Calendar ortodox 19 octombrie 2022: Sărbătoare miercuri în calendarul creștin! Rugăciunea care alungă toată supărarea

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 18 iul 2023, 02:30

Calendar ortodox 19 octombrie 2022. Ce sărbătoare e miercuri

Sursa: Pinterest

Calendar ortodox 19 octombrie 2022. Sfântul Proroc Ioil, cel numit şi prorocul Rusaliilor, este prăznuit miercuri de Biserică.

Calendar ortodox 19 octombrie 2022, prăznuirea Sfântului Proroc Ioil, cel care a vestit pogorârea Sfântului Duh asupra creștinilor. „Iată vin zilele, zice Domnul, când voi turna din Duhul meu peste tot trupul şi fiii şi fiicele vostre vor proroci şi cei mai tineri ai voştri vedenii vor vedea şi bătrânii voştri vise vor visa.

Încă şi peste slugile mele şi peste slujnicele mele voi turna, în acele zile, din Duhul şi vor proroci.

Şi tot cel ce va chema numele Domnului, se va mântui”. 

Rugăciunea care alungă toată supărarea pe care este bine să o citească toți credincioșii miercuri, în zi de sărbătoare potrivit calendarului ortodox 19 octombrie 2022.  

Citeste si: Sâmbăta Morților 2022. Când și ce se dă de pomană în Sâmbăta Moșilor de Toamnă

Calendar ortodox 19 octombrie 2022 

Prăznuirea Sfântului Proroc Ioil, sărbătoare miercuri în calendarul creștin ortodox.

Sfântul Proroc Ioil a fost din seminția lui Ruvin, din satul Metomor. Ioil era fiul lui Betuel, din tribul Ruben. Acesta a trăit în secolul al IX-lea î.Hr. și a prorocit pe vremea când Ioaș era regele tribului Iuda, făcând parte din categoria așa numită a celor doisprezece proroci mici.

El a prorocit despre pustiirea Ierusalimului și a dat sfaturi pentru post, ca fiind cel mai bun mijloc prin care se face milostiv Dumnezeu.

Cartea profețiilor Sfântului Proroc Ioil este considerată a fi o bijuterie a literaturii evreiești.

Sf Ioil a proorocit despre arătarea Sfântului Duh apostolilor în ziua de Rusalii, motiv pentru care este numit şi prorocul Rusaliilor: „Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri vedenii vor vedea.

Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu. 

Citeste si: Minuni Sfânta Parascheva. Modul miraculos prin care o femeie din Bulgaria a ajuns în fața raclei Sf Cuvioase Parascheva

Şi vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum. Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului.

Şi oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; şi între cei mântuiţi, numai cei ce cheamă pe Domnul” (Ioil 2,28-32). Mai mult decât atât, a prorocit despre Întruparea Mântuitorului, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, precum și despre a doua venire a Sa, scrie doxologia.ro 

Calendar ortodox 19 octombrie. Rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Ioil 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata prorocilor se vese­leşte împreună cu noi, când se face ţie laudă, gânditorule de cele cereşti, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind mai înainte cuvintele cele dumnezeieşti, de Dum­nezeu insuflate, ai descoperit mânia cea cumplită şi pe drep­tate, care s-a întâmplat din reaua credinţă a poporului celui ce cugeta cele deşarte, Sfinte Prorocule Ioil.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te-a umbrit Însuflarea Duhului cea minunată şi purtă­toare de lumină şi făcătoare de viaţă; şi a suflat întru tine cunoştinţa celor ce vor să fie, prorocule preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te-a însemnat mai înainte cortul mărturiei, închipuindu-te cu multe feluri de în­chipuiri şi arătând pe Cel În­trupat din tine Neschimbat, Maica lui Dumnezeu, Prea­curată Stăpână.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica de Tine sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-ne din dogmele tale, înţelepte prorocule, propovăduim postire şi slujbă cu dreaptă credinţă, mergând în Casa Domnului.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce urmăm învăţăturile tale din toată inima şi din tot cugetul, cu plângere şi cu rugă­ciune căutăm pe Dumnezeu, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-ne-ai nouă, proro­cule, îndelunga răbdare a Atotţiitorului Stăpân şi ne-ai desco­perit aievea bunătatea şi blân­deţea Lui cea dumnezeiască.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislit-ai, Curată, pe Dum­nezeu şi ai născut pe Cuvântul Întrupat în chip de negrăit, pe Cel Ce a grăit prin proroci şi a săvârşit propovăduirile lor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, glasul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii Milostiv, Doamne, celor ce cu dreaptă credinţă se pocăiesc faţă de Tine, ca un Singur În­durat şi Mult Milostiv.

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum ai vestit mai înainte, slăvite, s-a revărsat de la Dum­nezeu Duhul peste tot trupul care a crezut.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pogorârea Duhului înţelepţind pe ucenicii Domnului, a săvârşit cuvintele tale, cele grăite de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind liberaţi, Preacurată, din legăturile iadului cele în­tunecoase, prin dumnezeiască naşterea ta, pe tine te fericim.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Noaptea trecând, s-a apro­piat Ziua şi Lumina lumii s-a arătat. Pentru aceasta Te laudă Cetele îngereşti şi toate Te măresc pe Tine, Hristoase Dumnezeule.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai înainte spunând proro­cul tuturor credincioşilor, venirea lui Hristos a propovăduit. Că va veni şi va mântui neamul ome­nesc din înşelăciunea idolilor.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul înălţându-te, mărite prorocule, către Lumina Cea mai presus de minte şi de cuget, ai tras de acolo darul prorociei şi ai propovăduit dreptatea.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te pentru cei ce te laudă pe tine, Preafericite Ioil, să se mântuiască de toată su­părarea şi să dobândească ha­rul dumnezeieştii Lumini.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Fecioară, Stăpâ­na lumii, roagă-te să se mântu­iască de greşelile cele fără de număr şi de primejdiile vieţii, cei ce te propovăduiesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Întru adâncul păcatelor sunt ţinut, Mântuitorule şi în noianul vieţii mă învăluiesc; dar, precum pe Prorocul Iona din fiară şi pe mine din patimi scoate-mă şi mă mântuieşte.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvoarele graiului celui dum­nezeiesc al dogmelor tale, curg şi picură dulceaţa cea hrănitoa­re de suflet, adăpând pe cei ce cu credinţă te cinstesc, mărite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Munte, din care picură dul­ceaţa prorociei, te cunoaştem pe tine, Prorocule Ioil şi propovăduitor al credinţei lui Dumnezeu, pro­rocule, grăitorule de cele dum­nezeieşti.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte cu rugăciunile tale, prorocule al lui Dumnezeu, pe cei ce cu dragoste laudă mărită şi pururea fericită pomenirea ta, ca unul ce ai dumnezeiască îndrăznire către Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Lumina Cea Neapusă, luminează inimile, ce­lor ce te slavoslovesc cu credin­ţă pe tine, Preacurată Stăpână şi pe Cel Ce S-a născut din tine în chip de negrăit.

 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de Lege, văpaie înaltă a ridicat; iar Hristos a tins roua Duhului cinstitorilor de Dumnezeu tineri; Cel Ce este Binecuvântat şi Preaproslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul, care curgea din Casa Domnului şi adăpa, a ieşit pre­cum ai zis mai înainte, pro­rocule cinstite.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul desfătării a făcut rodi­tor de grâu pârâul cel uscat, precum a zis mai înainte Prorocul Ioil. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Prorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai pus pe proroci de demult în umbra Legii, să prorocească de preaslăvită venirea Ta în Trup, pe aceştia i-ai învăţat a grăi: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a făcut toate, a mântuit lumea născându-Se din Fecioară, care Îl laudă cu dreaptă credin­ţă cântând: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Sursă: doxologia.ro