Calendar Ortodox 29 mai 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea sfântă pentru ajutor și sănătate

Autor: Sara Andreescu
Actualizat: 28 feb 2024, 01:50

Ce sărbătoare este luni, 29 mai în calendarul ortodox

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 29 mai 2023. Sărbătoare pe 29 mai, atunci când Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Muceniță Teodosia din Tir.

Calendar ortodox 29 mai 2023, data la care Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, una dintre cele mai cunoscute fecioare martire.

Rugăciunea sfântă pentru ajutor și sănătate pe care este bine să o rostești pe 29 mai!

Calendar ortodox 29 mai 2023. Sărbătoare

Sărbătoare 29 mai 2023. Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, una dintre cele mai cunoscute fecioare martire, este sărbătorită pe 29 mai în calendarul ortodox. 

Sfânta Muceniță Teodosia Fecioara – S-a născut în Tir (Fenicia). În anul 308,în ziua de 2 aprilie a văzut un grup de creștini care se pregăteau a fi duși în fața judecății pentru credința lor. Pentru faptul că Sfânta Teodosia a început să-i încurajeze și să-i fericească pentru pătimirea lor a fost adusă înainte guvernatorului Urban care i-a cerut să jertfească la idoli dar a refuzat, mărturisindu-și credința în Hristos.

Astfel a fost supusă supliciilor apoi, în cele din urmă a suferit moarte martirică prin înecare.

Citește și: Moșii de vară 2023: De ce este bine să dai vase de pomană în această zi?

Sărbătoare 29 mai 

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, sărbătorită pe 29 mai în calendarul ortodox 

Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara, glasul al 4-lea:

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu o a biruit.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce şi S-a făcut ţie Teodosia cale de pătimire, căci surpând pe tiranul, l-a făcut să se batjocorească de mucenici, ca o vrabie.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu bună tărie ai surpat la pământ pe înşelătorul, preacinstită Teodosia şi ca o purtătoare de biruinţă, ai primit cununa biruinţei, muceniţă prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce odinioară avea semeţie mare, acum s-a surpat, lovindu-se de răbdarea ta, sfântă muceniţă, căci luând asupra ta puterea Crucii, ai ruşinat pe cel ce fără de măsură se trufea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu vicleşug înşelându-mă şarpele, m-a luat rob, punând întru mine poftă a mă face dumnezeu; iar prin tine, Preacurată, chemându-mă din nou, chiar cu adevărat m-am îndumnezeit.

Citește și: Sărbători iunie 2023: Când este cruce roșie și cruce neagră în calendarul ortodox?

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pofta cea dumnezeiască pe tine Teodosia te-a arătat mireasă lui Hristos, căci ai iubit Crucea Lui, muceniţă credincioasă.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Părăsind purtarea de grijă a trupului cea făcătoare de stricăciune, cinstită Teodosia, vieţuieşti întru Duh făcător de viaţă, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecă-mi cugetul cu cinstit darul tău cel de Dumnezeu dăruit şi sufletul meu care este slăbănogit de patimi tămăduieşte-l.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridicat-ai, o, stăpână preacurată, chipul meu cel căzut, născând pe începătorul sculării noastre a tuturor.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Mândrindu-se tiranul cel viclean, socotea ca să înspăimânteze cu muncile bună întărirea răbdării tale, iar tu prealăudată strigai: Slavă lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cunoştinţă de mai înainte te-ai îmbogăţit de dumnezeiasca numire cea de Dumnezeu dată, muceniţă purtătoare de chinuri, căci te-ai făcut dare lui Dumnezeu, veselindu-ne pe noi care cu credinţă şi cu dragoste te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind înfrumuseţată şi îmbrăcată cu podoabă mucenicească, înroşită cu sângele tău, cugetătoare de Dumnezeu Teodosia, strigai Mirelui tău: Cu dragoste voi alerga după Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, cu cuviinţă dumnezeiască ai născut pe Cuvântul Întrupat şi ai rămas Fecioară; drept aceea cu glasuri netăcute şi cu credinţă neîndoită, strigăm ţie: Stăpână, bucură-te.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea, în lume ai venit, lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Citește și: Gingii inflamate la bebelusi: cauze si solutii privind tratamentul

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cuget dumnezeiesc iubind fecioarele pe Hristos, au mers după Dânsul, slăvindu-L cu cântări.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Schimbând viaţa cea vremelnică, pe viaţa cea veşnică, prin puţin sânge, a moştenit muceniţa împărăţia cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Moaştele mucenicilor ca nişte izvoare curg tămăduiri celor bolnavi şi prin credinţă vindecă bolile sufletelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască taina ta, Preacurată? Căci pe Ziditorul, pe Care nu-L încap toate, L-ai încăput în pântecele tău.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pentru Tine Hristoase cu sârguinţă a primit moarte muceniţa Teodosia, înspăimântându-se de îngrozirile tiranilor, urmând patimii Tale celei de bună voie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se femeile cu Crucea Ta, fiind rănite de dorire şi de dragostea Ta cea dumnezeiască, prea lesne au călcat capetele balaurilor, precum ai zis, Mântuitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox mai 2023

1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie

2 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol;  †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 M  †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

6 S Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar

7 D Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat 

Duminica a IV-a după Paști  (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

8 L †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

9 M Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Simon Zilotul  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 V  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.

14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

Duminica a V-a după Paști  (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare;  †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit;   †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 V Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi

21 D †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

Duminica a VI-a după Paști  (a orbului din naștere); Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

22 L Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic

23 M Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului  (Nu se fac nunți)

26 V Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 S  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul

28 D Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

Duminica a VII-a după Paști  (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

29 L Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam

31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

Sursă: basilica.ro; doxologia.ro