Calendar Ortodox 1 Iunie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea care aduce vindecare celor bolnavi și ocrotire celor necăjiți

Autor: Sara Andreescu
Actualizat: 01 iun 2023, 08:10

Ce sărbătoare este joi, 1 iunie în calendarul ortodox

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 1 iunie 2023. Sărbătoare pe 1 iunie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Iustin Martirul și Filosoful.

Calendar ortodox 1 iunie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Iustin Martirul și Filosoful, unul dintre principalii apologeți ai creștinismului timpuriu. Convertit la creștinism, sfântul Iustin a scris mai multe lucrări la mijlocul secolului al II-lea, între care și două Apologii adresate împăraților romani, în care apără și explică creștinismul ca pe adevărata filosofie. 

Rugăciunea care aduce vindecare celor bolnavi și ocrotire celor necăjiți pe care este bine să o rostești pe 1 iunie! 

Citește și: Sâmbăta Morților 2023: Ziua în care se fac pomeniri, înainte de Rusalii

Calendar ortodox 1 iunie 2023. Sărbătoare 

Sărbătoare 1 iunie 2023. Sfântul Mucenic Iustin Martirul și Filosoful, unul dintre principalii apologeți ai creștinismului timpuriu, este sărbătorit pe 1 iunie în calendarul ortodox. 

În jurul vârstei de 30 de ani, Iustin a primit sfântul botez şi apoi a deschis o şcoală de filosofie creştină.

Rezonanţa unui astfel de loc nu se lasă mult timp aşteptată şi ucenicii încep să apară, dar se nasc acum şi primele conflicte. Un filosof cinic, Crescens, devine cel mai aprig adversar al Sfântului Iustin, dar este învins într-o dispută directă. Taţian Asirianul îl descrie pe Crescens drept un fals filosof, care iubea mai mult banii decât înţelepciunea. Se ştie că acesta a complotat împotriva Sfântului Iustin, ajungând să îl denunţe autorităţilor romane pentru faptul că este creştin. Ca
urmare, prefectul Rusticus l-a condamnat pe Sf. Justin la moartea prin decapitare. 

Sărbătoare 1 iunie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Iustin Martirul şi Filosoful, sărbătorit pe 1 iunie în calendarul ortodox 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul, pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobiţi cu lumini muceniceşti, mucenicilor, staţi înaintea divanului celui curat al Stăpânului tuturor, dându-ne nouă dezlegare păcatelor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Binecredincioşii apărători ai adevărului, nevoindu-se înaintea divanului celui tiranic, cu un gând au surpat înşelăciunea lui Veliar, prin puterea Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Binecredincioşii marii mucenici, prin chinuri, prin bătăi şi prin scârbe, au câştigat împărăţia lui Hristos, întru care vieţuiesc acum, purtând cununi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce eşti bogat întru milă, vrând să mântuieşti zidirea mâinilor Tale, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei celei Neispitite de bărbat şi pe Dânsa o ai arătat Apărătoare a noastră.

 

Cântarea a 3-a.  Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru Tine...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Sfinte Mucenice Iustine, în inima ta pe Hristos întărire, vitejeşte ai stat împotriva judecătorului celui fără de lege, care îţi poruncea să faci cele fără de lege.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceată luminată de Dumnezeu, ostaşi de Dumnezeu aleşi, popor sfânt al sfinţilor mucenici, adunându-vă acum, aţi biruit cu trupul pe vrăjmaşii cei fără de trup.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mucenicii cei mari la suflet, dându-şi trupurile la chinuri, se veseleau, văzând mai înainte desfătarea cea veşnică, slava şi strălucirea cea viitoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără sămânţă, ai zămislit în pântece pe Dumnezeu şi în chip de negrăit L-ai născut întrupat, pe Acel la Care nici nu îndrăznesc a privi puterile cerurilor, Pururea Fecioară.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Citește și: Moșii de vară 2023: De ce este bine să dai vase de pomană în această zi?

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzi t-am Doamne, auzul rânduielii Tale şi Te-am preaslăvit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De pătimirile lui Iustin şi ale lui Hariton şi ale Haritei şi ale lui Peon, s-au spăimântat cetele îngerilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trupurile, care erau zdruncinate cu chinurile, prilejuiau vitejilor dumnezeiasca fericire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stăpânitorii întunericului s-au spăimântat de bărbăţia lui Evelpist şi a lui Ierax, a mucenicilor celor nebiruiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugămu-te, Preacurată, ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu fără sămânţă, să te rogi pururea pentru robii tăi.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-te de dumnezeiescul Duh, ai înecat duhurile viclenirii celei rele în pâraiele sângiurilor tale, Iustine, foarte tare pătimind, fericite mucenice.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: Greutate si inaltime copii in functie de varsta

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

Cea cu numele de dar s-a făcut plină de har dumnezeiesc şi uitându-şi neputinţa femeiască, cu adevărat a pătimit după lege şi s-a învrednicit de slavă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiindu-ţi sufletul plin, de har, prin mărturisiri, sfinţite, ai stins răutatea vrăjmaşului celui vechi, pătimitorule Hariton, podoaba cea cinstită a dumnezeieştilor purtători de chinuri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ţie, Celeia ce ai născut pe Hristos, Ziditorul a toată lumea, strigăm: Bucură-te, Preacurată; Bucură-te, ceea ce ne-ai răsărit nouă Lumina; Bucură-te, ceea ce ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru adâncul greşelilor...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Primind chemare din cer, asemenea cu dumnezeiescul Pavel şi alergând călătoria cea dreaptă, foarte bine ai săvârşit nevoinţele muceniciei, de Dumnezeu înţelepţite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Trecut-aţi, noianul neviforât al chinurilor prin ocârmuire dumnezeiască şi aţi ajuns către limanul cel lin al împărăţiei lui Hristos, mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca nişte stele nerătăcite luminând la întărirea cea cinstită a Bisericii, luminaţi toată lumea cu strălucirile patimilor voastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox iunie 

1 J Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei

2 V Odovania praznicului Înălțării Domnului;  †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

3 S Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara  (Pomenirea morților- Moșii de vară) (Nu se fac nunți)

4 D (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12 

Citește și: Rusalii 2023: Tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci în această zi?

Duminica a VIII-a după Paști  (Nu se fac nunți) 

5 L (†) Sf. Treime  (Nu se fac nunți)

6 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion

7 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida  (Harți)

8 J  † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat

9 V Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei  (Harți)

10 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei

11 D Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei  (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

Duminica I după Rusalii  (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

12 L Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul  (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)

13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului  (Post. Nu se fac nunți)

15 J Sf. Prooroc Amos;  † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim  (Dezlegare la ulei, vin și peste. Nu se fac nunți)

16 V Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei  (Post. Nu se fac nunți)

17 S Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

18 D Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Duminica a II-a după Rusalii  (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

19 L Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

20 M Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie  (Post. Nu se fac nunți)

22 J  †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

23 V Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr.  (Post. Nu se fac nunți)

24 S (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava;  † Sf. Ier. Niceta de Remesiana;  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

25 D Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Duminica a III-a după Rusalii  (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

26 L Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției  (Post. Nu se fac nunți)

27 M Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

28 M Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias  (Post. Nu se fac nunți)

29 J (†) Sf. Ap. Petru și Pavel

30 V † Soborul Sf. 12 Ap.;  †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Sursă: ziarullumina.ro; doxologia.ro