Calendar Ortodox 28 mai 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciune la vreme de necazuri, ispite și grele încercări

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 27 feb 2024, 01:00

Ce sărbătoare este duminică în calendarul ortodox

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 28 mai 2023. Sărbătoare pe 28 mai, atunci când Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului.

Calendar ortodox 28 mai 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, considerat tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților.

Rugăciunea la vreme de necazuri, ispite și grele încercări pe care este bine să o rostești duminică!

Citește și: Sâmbăta Morților 2023: Ziua în care se fac pomeniri, înainte de Rusalii

Calendar ortodox 28 mai 2023. Sărbătoare

Sărbătoare 28 mai 2023. Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, este sărbătorit în calendarul ortodox la data de 28 mai. 

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul a fost un aprig apărător al credinței statornicite de Sfinții Părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstire în timpul prigoanei din vremea împăratului Leon Armeanul.

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, vădind învățăturile greșite ale iconoclaștilor și propovăduind dreapta credință cu privire la cultul cinstirii sfintelor icoane. Din aceasta cauza a fost trimis în temnița, suferind numeroase chinuri, scrie pravila.ro

Sărbătoare 28 mai

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, sărbătorit pe 28 mai în calendarul ortodox 

Troparul Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.  Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu vărsarea luminii celei dumnezeieşti, luminezi pe cei ce cu credinţă săvârşesc adormirea ta cea purtătoare de lumină.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite şi i-ai îndreptat cu duhul către lumina cea cerească, Sfinţite Părinte Nichita.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Primind în locul ostenelilor şi durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de sicriul tău cel sfinţit, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu voia Tatălui mai presus de fire de la dumnezeiescul Duh ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu şi cu trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără mamă, iar pentru noi din tine fără tată.

 

Cântarea a 3-a.  Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerindu-te pentru Hristos, te-ai înălţat şi sprânceana şarpelui celui cugetător, prin Duhul până la pământ o ai smerit, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te de la Dumnezeu de darurile cele mari, mare sfinţit te-ai arătat părinte arhiereule, plăcute al lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fără de răutate ca un prunc petrecându-ţi viaţa, ai pierdut prin har toată răutatea vrăjmaşului, preacuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Una cea Binecuvântată între femei, ca pe un Locaş al lui Dumnezeu cel bine încuviinţat toţi cu bucurie să o lăudăm.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

Citește și: Sărbători iunie 2023: Când este cruce roșie și cruce neagră în calendarul ortodox?

Cântarea a 4-a.  Irmos:  Ridicat pe Cruce...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu privegherile cele de peste toată noaptea şi cu starea cea de peste toată ziua, toate mişcările trupului ai potolit, de Dumnezeu înţelepţite părinte şi bucurându-te ai strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterile cele sufleteşti supunând pe cele nesupuse ale trupului tău, de Dumnezeu înţelepţite, ai primit har a izgoni duhurile şi a curăţi neputinţele, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu dumnezeiască putere, toate taberele diavolilor ai biruit, sfinţite şi ca unul cu nume de biruinţă, ai moştenit cununa minunilor de la Dătătorul de cununi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţatu-te-ai cu podoabele Duhului, zămislind pe Cuvântul Cel împreună cu Tatăl fără început şi născându-L cu trup, Preacurată Fecioară, roagă-L pentru pace.

 

Cântarea a 5-a.  Irmos:  Tu, Doamne, lumina mea...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te arătat cu smerenia sufletului, te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi, făcându-te fericit, Sfinţite Nichita.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te cu izvoarele darurilor Duhului, părinte, izvorăşti tămăduiri celor ce doresc de tine, Nichita, de Dumnezeu înţelepţite.

Citește și: Ghid complet valori glicemie. Valorile normale ale glicemiei

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luminându-ţi viaţa ta cu lumina virtuţilor, cu harul minunilor, ca şi cu o podoabă de mult preţ te-ai înfrumuseţat, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine armă nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem înainte, pe tine întărire şi nădejde mântuirii noastre te-am câştigat, dumnezeiască mireasă.

 

Cântarea a 6-a.  Irmos:  Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea strălucitoare a Treimii a luminat pe Nichita împreună cu Ignatie, sfinţita frăţietate şi strălucind arătat, dau tămăduiri credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rudenie după trup unul cu altul înţelepţilor, v-aţi învrednicit prin duhul rudeniei celei adevărate, petrecând cu un obicei şi cu plăcere lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Scăpând de taina cea pierzătoare a ereziilor, prin închinarea icoanei lui Hristos, ai mântuit pe cel după chip, plăcutule al lui Dumnezeu, arhiereule Nichita.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox mai 2023 

1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie

2 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol;  †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 M  †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

6 S Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar

7 D Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat 

Duminica a IV-a după Paști  (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

8 L †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

9 M Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Simon Zilotul  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 V  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.

14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

Duminica a V-a după Paști  (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare;  †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit;   †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 V Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi

21 D †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

Duminica a VI-a după Paști  (a orbului din naștere); Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

22 L Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic

23 M Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului  (Nu se fac nunți)

26 V Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 S  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul

28 D Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

Duminica a VII-a după Paști  (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

29 L Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam

31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

Sursă: pravila.ro; doxologia.ro