Calendar ortodox pentru ziua de 11 iunie 2024: Rugăciunea care alungă spiritele rele

Author: Bianca Vidoi
Actualizat: 10 iun 2024, 16:00

Ce sfânt este pomenit la data de 11 iunie 2024, în calendarul ortodox

Sursa: doxologia.ro

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 11 iunie 2024, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Bartolomeu.

Află ce sărbătoare este în calendarul ortodox pe 11 iunie 2024! Data la care Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Bartolomeu, ce a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Rugăciunea puternică pe care este bine să o rostești pe 11 iunie!

Calendar ortodox 11 iunie 2024

Sărbătoare 11 iunie. Sfântul Bartolomeu este sărbătorit în fiecare an pe data de 11 iunie în calendarul ortodox.

Sfântul Bartolomeu este unul dintre cei 12 ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Pe parcursul vieții sale, acesta, alături de Sfântul Apostol Filip și Mariami, sora acestuia, a mers în cetățile din Siria și Asia de Sus, în dorința de a împărtăși credința Domnului. După o lungă perioadă petrecută în cetatea Ierapole din Frigia, Sfântul Bartolomeu a mers în Arabia, Persia și apoi în India, unde a ajuns să construiască nenumărate biserici.

Citește și: Zile de post în 2024. Când nu se fac nunți

În următoarea perioadă a vieții sale, Sfântul Bartolomeu a ajuns în Armenia, acolo unde a reușit să ofere sfântul botez mai multor locuitori, chiar și împăratului armean, Polimie. Atunci când a auzit acest lucru, fratele împăratului a decis să i se taie capul sfântului pentru ceea ce a făcut.

După ce l-au ucis pe Sfântul Bartolomeu, creștinii au decis să îi ia trupul neînsuflețit și să îi ofere o înmormântare creștină, astfel l-au îngropat cu cinste într-un sicriu de plumb, potrivit crestinortodox.ro.

Sărbătoare 11 iunie

Canon de rugăciune către Sfântul Bartolomeu, sărbătorit pe 11 iunie în calendarul creștin

Tropar la Sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

C ântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta, luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piatră scumpă te-ai arătat pe tine piatra vieţii, pe care a zidit Biserica Sa, Apostole Bartolomeu, văzătorule de Dumnezeu. Pentru aceasta, te cinstim şi te fericim pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepciunea Cea Ipostatnică aflând-o, care foarte te-a învăţat pe tine cele mai presus de minte şi de cuget, înţelepciunea elinilor ai arătat-o a fi nebunie, înţelepţind marginile cu Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supus fiind poruncilor celor Dumnezeieşti, te-ai făcut călător pe mare, mort în sicriu; şi ca un soare de la Răsărit, ai ajuns la Apus, Apostole, luminându-l.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel plin S-a deşertat, Cel mai înainte de veacuri primeşte început, născându-Se din Prunca Fiica lui Dumnezeu. Pe Care L-ai propovăduit în două firi şi într-un Ipostas, de Dumnezeu Fericite Bartolomeu.

C ântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ţinuţi de înşelăciune şi cu vătămare de minte, îmbrăcaţi cu întunericul necredinţei, te-au aflat pe tine tare Mângâiere şi Lumină şi Izbăvire din cele cumplite, Preaînţelepte Bartolomeu.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te gură Cuvântului lui Dumnezeu, mărite, ai mântuit popoare din gura lupului celui înţelegător, aducându-le Ziditorului prin baia Botezului, pururea pomenite Apostole Bartolomeu.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu limba ta cea de foc, arzând stuful cel amar al înşelăciunii, ai omorât, preaînţelepte, inimile cele înţelenite şi le-ai făcut a rodi cugetările cele cereşti.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu Cuvântul a bine voit a Se naşte mai presus de cuvânt cu Trup din tine, Fecioară Maică Preacurată, ucenic alegând şi slujitor adevărat, pe Apostolul Bartolomeu Măritul.

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zicerea proorocească a luat sfârşit, căci spre câştigarea neamurilor a mers lumină cuvântătorul de Dumnezeu ucenic, luminând toate plinirile lumii.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te prin Raza cea Dumnezeiască, te-ai arătat a doua lumină, după împărtăşire Dumnezeiască în chip vădit slujind Celui Ce pentru noi S-a arătat cu trup omenesc, Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să se sfinţească marea cu trecerile tale, ai trecut-o în raclă de piatră, de la Răsărit către Apus, făcându-ţi minunate pornirile tale, Sfinte Apostole Bartolomeu.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte turma ta de furtuna păcatelor şi a primejdiilor şi a necazurilor celor potrivnice, povăţuindu-ne pe noi, mărite, prin darul tău pururea, către limanurile cele mântuitoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una ce în chip de netâlcuit ai născut pe Cel Netâlcuit, întru prisosirea bogăţiei milostivirii, cu darurile cele Dumnezeieşti, îmbogăţindu-ne, Preacurată, pe noi, cei săvârşiţi cu păcatul.

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioare frumoase agonisindu-ţi spre propovăduire, ai binevestit tuturor bunătăţi şi tuturor ai propovăduit pace, înstrăinându-i de vrajba cea veche, prin învăţăturile cele Dumnezeieşti ale Mântuitorului, Fericite Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău s-a făcut vindecare celor ce primiseră veninul cel purtător de moarte al şarpelui şi pământul păgânilor, după proorocie, s-a răsturnat prin dezrădăcinările preaînţeleptelor tale dogme, Sfinte Apostole Bartolomeu.

Citește și: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind mort de multe zile, izvorând viaţa cu îndestulare şi şezând pe spinarea mării, Apostole Bartolomeu, împreună cu Dumnezeieştii mucenici, trecând luciurile nemărginite, în ostrovul Lipariei te-ai adăpostit, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu adevărat te măresc pe tine, Maica lui Dumnezeu, Preacurată. Bucură-te, ca îngerul îţi strigăm ţie, Binecuvântată de Dumnezeu Dăruită, Auzire şi Grai Înfricoşător, Petrecere străină a Stăpânului zidirii.

C ântarea a 6-a.

Irmosul:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai rază a Soarelui, Celui Ce prin Întrupare a strălucit lumii, gonind noaptea înşelăciunii cea cu mulţi zei, prin învăţăturile tale cele purtătoare de lumină, Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuirea lui Dumnezeu cea ivită prin asemănarea trupului, pentru multa bunătate luminat ai propovăduit-o popoarelor, Sfinte Apostole Bartolomeu, propovăduitorule al neamurilor.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai avut călătorie pe apa mării şi peste ape ţi-ai făcut cărările şi nu s-au cunoscut într-însa urmele tale, Fericite Apostole, precum David, mai înainte întru Duhul a proorocit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserică a Slavei te-ai făcut şi Uşă a Luminii ai fost, Munte cu umbră deasă, Minune de prooroci Cântată, Fecioară Maică Doamnă, de Dumnezeu Dăruită.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Ar ătatu-Te-ai astăzi...

Arătatu-te-ai ca un soare mare Bisericii, cu strălucirile învăţăturilor şi cu înfricoşătoare minuni, luminând pe cei ce te cântă pe tine, Sfinte Bartolomeu, Apostolul Domnului.

C ântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sarea cea dulce a cuvintelor tale, pururea pomenite, ai vindecat omenirea cea stricată de răutate şi ai plecat-o a cânta: Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ca un preaînalt cer după înţeles, fericite, ca un Dumnezeiesc Apostol, cu glas preaînalt ai propovăduit Slava lui Dumnezeu: Căruia Îi cântăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu veşmântul cel ţesut din Dumnezeiescul dar, fericite, ai îmbrăcat pe cei despuiaţi mai înainte prin răutatea şarpelui şi i-ai plecat să cânte: Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, avându-te pe tine, Preacurată, Apărare şi Zid şi Sprijin, cu credinţă grăim către tine: Bucură-te, Podul care duce pe cei de pe pământ către Dumnezeu, Binecuvântată Fecioară.

C ântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincio şi în cuptor...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Revărsându-te cu râurile cele Dumnezeieşti, ca un râu din Eden ai ieşit, cu învăţăturile tale adăpând partea cea de sub soare; şi prin dar uscând apele înşelăciunii ai grăit: Lăudaţi pe Mântuitorul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-te Cuvântul cele mai presus decât cuvântul pe tine, ca pe un cuvântător Dumnezeiesc te-a trimis în lume, ca pe o săgeată mântuitoare şi rănind adunarea vrăjmaşilor, mărite, ai mântuit pe cei ce cu credinţă cântă şi preaînalţă pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ca un munte picurând dulceaţa cea Dumnezeiască, vrednicule de minune; şi cu puterile cele Dumnezeieşti făcând călătorie după moarte pe apele mării fără de afundare, ai fost înconjurat cu cinste de purtătorii de chinuri cei viteji.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

După legile firii tăinuindu-te, ai născut şi ai rămas pururea Fecioară; căci ai născut pe Cuvântul, Cel Ce pentru prisosul bunătăţii S-a făcut Om. Căruia toţi îi cântăm: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

C ântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc...

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata Apostolilor aduce prăznuire astăzi pomenirii tale; se veselesc mucenicii şi duhurile tuturor drepţilor; iar noi, credincioşii, cu cântări te cinstim pe tine şi grăim: izbăveşte-ne pe noi de toată mâhnirea, ucenice al lui Hristos.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind, prin răstignire, sfârşitul cel fericit, te-ai făcut împreună închipuit cu patimile Învăţătorului tău, mărite şi părtaş strălucirii şi Slavei Celei Dumnezeieşti, stând pururea împreună cu îngerii înaintea Lui şi te-ai învrednicit de Lumina Cea Negrăită.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea plină de lumină şi vestită, văzătorule de Hristos, Înţelepte Apostole Bartolomeu, ne-a strălucit nouă luminând pe toţi. Pentru care te rugăm pe tine, adu-ţi aminte de noi toţi, mântuindu-ne de toată împrejurarea cea potrivnică, prin rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omoară cugetările trupului nostru, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată. Opreşte viforul patimilor noastre, alină valul patimilor şi cu gânduri Dumnezeieşti întăreşte inimile noastre, ale celor ce cu credinţă te cinstim pe tine, Folositoarea noastră cea Neînfruntată.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Morm ântul Tău...

Întoarcerea preasfintelor tale moaşte, Prealăudate Apostole al Domnului, s-a făcut nouă pricină de prăznuire prealuminată; pe care cu minte drept cugetătoare cinstind-o, pe tine, luminătorul cel neapus, te cinstim, slăvind pe Hristos.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chip de foc; Bucură-te, Pruncă, Jilţul cel Împărătesc, Patul cel Aşternut cu porfiră; Cămara cea cu porfiră de aur, Hlamida cea cu roşu vopsită cea Purtătoare de Fulger, Sfeşnicul cel mult Luminos; Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Cetatea cea cu douăsprezece ziduri; Uşa cea cu aur Poleită şi Cămara cea Strălucită cu chipul; Masa cea Luminoasă de aur, Locaşul cel cu podoabă Dumnezeiască. Bucură-te, Preamărită Mireasă, picată din soare; Bucură-te, Singura Mângâiere a sufletului meu.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, dacă L-a văzut Mieluşeaua pe Cruce, s-a tânguit lăcrimând şi cu amar grăia: lumea se bucură luând izbăvire, iar pântecele meu se aprinde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Îndelung Răbdătorule, Doamne; Adâncule al milei, milostiveşte-Te şi dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.