Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2022. Rugăciunea care se rostește pe 21 noiembrie pentru împlinirea dorințelor

Author: Amalia Georgescu

Rugăciunea care se rostește de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Sursa: PixaBay

Pe 21 noiembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Se spune că, în această zi sfântă, dorințele sunt ascultate și devin realitate. Ce rugăciune se rostește?

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este o sărbătoare închinată Fecioarei Maria și este prăznuită în fiecare an, pe data de 21 noiembrie.

Iată cum trebuie să se roage credincioșii pentru a le fi iertate păcatele și pentru ca dorințele lor să devină realitate.

Rugăciune la Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2022 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este sărbătorită în anul 2022 pe data de 21 noiembrie. Este prima sărbătoare cu cruce roșie din Postul Crăciunului și este cinstită de credincioși. Tradiția spune că în ziua în care este prăznuită Intrarea Maicii Domnului în Biserică, dorințele devin realitate, iar rugăciunile credincioșilor sunt ascultate.

Este o zi în care oamenii se pot ruga pentru iertarea păcatelor, pentru a-și rezolva problemele, pentru liniște sufletească, pace și armonie în familie. 

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni închinate Maicii Domnului, care poate fi rostită pe 21 noiembrie, ziua în care este prăznuită Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

„Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său.

Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăștie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.
Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tuturor credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!

Preasfântă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine! Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.”, aceasta este una dintre cele mai puternice rugăciuni închinate Maicii Domnului.

Citește și: Ce trebuie să facă femeile în ziua de Ovidenie 2022. Obiceiul menit să atragă norocul și să alunge toate relele  

De ce se aprind lumânări albe pe 21 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și superstiții care se respectă de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Ce se sărbătorește pe 21 noiembrie, de Intrarea Maicii Domnului în Biserică? 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este sărbătorită la dată fixă, pe 21 noiembrie. Este o sărbătoare care face trimitere la primul moment în care Fecioara Maria a ajuns la templu. Părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, au făgăduit că dacă vor fi binecuvântați cu un prunc, atunci îl vor închina Domnului. După ani de așteptare, aceștia au deveni părinți și și-au respectat promisiunea, astfel că au decis să o ducă pe Fecioara Maria la templu, la vârsta de 3 ani. Acolo a fost așteptată de Arhiereul Zaharia. În templu, Fecioara Maria a rămas vreme de 12 ani. 

Pe 21 noiembrie, atunci când este sărbătorită Intrarea Maicii Domnului în Biserică, credincioșii au dezlegare la pește, având în vedere că sărbătoarea pică în Postul Crăciunului. Denumirea veche a sărbătorii era Ovidenia, obrejania sau vovidenia, dar mai este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. 

Citește și: De ce se aprind lumânări albe pe 21 noiembrie. Tradiții, obiceiuri și superstiții care se respectă de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

 


Cookies