Admitere liceu 2023: calendar. Când vor avea loc probele de aptitudini și repartizarea computerizată

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 09 nov 2023, 04:05

Când vor avea loc probele de aptitudini

Sursa: freepik.com

Admitere liceu 2023. Când vor avea loc probele de aptitudini și repartizarea computerizată, potrivit calendarului oficial.

Calendar Admitere Liceu 2023 a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial. În ce perioadă se desfășoară  probele de aptitudini, dar și când are loc repartizarea computerizată  a absolvenților de clasa a VIII-a, conform calendarului de admitere la liceu în 2023? 

Citește și: Simulare Evaluarea Națională 2023. Calendarul examenelor. Comunicarea rezultatelor se va face pe 29 martie

Calendar admitere liceu 2023. Când au loc probele de  aptitudini 

Calendarul admiterii învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024. Probele la aptitudini se desfășoară în perioada 17 – 19 mai 2023. 

10 – 12 mai 2023 -  Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

15 – 16 mai 2023 Înscrierea pentru probele de aptitudini

17 – 19 mai 2023 Desfășurarea probelor de aptitudini

22 mai 2023  Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini și Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

26 mai 2023  Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

Citește și: Ajutor financiar în valoare de 500 de lei pentru elevi. Când intră banii pe card?

Repartizare computerizată a absolventilor de clasa a VIII-a 2023 

Repartizarea computerizată  a absolventilor de clasa a VIII-a se va face pe 19 iulie 2023, în conformitate cu calendarul admiterii învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

19 iulie 2023 Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023- 2024

Citește și: Ghid complet valori glicemie. Valorile normale ale glicemiei

19 iulie 2023  Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în
învățământul liceal

19 iulie 2023 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie 2023 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost
repartizați

25 iulie 2023 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

26-28 iulie 2023 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București,
a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Admitere liceu 2023. Criteriile de departajare pentru candidații cu medii de admitere egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere legale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 

a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;

d) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a 

Sursă: EDU.RO