Calendar creștin-ortodox 8 august 2022. Ce mare sfânt, făcător de minuni, e prăznuit luni în calendarul creștin! Rugăciunea grabnic-ajutătoare care alungă necazul și suferința

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 04 aug 2023, 12:49

Calendar creștin-ortodox 8 august 2022. Sărbătoare luni

Sursa: Pinterest

Calendar creștin-ortodox 8 august 2022. Ce sărbătoare e luni în calendarul creștin? Un mare sfânt, făcător de minuni, e pomenit de Biserica Ortodoxă la data de 8 august 2022.

Calendar creștin-ortodox 8 august 2022. Un mare sfânt, făcător de minuni, e pomenit luni de Biserica Ortodoxă.

Ce sărbătoare e în calendarul creștin-ortodox 8 august 2022 și care este rugăciunea  grabnic-ajutătoare care alungă necazul și suferința pe care e bine să o rostim luni.

Citeste si: Calendar creștin-ortodox 7 august 2022: Sărbătoare cu cruce neagră în calendar! Cine își serbează duminică ziua onomastică

Sărbătoare în calendar creștin-ortodox 8 august 2022 

Calendar creștin-ortodox 8 august 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește luni pe Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni, potrivit calendarului creștin 8 august 2022.

Sfântul Miron s-a născut şi a crescut în insula Creta. La începutul vieţii sale a luat femeie şi lucra pământul, mâncându-şi pâinea sa din sudoarea feţei sale şi hrănind şi pe alţii; pentru că din roadele care îi creşteau împărţea săracilor, şi astfel ostenelile lui erau binecuvântate de Dumnezeu, căci, pe cât dădea

el din roade, pe atât ele se înmulţeau, şi era milostiv mai mult decât ceilalţi oameni.

Odată a găsit în aria sa pe nişte tâlhari furând, care îşi umpluseră sacii de grâu şi nu puteau să-i ridice de pe pământ. Iar el, în loc să-i bată sau să le facă vreun rău, le-a ridicat sarcinile, le-a pus pe umerii acelora cu mâinile sale şi le-a poruncit să nu spună la nimeni lucrul acela.

Pentru o viaţă îmbunătăţită ca aceasta a fost pus preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu şi învăţa popoarele sfânta bună credinţă şi le întărea spre nevoinţele cele muceniceşti, fiind atunci prigonire a păgânului împărat Deciu.

Iar după moartea lui Deciu şi după încetarea prigonirii, a fost ridicat la scaunul episcopiei. Şi cinstea pomenirile sfinţilor mucenici care au pătimit pentru Hristos în vremea prigonirii, şi făcea multe minuni şi puteri. 

Citeste si: Schimbarea la Față a Domnului 2022: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar! Ce trebuie să duci la biserică pentru a avea parte de belșug și sănătate

Calendar creștin 8 august 2022. Sfântul Emilian 

Potrivit calendarului creștin 8 august 2022, tot luni, Biserica Ortodoxă Română face prăznuirea Sfântului Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului. 

Sfântul Ierarh Emilian, mărturisitorul lui Hristos, a trăit pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, luptătorul împotriva icoanelor, și fiind el episcop al Cizicului, de multe ori a fost silit să se lepede de închinarea cinstitelor și sfintelor icoane, dar nu s-a supus, ci petrecea neclintit întru isprăvile Sfinților Părinți.

Emilian, mărturisitorul lui Hristos, a trăit pe vremea împărăției lui Leon Armeanul, luptătorul împotriva icoanelor, și fiind el episcop al Cizicului, de multe ori a fost silit să se lepede de închinarea cinstitelor și sfintelor icoane, dar nu s-a supus, ci petrecea neclintit întru isprăvile Sfinților

Părinți. Pentru aceea a suferit multe chinuri și surghiunii de la eretici și pe toate le răbda cu bucurie, având nădejdea că pentru necazurile cele vremelnice va dobândi bunătățile cele veșnice. Și astfel, prin grele pătimiri și prin rele chinuri fiind strâmtorat, a adormit întru Domnul în surghiun și s-a încoronat cu cununa mărturisirii, potrivit doxologia.ro.   

Citește și: Durere in partea dreapta a corpului – cauze si remedii

Citeste si: Când începe postul Sf Marii 2022. Ce nu e bine să faci în Postul Adormirii Maicii Domnului

Rugăziune. Calendar ortodox 8 august 2022 

Calendar ortodox 8 august 2022. Rugăciunea grabnic-ajutătoare care alungă necazul și suferința pe care e bine să o rostim luni. 

„O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa Cerului și a pământului, milostivește-Te spre noi, păcătoșii robii Tăi, și spre tot neamul omenesc, și ne curățește de toată răutatea și de nălucirile lui Antihrist, ca să putem ieși cu candela aprinsă întru întâmpinarea Mirelui și Dreptului Judecător, când va veni pre norii cerului înconjurat de sfinții îngeri.

Fericit suflet va fi acela care va păzi dreapta Credință și va scăpa de meșteșugurile lui antihrist în zilele acelea. Căci atunci cu puterea lui Dumnezeu se va cutremura tot pământul și toți pământenii vor vedea mânia Lui venind asupra lor. Amar vor plânge și se vor tângui toate noroadele, când vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, poruncindu-le îngerilor să deschidă cărțile, ca fiecare să-și vadă faptele sale.

Și atunci se vor despărți drepții de-a dreapta și păcătoșii de-a stânga. Și va zice Dreptul Judecător către cei drepți: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția Cerească, gătită vouă de la începutul lumii”.

Iar celor păcătoși le va zice: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și la toți slujitorii lui”. Drepții, văzând frumusețea cea nespusă, se vor bucura cu bucurie mare, iar păcătoșii, văzând muncile cele veșnice și amare, vor plânge și vor suspina pentru viața lor petrecută în păcate și fără Dumnezeu, Cel slăvit în Tatăl și în Fiul și în Duhul Sfânt. Amin!„

Citeste si: Adormirea Maicii Domnului 2022: Cât ține postul Adormirii Maicii Domnului. Rugăciuni pe care e bine să le spunem în post

Calendar creștin-ortodox 8 august 

Potrivit calendarului creștin-ortodox 8 august 2022, tot luni se face pomenirea următorilor sfinți: 

- Sfântului Cuvios Părinte Teodor, egumenul de la Oronon;

- Sfinților Mucenici Elefterie și Leonid;

- A zece sfinți pustnici din Egipt;

- A doi sfinți mucenici din Tir;

- Sfântului Mucenic Stirachie;

- Sfântului Mucenic Anastasie bulgarul;

- Sfântului Mucenic Triandafil Zagoreul 

Surse: doxologia.ro; crestinortodox.ro