Cine sunt românii care se pot pensiona mai devreme. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru pensionarea anticipată

Author: Lavinia Medrea

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru pensionarea anticipată

Sursa: PixaBay

Chiar dacă n-au un stagiu de cotizare complet, românii se pot pensiona mai devreme, dar cei ce vor să facă asta trebuie să știe că există reguli care trebuie să fie respectate.

Persoanele care au atins stagiul minim de cotizare pot să se pensioneze. Pensia este, în general, de trei tipuri: pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru pensionarea anticipată

Conform legii, pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Persoanele care au făcut un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot cere pensionarea anticipată cu maxim cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Citește și: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta

Citește și: Pensionarea anticipată în 2023: Ce reguli se aplică în acest an și cine poate ieși mai devreme la pensie

Poți ieși la pensie anticipat în două situații:

 • dacă ai depășit stagiul de cotizare cu minim opt ani;
 • dacă mai ai cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Dacă îndeplinești una din cele două condiții de mai sus și vrei să te pensionezi mai devreme, trebuie să ai următoarele documente:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată
 • Carnetul de muncă (original şi copie)
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie)
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie)
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie
 • Livretul militar (original şi copie)
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă
 • Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale

Citește și: Ce se întâmplă cu oamenii care nu sunt acasă când se împart cardurile de energie. Emiterea lor va începe peste câteva zile

 • Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 • Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri
 • Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie
 • Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Cum afli când te poți pensiona anticipat

Când persoanele care vor să se pensioneze anticipat îndeplinesc condițiile, se va trece automat la pensia pentr limita de vârstă și se va recalcula venitul prin valorificarea perioadelor adunate și a eventualelor stagii de cotizare făcute în perioada de suspendare, după caz, a plății pensiei. De asemenea, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. 

Dacă vrei să afli când te poți pensiona, tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, să inserezi data naşterii şi sexul, apoi ți se va comunica data pensionării.