Calendar ortodox 19 septembrie 2022: Sărbătoare în calendarul creștin! Luni e ziua tuturor celor ce poartă acest nume. Rugăciune pentru izbăvirea de ghinion și de dușmani

,
calendar ortodox luni 19 septembrie

Calendar ortodox 19 septembrie. Ce sărbătoare e luni în calendarul creștin

[Sursa foto: doxologia.ro]

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Ce sărbătoare e luni în calendarul creștin? E ziua tuturor celor care poartă numele acestui sfânt!

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Luni e zi de sărbătoare în calendarul creștin. Zi onomastică pentru toți cei care poartă numele Sabin, Sabina, derivate ale numelui Sfântului Savatie pomenit azi de Biserica Ortodoxă.

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont pentru izvăvire de dușmani. 

Citeste si: Calendar creștin ortodox 17 septembrie 2022: Sărbătoare mare cu cruce neagră în calendar! Ce trebuie să facă sâmbătă toți românii creștin- ortodocși 

Calendar ortodox 19 septembrie 2022 

calendar ortodox luni 19 septembrie

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Luni e sărbătoare în calendarul creștin

[Sursa foto: pravila.ro]

Calendar ortodox 19 septembrie 2022. Luni e zi de sărbătoare în calendarul creștin. Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfinţiilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont care au trăit în vremea împăratului Roman Marcus Aurelius Probus (276-282), greu osândiți de păgâni pentru credința lor și iubirea de Dumnezeu.

Pe când se săvârșea praznicul zeului Apolo, din părțile din afară de cetate, veniră în Antiohia doi oameni, Trofim și Savatie, creștini dreptcredincioși și închinători și Dumnezeului celui adevărat. Și, văzând prăznuirea cea pierzătoare de suflete a păgânilor, n-au voit să intre și să se veselească cu dânșii, zicând: "Suntem creștini și nu se cade nouă a veni la ospețe păgânești".

Acestea auzindu-le Eliodor, îndată a poruncit ostașilor să-i prindă și în temniță să-i despartă unul de altul. Și, aducând întâi pe Trofim, l-a întrebat de viață și de credință. Deci, mărturisind el cu îndrăzneală credință în Hristos, dregătorul s-a umplut de mânie, văzând atâta tărie de credință la un tânăr ca dânsul, și dezbrăcându-l, a poruncit să fie bătut fără milă cu toiege, până când s-a roșit pământul de sângele lui, apoi, cu unelte ascuțite strujindu-i trupul până la oase, l-au aruncat în temniță.

A fost adus, apoi, fericitul Savatie, care, după mărturisirea credinței înaintea dregătorului, a fost spânzurat și strujit cu unghii de fier atât de mult, încât, pe când îl aduceau înapoi în temniță, și-a dat duhul.

A urmat apoi Sfântul Trofim, și el ucis în mari chinuri.

În anul 1907, în apropierea Sinadelor, arheologii au descoperit un mic sarcofag, din piatră, pe care era inscripționat numele Sfântului Mucenic Trofin. Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, erau cinstiți în Constantinopol în biserica Sfântul Pavel al orfanilor.

Citeste si: Echinocțiul de Toamnă 2022. Ritualuri pentru sănătate și spor, la început de toamnă astronomică

Calendar ortodox luni. Derivate ale numelui Savatie

Savel, Savin, Savina, Sabin, Sabina Savatie. Ca nume de familie, la noi există multe derivate: Savu, Săvescu, Săvulescu, Săvinescu, Savatie etc.

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 aprilie când pomenim pe Sfântul Mucenic Sava de la Buză, sau pe 19 septembrie când sunt pomeniți Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, și pe 5 decembrie când prăznuim pe Sfântul Sava cel Sfințit. 

Calendar creștin ortodox 19 septembrie 2022 

Calendar creștin ortodox 19 septembrie 2022. Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont pentru izvăvire de dușmani pe care e bine să îl citească luni toți credincioșii, atunci când se face și pomenirea acestor sfinți, potrivit calendar ortodox 19 septembrie 2022

Troparul Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont, glasul al 8-lea:

Dumnezeu Cel Lăudat în Treime a preamărit treimea mucenicilor; pe Sfântul Trofim, pe Sfântul Savatie şi pe Sfântul Dorimedont; căci, întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022. Când are loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de Toamnă

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerele Duhului cele prealuminate luminându-vă, risipiţi norii cei întunecaţi ai sufletului meu. Luminaţi-mi gândul şi deschideţi-mi buzele spre laudă, ca să vă preamăresc pe voi, fericiţilor mucenici ai lui Hristos.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejia cugetelor aţi stat împotriva celui cu cuget deşert, care vă silea pe voi, mucenicilor, să vă închinaţi zeilor celor fără de simţire. Şi prin multe chinuri aţi fost aduşi jertfă întreagă Împăratului tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Datu-vi-s-a vouă putere de la Dumnezeu Atotţiitorul, să surpaţi toată puterea balaurului, cinstiţilor mari mucenici, ostaşi ai Sfintei Treimi: Sfinte Savatie vrednicule de laudă, Dumnezeiescule Dorimedont şi Sfinte Trofim, Preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu darurile tale cele izvorâtoare de lumini, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, Însăşi Uşa Luminii, luminându-se, vitejii mucenici au trecut întunericul cel adânc al chinurilor celor nesuferite, lăudându-te pe tine.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce al întărit din început...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu socoteală foarte înţeleaptă şi cu gândul întărit aţi mers către ispita chinurilor, fiind chinuiţi cumplit, dar rămânând neclintiţi şi cu cugetul nebiruiţi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsările sângiurilor, vopsind preasfinţită porfiră, vitejilor ostaşi, acum staţi înaintea Nemuritorului Împărat, neîncetat făcând rugăciuni pentru noi către Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfâşiindu-vi-se trupurile în multe feluri şi cumplit fiind întinşi şi fiind daţi la fiare şi tot felul de chinuri suferind, nu v-aţi lepădat de Hristos, prealăudaţilor ostaşi, sfinţilor mari mucenici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

La Legile Stăpânului, Cel Ce S-a Întrupat din tine, plecându-se vitejii ostaşi, Preacurată Fecioară, au biruit pe cei fărădelege, avându-te într-ajutor pe tine, care miluieşti sufletele noastre.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase mă întăreşte, că nu este Sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu-mi eşti Tăria mea, Doamne...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-vă, mucenicilor, cu răbdarea chinurilor, aţi fost spânzuraţi pe lemn şi cu unghii de fier vi s-au şuviţat coastele, măriţilor; prin dezbrăcarea trupului, v-aţi îmbrăcat cu Dumnezeiasca nestricăciune, stând înainte pururea lângă Scaunul Preasfintei Treimi.

Stih: Sfinte Mucenice Trofim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind bătut pentru Hristos, Sfinte Mucenice Trofim, cu bucurie ai suferit mulţimea durerilor, privind la Dumnezeieştile răsplătiri cele din ceruri şi la îndulcirea cea nesfârşită; de care te-ai învrednicit acum, săvârşindu-ţi nevoinţa şi făcându-te îndulcire Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răbdând chinurile ca un viteaz, Sfinte Savatie, cu bucurie ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu; şi bine te-ai odihnit în Locaşurile cele Cereşti, biruind pe cel ce ticăloşeşte s-a surpat de acolo şi ai primit darurile biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Curată împărătească chemându-te pe tine într-ajutor, adunarea cea cu numărul de trei mucenici, Preacurată Fecioară, locaşurile demonilor până la pământ le-a surpat şi s-au mutat la Locaşul Măririi celei de sus, cinstindu-te pe tine cu laude întotdeauna.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat...

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Depărtându-vă de prieteşugul trupului, prealăudaţilor, prin multe şi mari dureri v-aţi unit cu Dumnezeul Cel Preaîndurător, Care v-a iubit pe voi, pentru milostivirea Sa şi cu Patimile Sale a omorât patimile voastre.

Stih: Sfinte Mucenice Trofim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cărările tale, Sfinte Mucenice Trofim, s-au îndreptat cu mucenicia către căile cele înţelepte, cu care înfrumuseţându-te şi ţintuindu-te cu încălţăminte de fier, ai sfărâmat capul şi boldurile lui Veliar.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ritoriceşte grăind cele Dumnezeieşti, Sfinte Trofim, mult chinuitule, ai ruşinat pe tirani; şi cu sângiurile tale sfinţind pământul, acum cu bucurie te desfătezi în Rai, cerând mântuire pentru noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ostaşii cei tari, chemând spre ajutor pe Preasfânta Fecioară, pe cea de Dumnezeu Dăruită şi cu totul fără prihană, au trecut cu cuget nemişcat mulţimea chinurilor şi valurile cele rele. 

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro

 

Citește-ne pe

Citește și:

România, printre ţările care ar fi afectate de norul radioactiv în caz de accident la centrala nucleară Zaporojie

Calendar creștin ortodox 17 septembrie 2022: Sărbătoare mare cu cruce neagră în calendar! Ce trebuie să facă sâmbătă toți românii creștin- ortodocși 

Șeful Enel, profeție terifiantă: piața de energie va avea doi ani de volatilitate extremă

Calendar creștin ortodox 17 septembrie 2022: Sărbătoare mare cu cruce neagră în calendar! Ce trebuie să facă sâmbătă toți românii creștin- ortodocși 

Calendar creștin ortodox 16 septembrie 2022: Sărbătoare în calendar vineri! Rugăciunea care aduce pace în casă și bunăstarea familiei

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies