Calendar ortodox 30 septembrie 2022: Zi de sărbătoare în calendarul creștin! Vineri e ziua tuturor celor ce poartă acest nume. Rugăciune pentru vindecarea de patimi grele

,
calendar ortodox 30 septembrie 2022

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Ce sărbătoare e vineri în calendarul creștin

[Sursa foto: Pinterest]

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Sărbătoare în calendarul creștin vineri, în ultima zi din luna septembrie. E ziua onomastică a tuturor celor ce poartă numele acestui sfânt prăznuit de Biserica Ortodoxă.

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Ce sărbătoare e vineri în calendarul creștin! În ultima zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul.

„Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!” Rugăciunea pentru vindecare de patimi grele pe care e bine să o rostim vineri

Citeste si: Calendar ortodox 29 septembrie 2022: Sfânt făcător de minuni și puternic vindecător al bolnavilor, pomenit joi în calendarul creștin! Rugăciunea pentru izbăvirea de toate bolile știute și neștiute 

Calendar ortodox 30 septembrie 2022 

calendar ortodox 30 septembrie 2022

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Ce sărbătoare e vineri

[Sursa foto: doxologia.ro]

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, sărbătoare vineri în calendarul creștin. 

Luminătorul Armeniei celei mari, Sfântul Grigorie, s-a născut din părinți întunecați cu necredința, dar luminați cu bunul neam și cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pământul Persiei, de neam Părtean, din seminție împărătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perșilor, și a lui Cursar, fratele împăratului Armeniei.

Acela mai de pe urmă era străin în Armenia, deoarece împărăția perșilor venind sub stăpânirea parților, și Artaban fiind part și împărățind într-însa, le era greu perșilor că sunt stăpâniți de cei din alt pământ.  

Mai târziu s-a căsătorit cu o creștină pe nume Miriam, de asemenea de neam armean, cu care a avut doi copii: Vartanes și Aristakes. Crescându-și copiii în dreapta credință, Grigorie și soția lui s-au hotărât să devină monahi, apoi Sfântul Grigorie, desăvârşindu-se în cuvântul mântuirii, s-a aprins de marea dorinţă de a merge să binevestească Evanghelia în ţara sa, la neamul armenilor. Dumnezeu a întărit cu minuni cuvântul şi viaţa Sfântului Grigorie, slujitorul Său.

Însă multe chinuri a îndurat din partea păgânilor şi, mai ales, din partea regelui Tiridate al III-lea (283-330), care jertfea idolilor şi nu putea suferi credinţa în Hristos a Sfântului. De aceea, pe Sfântul Grigorie l-a aruncat într-o groapă adâncă în care erau animale sălbatice și târâtoare veninoase, unde a stat vreme de 14 ani, fiind hrănit în ascuns de o bătrână milostivă.

Sfântul Grigorie a păstorit Biserica Armeniei 31 de ani. Numele lui apare și la Sinodul I Ecumenic (325), semnând al treizeci şi şaselea pe lista Sfinților Părinţi de la Niceea. Se spune că el a avut iniţiativa înfiinţării alfabetului armenesc, desăvârșit de învățatul Mesrop, şi că a tălmăcit şi Biblia în limba armenilor.

În ultima parte a vieții sale, Sfântul se ruga vreme îndelungată în singurătate şi prin munţi. Astfel, foarte multe şi preaslăvite minuni făcând, şi ajuns la adânci bătrâneţi, cu pace s-a mutat către Domnul, pe la anul 331.

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022. Când are loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de Toamnă

Calendar ortodox 30 septembrie. Rugăciunea zilei de vineri 

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Rugăciunea pentru vindecarea de patimi grele pe care este bine să o rostească credincioșii vineri, în zi de sărbătoare. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară întru adâncul nepătimirii, Te rog, îneacă-i. Pentru ca Ţie, ca într-o alăută în omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un păstor priveghetor, ca un mucenic sfinţit, stând înaintea Preacinstitei Treimi purtător de cunună, prin sfinţitele tale rugăciuni, adormi chipurile cele întunecoase ale patimilor mele, cel ce te laud pe tine, Fericite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorul cel neapus, ierarhul cel mare, păstorul cel mult chinuit, care a petrecut întru nevoinţe, lauda Armeniei, astăzi la ospăţ ne-a chemat pe noi credincioşii, adunându-ne să-l fericim pe dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-te de apele cele vii ale Duhului, ai ieşit ca un râu din Edenul cel înţelegător, adăpând faţa Bisericii şi uscând noianul nebuniei idolilor, Fericite Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin Crucea Celui Ce S-a Întrupat din tine, Preacurată, întărindu-se femeile, tare s-au luptat şi s-au adus Lui după tine, Fecioară, strălucind cu strălucirile fecioriei şi cu sângele muceniciei.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă...

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pălmuirile nevoinţelor tale ai sfărâmat fălcile leilor şi cu pâraiele sângiurilor ai înecat spurcăciunile demonilor şi din rădăcină ai surpat stâlpii cei idoleşti, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici prelungirea chinurilor, nici muncile cele cumplite, nici închisoarea cea îndelungată în groapa cea prea întunecoasă, nu au răzvrătit cugetul tău cel tare, mucenice, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ochilor tăi nu le-ai dat dormitare, mucenice, până ce ai arătat fii zilei pe cei biruiţi de dormitarea răutăţii păgâneşti, care cântau: Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Muceniţa Ripsimia cunoscându-te pe tine Singura Curată Maică Fecioară, s-a biruit de dragostea frumuseţilor tale. Şi strălucind în chinuri, s-a adus lui Hristos pe urma ta.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm: Sfânt eşti Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în mărire pe scaunul dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus Cel mai presus de dumnezeire, prin palmă curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă Hristoase, puterii Tale.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul Cel Preaînalt întru mărire, te-a suit pe tine, mărite, la înălţimea cea mărită a muceniciei, ale Cărui patimi cu bucurie le-ai închipuit, sfinţite mucenice, cântând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe vrăjmaşul cel ce ca un fără de Dumnezeu strica tot pământul armenilor, cu putere dumnezeiască l-ai surpat şi strălucind ca un luminător, ai luminat pe cei ce zăceau în întunericul deşertăciunii, Preaînţelepte Ierarhe Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dumnezeieştile tale învăţături, Sfinte Grigorie, cu mult ai înmulţit şi ai adus Ziditorului tău talantul, prin cei ce s-au mântuit şi ai primit de la Dânsul moştenirea cea veşnică: Împărăţia Cerului şi luminarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o înfrumuseţată, ca pe o aleasă, ca pe o frumoasă te-au iubit pe tine tinerele fecioare, cele ce s-au nevoit împreună cu Sfânta Ripsimia. Şi veselindu-se, s-au adus Fiului tău, pe urma ta, Maică Fecioară Marie.

Citeste si: Ce se dă de pomană de Acoperământul Maicii Domnului. Pe 1 octombrie se face pomenirea celor trecuți la cele veșnice

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semn în chip de Cruce de faţă ai văzut, luminând ca lumina şi risipind noaptea cea idolească şi pe credincioşi făcându-i fii ai Luminii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel ce ai fost mulţi ani împreună cu fiarele în groapă adâncă, te-a mântuit Dumnezeu, ca pe cel ce cu Lumina dumnezeiescului Cuvânt voiai să luminezi pe cei fără minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Muceniceşte nevoindu-te, ca un biruitor te-ai încununat şi ungându-te cu mirul arhieriei, ai uns popoare izbăvindu-le de înşelăciunea cea vicleană, Sfinte Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Sursă: basilica.ro; doxologia.ro

 

 

Citește-ne pe

Citește și:

România, printre ţările care ar fi afectate de norul radioactiv în caz de accident la centrala nucleară Zaporojie

Calendar Ortodox 8 decembrie 2022: Mare sfânt tămăduitor, sărbătoare joi pentru creștini! Rugăciunea care alungă toate necazurile și bolile cele cumplite

Zelenski resimte în ceafă presiunea Occidentului pentru pace: 'Lumea nu trebuie să-şi schimbe obiectivele şi valorile pentru un compromis cu Rusia'

Calendar Ortodox 8 decembrie 2022: Mare sfânt tămăduitor, sărbătoare joi pentru creștini! Rugăciunea care alungă toate necazurile și bolile cele cumplite

Câte zile nu ai voie să speli după Crăciun 2022. Lista activităților care sunt complet interzise

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies