Tichete de creșă 2023: Cine sunt românii care primesc 600 de lei pe lună începând din aprilie?

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 14 mar 2023, 20:07

Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților din România va crește începând din luna aprilie 2023

Sursa: freepik.com

Tichete de creșă 2023. Valoarea tichetelor de creșă acordate părinților din România va crește începând din luna aprilie.

Tichete de creșă 2023.

Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, valoarea tichetelor de creșă urmează să crească începând cu luna aprilie 2023. Astfel, valoarea tichetelor acordate de angajator pentru plata creșei vor ajunge la 600 de lei. În prezent, cuantumul unui tichet de creșă este de 570 de lei. 

Citește și: Bani de la stat pentru repararea locuințelor. Un nou ajutor financiar de 4000 de lei pentru români

Majorare tichete de creșă 2023 

Tichetelor de creșă acordate părinților din România ar putea fi majorate începând din luna aprilie 2023, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Conform noilor prevederi, valoarea tichetelor acordate de angajator pentru plata creșei vor ajunge la 600 de lei. În prezent, cuantumul unui tichet de creșă este de 570 de lei.

„Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 cu modificările ulterioare, este de 600 lei.  Valoarea nominală stabilită la art 1. se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2023,

respectiv august 2023 și septembrie 2023” se arată în Ordinul privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023.

Ce sunt tichetele de creșă 2023

Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul. 

Valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii  şi cu stimulentul de inserţie care se acordă la reluarea activităţii.  

Fiecare tichet de creşă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de creşă;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creşă;

d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;

Citește și: Soțul milionar al Alinei Vidican, cadou de sute de mii de dolari pentru ea! Nu se uită la bani

e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2);

f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de creşă a fost utilizat. 

Citește și: „EURO 200” și în 2023: Bani de la stat pentru calculatoare. Elevii și studenții care primesc ajutor financiar

Cine primește tichete de creșă 2023 

Tichetele de creşă se acordă, la cerere:

- unuia dintre părinţi

- tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie. 

Nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă, în temeiul Legii  nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acte necesare pentru obținerea tichetelor de creșă 2023

Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;

b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

Anunțul momentului pentru părinți! Se schimbă legea privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor

e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern”. 

Sursă: lege5.50; edupedu.ro

 


După ce s-au despărțit, Radu îi dă în continuare speranțe Cristinei. În gală, atunci când a fost pe cale să fie eliminat, acesta i-a spus tinerei că ar fi așteptat-o afară, asta dacă ar fi plecat acasă.