Se fac angajări la stat in România! Iată ce locuri de muncă sunt disponibile

,
Posturi

Vrei să lucrezi în Administrația Publică din România? Iată ce joburi se pun la concurs

[Sursa foto: PixaBay]

Se pun la concurs mai multe joburi în Administrația Publică din România. Iată lista completă și toate informațiile necesare.


In articol:

Se angajează asistenți la Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti

Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti angajează temporar asistenți prin concurs. Calendarul probelor este următorul:

 

 • 03 noiembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Posturi

Posturi scoase la concurs

[Sursa foto: PixaBay]

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

Citeste si: Poliția Română pune la bătaie 1.828 de posturi de agenți și de ofițeri! Iată calendarul probelor

 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Citeste si: Vestea momentului pentru români! Se fac noi angajări pentru recalcularea pensiilor

Este

necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Se angajează muncitori la Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București angajează muncitori permanent prin concurs. Iată calendarul probelor:

 

 • 03 noiembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 17 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 

 • nivelul studiilor: studii medii, elementare;
 • vechime în muncă: 5 ani
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Se angajează economiști în resurse umane, gradul I la Centrul European Studii în Probleme Etnice – Academia Română 

Se angajează economiști în resurse umane, gradul I prin concurs la Centrul European Studii în Probleme Etnice – Academia Română. Iată calendarul probelor:

 

 • 03 noiembrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

 

 • studii superioare economice/juridice;
 • vechime în domeniul financiar-contabil de minimum 3 ani în instituții publice
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru mai multe detalii, precum și pentru consultarea altor posturi valabile scoase spre concurs, consultați acest link!

 

 

 

 

 

 

Citește-ne pe

Citește și:

Poliţia Română face angajări. Sute de posturi, din sursă externă, scoase la concurs

ÎNCĂ O 'ABERAȚIE' antivaccinistă se confirmă: averile super bogaților au EXPLODAT în pandemie

BOMBĂ! Florin Ristei, înșelat și părăsit de iubita supernă pentru un bărbat super celebru! Este SCANDAL imens

Jandarmeria Română a pus la bătaie 700 de locuri de muncă!

Poliția Română pune la bătaie 1.828 de posturi de agenți și de ofițeri! Iată calendarul probelor

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies