Calendar Ortodox 19 martie 2023: Ce sărbătoare este azi? Cea mai puternică rugăciune pentru sporul casei și binele familiei

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 19 mar 2023, 09:17

Sărbătoarea zilei de duminică

Sursa: PixaBay

Calendar ortodox 19 martie 2023. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria sunt sărbătoriți duminică, 19 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 19 martie 2023,

data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, puținii Sfinți din Roma care au fost căsătoriți și care, prin iubirea lor față de Dumnezeu, au reușit să mărturisească dreapta credință în fața potrivnicilor lui Hristos chiar și cu prețul vieții lor. 

Cea mai puternică rugăciune pentru sporul casei și binele familiei care se rostește duminică, 19 martie 2023. 

Citește și: Floriile 2023: Tradiția care îți aduce noroc în această perioadă a anului

Calendar ortodox 19 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 19 martie 2023. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria sunt sărbătoriți în calendarul ortodox în fiecare an la data de 19 martie. 

Sfântul Hrisant (†283) era din Egipt,

dar s-a mutat la Roma împreună cu tatăl său Polemon, care era păgân. După ce a învăţat toată filosofia păgână, Hrisant a intrat în contact cu învăţătura creştină şi cu multă râvnă cerceta cuvintele Evangheliei şi ale Apostolilor, adâncindu-le pe ele. Şi zicea către sine: „Ţi se cădea ţie, Hrisante, să citeşti scrierile păgânilor câtă vreme nu cunoşteai lumina adevărului, iar acum, că ai aflat-o, păzeşte-o pe ea. Căci roadele ostenelilor se dau celor ce le
cer, precum ai citit: Caută şi vei afla. Ai aflat aur, ai aflat argint, ai aflat pietre scumpe, dar le-ai aflat ca să şi urmezi ceea ce ai aflat. Deci, fereşte-te să nu-ţi pierzi comoara!” La şapte zile după botezul său, Hrisant propovăduia cu mult curaj în popor pe Hristos-Domnul.

Văzând ceea ce face fiul său, Polemon l-a căsătorit pe Hrisant cu o păgână, Daria, sperând ca aceasta să-l facă să renunţe la credinţa creştină, însă, ea a primit credinţa în Hristos, botezându-se în numele Preasfintei Treimi. În acea vreme, creştinii erau prigoniţi la Roma, iar Hrisant şi Daria au fost aduşi la judecată în faţa tribunului Claudiu. Văzând tăria cu care cei doi au îndurat toate chinurile pentru Hristos, însuşi tribunul, împreună cu soţia sa Ilaria, cei doi fii ai lor şi ostaşii au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos. Ajungând vestea până la împărat, acesta a poruncit ca toţi să fie ucişi. Astfel, Claudiu a fost înecat în apă, ostaşilor li s-au tăiat capetele, iar Hrisant şi Daria au fost îngropaţi de vii, primind astfel cununa muceniciei. Moaştele lor au fost puse, pe vremea împăratului Constantin cel Mare, în catacombele de pe calea Salaria din Roma, scrie ziarullumina.ro.  

Calendar ortodox 19 martie 2023. Canon de rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria, sărbătoriți în calendarul ortodox duminică, 19 martie 2023

Troparul Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

C ântarea 1, glasul al 4-lea

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cunună strălucitoare împodobindu-te mai mult decât cu aurul, mucenice şi cu fru­museţile muceniciei strălucind tu, stai înaintea Stăpânului, rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănit ai fost de dorul cel preadulce al Ziditorului, mu­cenice şi desfătările vieţii trecându-le cu vederea, toată în­clinarea inimii tale ai dat-o cu multă osârdie Celui Dorit, Sfinte mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu credinţa împlătoşându-te, ai doborât pe vicleanul cel meşteşugăreţ, care a năvălit asupra ta cu amăgirile dezmierdării femeieşti şi te-ai făcut vas cinstit al curăţiei, Mucenice Hrisant.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel neapropiat cu firea cea dumnezeiască, apropiat S-a arătat mie, trup luând din tine, Fecioară. După care Sfânta Muceniţă Daria dorind, cu răbdare a pătimit şi s-a adus Lui ca o mireasă.

 

C ântarea a 3-a

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti pururea scăparea şi întărirea mea, Doamne.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aur încercat în focul chi­nurilor te-ai arătat Sfinte Hri­sant, purtând pecetea patimilor celor împărăteşti.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind bârfirea ritorilor, ai fost vânat, Mucenice Hrisant, cu laţurile ucenicilor Celui Ce prealuminat te-a înţelepţit pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorirea trupului părăsind, te-ai supus Celui Dorit de tine, Care te-a adus mireasă lui Hristos, prin cinstita credinţă, Preaînţeleaptă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău cel Fecio­resc, născându-Se Iisus cu Tru­pul, Preacurată Şi-a logodit Sieşi mireasă curată pe Sfânta Muceniţa Daria.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti pururea scăparea şi întărirea mea, Doamne.

 

C ântarea a 4-a

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: slavă puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcliile Duhului strălucind întru inima ta cea curată, te-a făcut cu totul lumină, pe tine, Celui Care cu osârdie strigai fără încetare: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nestricăcioasa haină a dumnezeiescului har, ţesută de sus, te-a îmbrăcat Ziditorul, pe tine, Cel Ce ţi-ai păzit fără de prihană trupul şi ca pe un bi­ruitor te-a încununat pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu inimă vitează ai scuturat dulceţile trupului, îndulcindu-te de frumuseţea cea dumnezeiascăcea neasemuită şi bucurându-te, ai străbătut în calea muce­niciei tale, Sfinte Mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citește și: Ce s-a întâmplat când mama Elodiei a încercat să ia legătura cu nepotul ei: „L-a influențat negativ pe copil”

Părtaşă făcându-te unirii ce­lei îndumnezeitoare, purtătoare de chinuri, te-ai îndumnezeit şi întru cămările cele cereşti te-ai sălăşluit, ca o mireasă neprihă­nită a Stăpânului zidirii, Sfântă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Păzindu-te pe tine, Fecioară, ca şi mai înainte de naştere şi după naştere, Curată, din tine S-a Întrupat Cel Necuprins cu mintea, Care şi-a adus Sieşi mireasă pe Muceniţa Daria.

 

C ântarea a 5-a

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea, în lume ai venit, lumina cea sfântă, care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-ţi mintea mai presus decât cele materialnice, purtătorule de chinuri şi legându-te, ai dezlegat răutatea vrăjmaşului, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăgostit de curăţie fiind, preasfinţite, dragostea cea aprin­să a fecioarei ai îndrumat-o că­tre Domnul, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând că tiranul este sfâşiat şi în picioare este călcat, cu cuget vesel slăveai pe Stăpânul, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox martie 2023 

1 M Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina  (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)

2 J Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie  (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)

3 V Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc  (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana  ( Sâmbăta Sf. Teodor Tiron- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

5 D Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

6 L Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci  (Post. Nu se fac nunți)

7 M Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson;  Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului   (Post. Nu se fac nunți)

8 M Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei  (Post. Nu se fac nunți)

9 J † Sf. 40 de Mc. din Sevastia  (Pomenirea morților- Moșii de primăvară ) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

10 V Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei  (Post. Nu se fac nunți)

11 S Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului  (Sâmbăta a II-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

12 D Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

13 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului

 (Post. Nu se fac nunți)

14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna  (Post. Nu se fac nunți)

15 M Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau  (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos  (Post. Nu se fac nunți)

17 V Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu   (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului  (Sâmbăta a III-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

19 D Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20 L Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit  (Post. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion;  (Post. Nu se fac nunți)

22 M Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian  (Post. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui  (Post. Nu se fac nunți)

24 V  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25 S (†) Buna Vestire (Blagoveștenia)  (Sâmbăta a IV-a din Post- Pomenirea morților) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

26 D  Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil;  Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

27 L Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor  (Post. Nu se fac nunți)

28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni  (Post. Nu se fac nunți)

29 M Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie  (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)

30 J Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

Calendar ortodox aprilie 2023: Cele mai importante sărbători. Pe ce dată pică Floriile și Paștele?

31 V Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac.  (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)  

Sursă: pravila.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

 


Un nou episod al serialului turcesc „ Prețul Fericirii” este difuzat la Kanal D miercuri, 29 martie 2023, începând cu ora 20:00. Îl poți urmări și online, live pe kanald.ro.