Calendar ortodox 1 octombrie 2022: Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie în calendar! Ce este absolut necesar să facă sâmbătă creștinii

,
calendar ortodox sambata

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cruce roșie în calendar

[Sursa foto: Pinterest]

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Sâmbătă e sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin. Acoperământul Maicii Domnului este prăznuit în prima zi din luna octombrie.

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Sărbătoare mare, cu cruce roșie în calendar, pentru toți creștinii ortodocși.

Acoperământul Maicii Domnului este prăznuit în prima zi din luna octombrie.

"Acoperă-ne pe noi cu acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în ziua răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre, iar mai ales în ziua cea rea când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor, şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău".

Una dintre cele mai puternice rugăciuni către Sfânta Fecioară Maria pe care e bine să o rostească sâmbătă, în zi de mare sărbătoare, toți credincioșii. 

Citeste si: Ce este, de fapt, Acoperământul Maicii Domnului. Adevărata lui semnificație, dezvăluită de un preot: „Nu trebuie confundat cu Brâul Maicii Domnului”

Calendar ortodox 1 octombrie 2022 

calendar ortodox sambata

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Acoperământul Maicii Domnului 2022

[Sursa foto: doxologia.ro]

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Una dintre cele mai importante sărbători de cinstire a Fecioarei Maria, sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul creștin are loc sâmbătă, în prima zi a lunii octombrie.

Acoperământul Maicii Domnului se prăznuiește, în fiecare an, la data de  1 octombrie, în amintirea unei minuni săvârșite în biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne (vechiul Constantinopol), pe timpul împăratului Leon al VI-lea „Filozoful” (886- 912), când Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mărirea ei cerească, Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor. 

Sărbătoarea marcată cu cruce roșie sâmbătă, 1 octombrie 2022 în calendarul ortodox,  amintește de apariția Maicii Domnului în cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol în secolul al X-lea. La sfârșitul vieții Sf. Andrei cel Nebun pentru Hristos (Andrei din Constantinopol), acesta, împreună cu ucenicul său, Sf. Epifanie și cu mai mulți credincioși au văzut-o pe Maica Domnului împreună cu Sf. Ioan Botezătorul și cu mai mulți alți sfinți și îngeri, în timpul unei slujbe în Biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne. Biserica palatului din Vlaherne adăpostea mai multe relicve ale Maicii Domnului- cămașa, acoperământul( maforionul) și parte a brâului acesteia, care fuseseră aduse din Țara Sfântă în secolul al V-lea.

În acea vreme, Constantinopolul era amenințat de primejdia unei invazii (posibil invazia rușilor kieveni din 907 sau 911). Maica Domnului a înaintat până în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat, cu chipul brăzdat de lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciune. Apoi și-a ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins peste popor, ca pentru a-l ocroti. După arătarea Maicii Domnului, primejdia a fost îndepărtată, iar orașul a fost cruțat de suferință și de vărsarea de sânge. 

Citeste si: Calendar ortodox 30 septembrie 2022: Zi de sărbătoare în calendarul creștin! Vineri e ziua tuturor celor ce poartă acest nume. Rugăciune pentru vindecarea de patimi grele

Calendar ortodox 1 octombrie! Ce trebuie să facă sâmbătă fiecare creștin 

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie sâmbătă, în calendarul creștin ortodox. Ce este absolut necesar să facă sâmbătă creștinii, dar și în toate zilele de sărbătoare marcate cu cruce roșie. Preotul

Marius Cătălin Antohi, protopop al Protopopiatului Huşi şi paroh la Biserica „Sfântul Ilie“ din Huşi, a explicat pentru doxologia.ro, care sunt obligațiile morale și de la ce trebuie să se abțină credincioșii în zilele de sărbătoare.

În zilele de sărbătoare trebuie ca, înainte de toate, să mergem la biserică şi să ne rugăm. Avem, de asemenea, datoria de a face milostenie, de a cerceta pe cei bolnavi şi în nevoie. În zi de sărbătoare este bine să ne ferim a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar. Ar fi absurd să reproşăm cuiva că în zi de sărbătoare şi-a adăpat animalele şi le-a hrănit sau că şi-a încălzit mâncarea pentru a sta la masă ori că şi-a făcut ceva de mâncare, de exemplu o salată.

Se poate ajunge, dintr-o teamă exagerată de a nu greşi, la a-ţi interzice necesităţile zilei, de exemplu un duş sau călcatul unor haine în zi de sărbătoare- când intervine, de fapt, păcatul?

Cum spuneam, în zi de sărbătoare este bine să ne ferim a lucra în afară de ceea ce este absolut necesar. Păcatul apare atunci când săvârşim o lucrare care nu este absolut necesară în zi de sărbătoare, dintr-o rea intenţie, conştienţi fiind că încălcăm nişte îndrumări ale Bisericii. 

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022. Când are loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de Toamnă

Calendar ortodox 1 octombrie 2022. Rugăciune 

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Condac 1:

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Icos 1:

Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul și cu Soborul tuturor sfinților, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă ție: Bucură-te, bunăvoința Tatălui celui mai înainte de veci, Bucură-te, încăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului cel fără de ani, Bucură-te, locuință umbrită de puterea Duhului Sfânt, Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngerești, Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului, Bucură-te, ceea ce ești întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulți, Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte șase aripi, Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi, neamul creștinesc, Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Condac 2:

Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos Dumnezeul nostru și, căzând la pământ, cu credință s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând: Aliluia!

Icos 2:

Înțelegere neînțeleasă ești Născătoare de Dumnezeu Fecioară întru apărarea poporului ortodox; pentru aceasta vrăjmașii noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; însă noi, bineștiind atotputernica ta apărare, cu umilință cântăm ție: Bucură-te cea preamilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați, Bucură-te, povățuitoarea neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți, Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră, Bucură-te, ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele, Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor adormite, Bucură-te, cea prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură, Bucură-te, cea prin care se deschid nouă, credincioșilor, porțile raiului, Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Condac 3:

Puterea Celui Preaînalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la preaputernicul tău Acoperământ, căci numai ție, uneia, Preasfântă și Preacurată Maică a lui Dumnezeu, s-a dat a împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioșii de toate vârstele te slăvesc pe tine și pe Fiul tău, cântând: Aliluia!

Icos 3:

Având bogăție de milostivire neîmpuținată, tuturor, până la marginile pământului, le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere și tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuință. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm ție: Bucură-te, tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor, Bucură-te, cea dintâi înfrumusețare a sfintelor locașuri și altare, Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărătești, Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de orașe, Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oștilor creștinești, Bucură-te, oglindă sfântă a dreptății pentru judecătorii cei nemitarnici, Bucură-te, minte desăvârșită a învățătorilor, Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor evlavioase, Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Condac 4:

Fiind cuprinși de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Și stând înaintea feței altarului Domnului și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune, și să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt și cântă Fiului tău: Aliluia!

Icos 4:

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se și a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit asupra vrăjmașilor lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, nădăjduind la Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ție ca Maicii lui Dumnezeu: Bucură-te, cea luminată de Soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu Lumina cea neînserată, Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet, Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău, Bucură-te, Acoperământul și păstrarea sfintelor locașuri ale lui Hristos, Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor credincioși ai Bisericii, Bucură-te, povățuitoarea monahilor și a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu, Bucură-te, liniștea cea netulburată a bătrânilor evlavioși, Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție, Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Condac 5:

Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile biruia Israel, iar când le lăsa în jos, atunci Amalec învingea. Însă, ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmași. Tu, însă, o, Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deși nesprijinită de nimeni, totdeauna biruiești pe vrăjmașii creștinilor și ești scut nouă, celor ce cântăm Fiului tău: Aliluia!

Icos 5:

Văzutu-te-au pe tine cetele sfinților, stând în văzduh, în biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău și Dumnezeu; iar arhanghelii cu îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întărește-ne și pe noi, cei ce cu umilință cântăm ție: Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune de însăși dragostea și milostivirea ta cea către noi, Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți, Bucură-te, ceea ce izgonești din adâncul sufletului nostru patimile și poftele cele rele și spurcate, Bucură-te, ceea ce fără ardere ții pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos, și pe noi cei reci ne aprinzi cu el, Bucură-te, aleasă încununare a celor ce, cu întreagă înțelepciune, se luptă împotriva patimilor, Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post și în tăcere, Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor osteniți de mâhnire și de întristare, Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinței și al răbdării, Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

 

 

 

Citește-ne pe

Citește și:

România, printre ţările care ar fi afectate de norul radioactiv în caz de accident la centrala nucleară Zaporojie

Calendar Ortodox 1 Decembrie 2022: Mare Sfânt făcător de minuni, sărbătorit joi de români! Rugăciune de mare ajutor pentru iertarea păcatelor și luminarea minții

Falimentul industriei cripto e tot mai vizibil: investitorii fug pe capete; 20 de miliarde de dolari au retras numai în ultima lună

Calendar Ortodox 1 Decembrie 2022: Mare Sfânt făcător de minuni, sărbătorit joi de români! Rugăciune de mare ajutor pentru iertarea păcatelor și luminarea minții

Câți români își serbează numele pe data de 30 noiembrie. Iată ce mesaje le poți trimite celor dragi de Sfântul Andrei

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies