Cine sunt românii care pot ieși mai devreme la pensie. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru pensionarea anticipată

Author: Lavinia Medrea
Actualizat: 15 mar 2023, 12:42

Cine sunt românii care pot ieși mai devreme la pensie

Sursa: PixaBay/cjpsv.ro - colaj Kanal D

Tot mai mulți români vor să iasă anticipat la pensie. Iată cum puteți face acest lucru, conform Legii 263/2010, aplicabilă până la 31 decembrie 2030.

Pentru a ieși mai devreme la pensie, trebuie să aveți un stagiu de cotizare cu minim opt ani mai mare

decât stagiul de cotizare din lege. Potrivit Legii 263/2010, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Condițiile pentru pensionarea anticipată

De reținut este că, în calculul stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în considerare și perioadele asimilate precum armata, facultatea, pensie de invaliditate.

Citește și: Soțul milionar al Alinei Vidican, cadou de sute de mii de dolari pentru ea! Nu se uită la bani

Pensia anticipată parțială se acordă cu maxim cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca angajatul să fi realizat stagiul complet de cotizare sau să depășească stagiul complet de cotizare cu minim opt ani.

Citește și: Acte dosar pensie: Ce documente trebuie să includă dosarul de pensionare anticipată și cel pentru limita de vârstă

Pensionarea anticipată în 2023: Ce reguli se aplică în acest an și cine poate ieși mai devreme la pensie

Potrivit legii, valoarea pensiei anticipate se calculează

în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cea a pensiei pentru limită de vârstă. Despre valoarea pensiei anticipate parţiale trebuie să știți că se calculează din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin scăderea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare. Așadar, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se scade cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei
pentru limită de vârstă.

Actele necesare pentru pensionarea anticipată

Pentru obținerea pensiei anticipate și pensiei anticipate parțial aveți nevoie de următoarele acte: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

Citește și: Ce pensionari vor primi bani înapoi de la stat. Veniturile vor fi restituite în decurs de un an

 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

 


După ce s-au despărțit, Radu îi dă în continuare speranțe Cristinei. În gală, atunci când a fost pe cale să fie eliminat, acesta i-a spus tinerei că ar fi așteptat-o afară, asta dacă ar fi plecat acasă.