustrat de fiecare dată pe cei care se îndoiau de puterea lui Dumnezeu. 

Pentru că Sfântul Proroc Osea a prorocit cu opt sute de ani înainte de Nașterea lui Iisus Hristos, acesta este cel care a vorbit despre întoarcerea Mântuitorului din Egipt, învierea Lui Iisus Hristos în a treia zi și biruința Lui asupra morții.

sarbatoare 17 octombrie 2021 calendar crestin ortodox

Sfântul Proroc Osea este sărbătorit de Biserica Ortodoxă Română pe 17 octombrie 2021

[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Când începe postul Craciunului in 2021 și cât ține acesta

Rugăciune către Sfântul Proroc Osea

Pe 17 octombrie, atunci când în calendarul creștin ortodox este pomenit Sfântul Proroc Osea,  se citește canonul de rugăciune către Sfântul Proroc Osea. Aceasta este cea mai puternică rugăciune închinată lui, conform doxologia.ro.

Troparul Sfântului Proroc Osea, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

C ântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Prorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de prorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu.

 

C ântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-mă, Hristoase, pe piatra cea neclintită a Po­runcilor Tale şi mă luminează cu lumina feţei Tale; că nu este sfânt fără numai Tu, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat în arătările cele Dumnezeieşti, cu învăţătură cuvioasă lui Dumnezeu, arătat ai prorocit chemarea neamu­rilor, prorocule, fiind însem­nat de Duhul Sfânt.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te, gânditorule de Dumnezeu, a vedea mai înainte cele ce vor să fie, ca şi cum ar fi fost de faţă, arătat ai spus mai înainte căderea iudei­lor şi mutarea lor din Lege.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spus-ai mai înainte că Israel se va mântui, nu cu război, nici cu arc, nici cu toată într-armarea, ci în Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, însemnându-ne prin aceasta Întruparea Cuvântului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Cinstită Fecioară, Ceea ce ai zămislit pe Cuvântul Cel Ce S-a Întrupat, Care cu Sfânt Sângele şi Trupul Său ne-a scăpat de înşelăciune.

 

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Cunoscut-am, Atotputer­nice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preamărit, Mân­tuitorule.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prorocule Osea, cel ce eşti ochiul cel vă­zător de Dumnezeu al prorociei, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaşule cel prealuminat şi întărit al Duhului, roagă-te să mântuiască pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea Judecă­torului tuturor, ca un proroc îndumnezeit, izbăveşte-mă de patimi cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întrecut-ai, pururea Fecioară, Cetele îngerilor, purtând în pân­tece pe Ziditorul lumii.

 

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel Ce eşti împreună fără început cu Tatăl şi Mântuitorul sufletelor noas­tre; pace lumii dăruieşte, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecând cu milostivire, ne-ai învăţat pe noi îndelungă răbdarea, milostivirea şi bunătatea lui Dumnezeu, prin care îngăduieşte pe toţi, prorocule, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos a Înviat omorând moartea, precum a vestit înţe­leapta ta prorocie mai înainte, descoperitorule de cele Dum­nezeieşti şi a dăruit viaţă sufletelor celor din iad.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răpeşte-mă cu rugăciunile tale, Prorocule Osea, din adân­cul greşelilor mele, având ne­înfruntată îndrăzneală către Hristos, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul şi Împăratul tutu­ror, Cel împreună fără început cu Tatăl din tine S-a născut sub vreme, Născătoare de Dum­nezeu Fecioară şi S-a arătat cu Trup.

 

C ântarea a 6-a.

Irmosul:

Pe prorocul l-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni şi pe mine scoate-mă dintru adâncul păcatelor, rogu-mă.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prorocind cele ce vor să fie, Sfinte Osea, Preafericite, ai arătat pogo­rârea Cuvântului către oameni.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce au fost omorâţi cu greşelile, Viaţa Cea Nemuritoare i-a scos din laturile iadului, precum ai prorocit.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luarea în laturi a celor le­giuite, căderea iudeilor şi che­marea neamurilor ai arătat, prorocule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pântecele tău a Răsărit Dumnezeu Cuvântul, Ceea ce eşti fără de prihană, Îmbrăcându-Se negrăit cu Trup pentru noi, ca un Milostiv.

 

C ântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii lui Avraam, în cup­tor Treimea închipuind, văpaia focului în rouă au prefăcut-o şi cântând grăiau: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu luminare mai presus de fiinţă, luminându-ţi-se gândul, Sfinte Prorocule Osea, te-ai îmbogăţit, preafericite, cu cunoştinţa celor ce au să fie, cântând Stăpânului: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănatu-Te-ai în mâinile prorocilor, Nemuritorule, în­mulţind vedeniile, Mântuito­rule, în multe feluri închipuindu-Te celor ce cu credinţă stri­gă ţie: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu eşti izvorul lui Israel, care verşi ape de mântuire, propo­văduind mai înainte pe Hristos, Râul Păcii, Sfinte Osea; Căruia cân­tăm: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a Strălucit din Tatăl Cel fără de început, din tine S-a Întrupat, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, pentru nespusa mi­lostivire, pe Care lăudându-L, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

 

C ântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Cel Ce a păzit pe tineri în văpaia focului, în cup­torul cel ars şi în chip de Înger S-a pogorât la dânşii. Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea cea mai înainte cu­noscătoare şi cunoaşterea celor ce vor să fie, care s-a dat pro­rocilor din harul cel Dumneze­iesc, mai presus de pricepere, îi făcea a cânta: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având gură de Dumnezeu in­suflată şi limbă grăitoare de cele Dumnezeieşti, Prorocule Osea, care, luminându-te cu raza credinţei, cântai: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu propovăduire luminată ai spus mai înainte celor de pe pământ măririle lui Dumnezeu, cunoştinţa celor ce vor să fie, prorocule grăitor de cele Dum­nezeieşti, cântând: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu Cuvântul Cel pu­rurea de o Fiinţă cu Dumnezeu, Întrupându-Se din Sfântul tău pântece, Fecioară Preacurată, S-a arătat celor ce cântă: pe Dom­nul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

C ântarea a 9-a.

Irmosul:

Bucură-te, Lauda Fecioriei; Bucură-te, Maică Preacurată, pe care toată făptura cu Dumnezeieşti cântări te mărim.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai răsplătire ca un pro­roc, Sfinte Osea, primind cununa cea cu bună podoabă de la Dumnezeu, preafericite.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu toată Lumi­na lui Hristos, preaalesule, cu rugăciunile tale fă-L pe El Binevoitor către cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu Cetele îngeri­lor stai, cu laude cinstind pe Stăpânul, vieţuind viaţă întoc­mai cu îngerii, Sfinte Prorocule Osea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrând să mântuiască pe om, Mântuitorul şi Domnul, S-a Îmbrăcat cu Trupul nostru din tine, Fecioară Preacurată.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Plecatu-ţi-ai urechea, prorocule, la Cel Ce te-a chemat şi învăţându-te cunoştinţa tutu­ror celor ce vor să fie, ai însem­nat mai înainte venirea lui Hristos cea Dumnezeiască. Pen­tru aceea astăzi prăznuim sfân­tă pomenirea ta, lăudăm pe Mântuitorul, Cel Ce te-a mărit pe tine.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,  glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Alunecând cu cugetele cele viclene, am căzut în noian de păcate şi suspinând, strig ţie din inimă, Preacurată: minu­nează întru mine mila ta cea bogată şi luciul cel nemărginit al milostivirii tale şi bogăţia cea nemăsurată a îndurărilor tale şi-mi dă pocăinţă şi iertare de greşeli, ca să grăiesc ţie cu dragoste: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu, robul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,  glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Trăgându-Te, Cuvinte, la Cruce, de bărbaţii cei fărădelege cu gând cumplit şi văzându-Te Maica Ta, cu amar lăcri­mând şi rupându-i-se cele dinlăuntru, tânguindu-se, striga şi de necazul inimii glăsuia sus­pinând: cum pătimeşti fără dreptate, Preabunule Cuvinte? Cum rabzi lovituri cu palma peste obraz de a Ta bunăvoie? Şi iarăşi, cum suferi scuipările şi moartea cea fără dreptate? Vai mie, Ceea ce Te-am născut Fiule, pe Tine pe Care Te văd pironit cu cuie pe Cruce. Dar pătimeşti aceastea voind, Cel Ce din fire eşti Iubitor de oameni.

Citeste si: Ce blestem poartă veșmintele Sfintei Parascheva? Detaliul pe care toți credincioșii trebuie să îl cunoască

 

Citește-ne pe

Citește și:

CALENDAR creștin ortodox octombrie 2021. Care sunt cele mai importante sărbători religioase din luna octombrie 2021

Ruptură politică de 1 Decembrie: Klaus Iohannis nu l-a invitat pe liderul USR la recepția de la Cotroceni

BOMBĂ! Florin Ristei, înșelat și părăsit de iubita supernă pentru un bărbat super celebru! Este SCANDAL imens

Ce minuni a făcut icoana Maicii Domnului la Sibiu: "Am simţit cum păşeşte printre noi şi lacrimile au curs de la sine"

Când începe anul nou bisericesc 2021? Tradiții și superstiții de care să ții cont în această zi

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies