Calendar Ortodox vineri, 2 iunie 2023: Sărbătoare cu cruce albastră. Ce Sfânt este și ce rugăciunea este bine să citești în această zi?

Author: Cristina Mocanu

Vineri, 2 iunie 2023, în Calendarul Ortodox este zi cu cruce albastră.

Ce se sărbătorește pe data 2 iunie 2023? Este sărbătoare mare, trecută cu cruce albastră, în calendarul ortodox.

Ce sărbătoare este vineri, 2 iunie 2023?

Vineri, 2 iunie 2023, în Calendarul Ortodox, este sărbătorit Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Această sărbătoare este trecută în calendar cu cruce albastră pentru că Ioan cel Nou este un Sfânt român.

Citește și: Moșii de vară 2023: Sâmbăta Morților pică pe 3 iunie în acest an. Tradiții și obiceiuri pentru această dată

Cine a fost Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava?

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut în Trapezunt (Asia Mica), în jurul anului 1300. Sfântul Ioan își câștiga existența făcând negoț împreună cu tatăl său. Vindeau icoane, smirnă, mătăsuri de proveniență bizantină și cumpărau grâu, vite, miere sau diverse roade ale pământului.

Într-una dintre călătoriile sale spre Cetatea Alba, a discutat în contradictoriu pe teme religioase cu catolicul Reiz. La sfârșitul acestei călătorii, catolicul i-a spus conducătorului tătar al cetății că Ioan dorește să devină musulman.

Citește și: Ghid complet valori glicemie. Valorile normale ale glicemiei

Dar în fața tătarului, Ioan mărturisește că Hristos este singurul Dumnezeu.

În urma acestor declarații Sfântul Ioan a fost legat de coada unui cal și târât prin cetate. Deși a fost chinuit, acesta s-a rugat în permanență. Unul dintre chinuitori, uimit de puterea cu care Ioan primea chinurile, a scos sabia și i-a tăiat capul.

Deși nu s-a permis îngroparea lui, acest lucru a fost posibil după ce prin minune, trei îngeri au tămâiat trupul său. Mai târziu, Ioan i s-a arătat iîn vis unui preot, care i-a luat moaștele și le-a așezat în altarul bisericii în care slujea.

Acolo au stat până când sfintele sale moaște au fost luate de Alexandru cel Bun (1400-1432) și aduse la Suceava, pe 24 iunie 1402.

Citește și: Calendar Ortodox 1 Iunie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea care aduce vindecare celor bolnavi și ocrotire celor necăjiți

Rugăciune către Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

“Sfinte Mare Mucenice Ioan cel Nou de la Suceava, ca un iubitor de Hristos ai urmat Acestuia pe Cruce, înfruntările urâtorilor de creștini din Cetatea Albă biruind prin mărturisire și martiriu.

Sfinte Constantine Voievodule, apostol al dreptei credințe te-ai făcut prin multe osteneli pentru Biserica lui Hristos, ajutând pe românii ortodocși din Transilvania și pe dreptmăritorii din ținuturile aflate sub stăpânirea otomană. Lucrarea ta ai încununat-o cu martiriul la Istanbul, unde ai pătimit împreună cu cei patru fii ai tăi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache. Pentru acestea, către voi, Sfinților Ioan cel Nou și Constantine Voievod, ne îndreptăm ca și către niște mucenici și apostoli care credința ați propovăduit cu prețul vieții.
Iar noi, cei care cinstim pomenirea voastră și care, mireni fiind, în ogorul misiunii Bisericii ostenind, rugăciune cu evlavie aducem vouă, îndrăznind la ajutorul vostru.

Mărturisim că neputincioasă ne este tăria, puțină priceperea și șovăielnică credința. Împuținați sufletește ne aflăm, dezbinați și zăbavnici la inimă în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Înaintea vrăjmașilor credinței suntem slabi și lipsiți de apărare din faptele noastre. Fie-vă milă, Sfinților Mucenici, și nu ne lipsiți de ajutorul și binecuvântarea voastră. Luminați-ne întunericul în care orbecăim. Călăuziți-ne și arătați-ne feluritele ispite și înfățișări ale răului, ca să nu cădem în cursele vicleanului. Ajutați-ne să ieșim din încercările care ne-au cuprins și din primejdii să ne izbăvim. Întărire și luminare pentru creștini dăruiți, iar din năvala ispitelor ne sloboziți. Căci multe necazuri ne cuprind și multe înfruntări și puneri la încercare a credinței se abat asupra noastră. Dar, cu rugăciunile și binecuvântarea voastră, milă de la Preamilostivul Dumnezeul nădăjduim să dobândim, ca și noi, împreună cu voi, să dăm buna mărturie a credinței și a adevărului. Amin.”

Sursă: crestinortodox.ro