Calendar creștin ortodox 16 august 2022. Sărbătoare mare marți, cu cruce neagră. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi sfântă

Author: Amalia Georgescu
Actualizat: 16 aug 2022, 08:35

Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox pe 16 august 

Sursa: captura youtube doxologia.ro

La o zi după Adormirea Maicii Domnului, în calendarul creștin ortodox este sărbătoare cu cruce neagră. Iată ce mari sfinți sunt prăznuiți pe 16 august și ce nu au voie credincioșii să facă.

Pe 16 august, în toate bisericile din România se face pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni. În această zi, în calendarul creștin ortodox este sărbătoare cu cruce neagră. Iată cine sunt sfinții care nu au renunțat la credința lor și au preferat să moară urmându-l pe Iisus Hristos.

Calendar creștin ortodox 16 august 2022. Cine au fost Sfinții Martiri Brâncoveni?

Sfinții Martiri Brâncoveni sunt prăznuiți în calendarul creștin ortodox marți, 16 august 2022, la o zi distanță de praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Este vorba despre Voievodul Constantin și fiii acestuia, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Este cunoscut faptul că în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, religia creștină s-a aflat la loc de cinste. Acesta a protejat școlile din Muntenia și Transilvania, a transformat școala de la Sf. Sava în „colegiu public pentru pământeni și străini”, l-a adus în țară pe mitropolitul Antim Ivireanul, cel sub îndrumarea căruia au fost tipărite foarte multe cărți în limbile română, greacă, slavonă, georgiană sau arabă, potrivit crestinortodox.ro.

Voievodul Constantin a ctitorit multe biserici și mănăstiri și nu a renunțat la credința în Dumnezeu nici măcar în momentul în care toată familia i-a fost amenințată cu moartea. Constantin Brâncoveanu a fost decapitat chiar în ziua în care împlinea 60 de ani. Înainte de a-și da ultima suflare, acesta a asistat la moartea fiilor săi, aceștia fiind uciși, pe rând, chiar în fața lui. 

„Fiilor, fiți bărbați! Am pierdut tot ce aveam pe astă lume.

Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea feței Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru!”, așa și-a convins Constantin Brâncoveanu copiii să nu renunțe la credință.

Pe 16 august, în calendarul creștin ortodox este sărbătoare cu cruce neagră. În această zi, credincioșilor le este interzis să spună vorbe urâte, să se certe cu cei din jur sau să facă lucruri care le-ar putea provoca acestora suferință.

Este o zi de sărbătoare în care credincioșii ar trebui să fie mai buni, mai răbdători și mai aproape de cei dragi. 

Citește și: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta

Citeste si: Doctrina Bisericii Scientologice. Are o mulțime de adepți la Hollywood, printre care și Tom Cruise

Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni. Toți credincioșii trebuie să o spună pe 16 august

În zi de sărbătoare, pe 16 august, creștinii ortodocși pot rosti rugăciunea către Sfinții Martiri Brâncoveni. Această rugăciune aduce liniște în suflet și armonie în familie.

 „O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați făcut

priveliște de multă mirare oamenilor și îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări și de sfintele voastre virtuți, și să ne dea o cuvioasă îndrazneală, spre a îndrepta către voi, cu bună nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiutorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, și către voi, ca și către aceia care, călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător bine săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit, și ați ajuns lăcașuri sfințite, în care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit.

O, fericiților, sfinților, și bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim, și care pentru multa noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli, pagube, necazuri, și de înfricoșate și negândite nevoi, mai mult decât toți, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticaloșiti și asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare și avuție pământească aflându-vă, în toata viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din mila proniei dumnezeiești săraci și strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând, frumusețile mincinoase și stricăcioase ale acestui veac trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele cerești cu totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbră, și o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea, și însăși viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi, de bună voie, și de nimeni siliți, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rușine este a și grăi ne-am prăvălit, și mai mult decât necredincioșii și rău credincioșii iubind prostia și nerușinarea patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului și lumina lumii, pentru noi se hulește tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt și de mare cuviință al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, și în Treime închinat. Ce răspuns vom da oare Înfricoșatului, Dreptului, și Nemitarnicului Judecător, căci știm prea bine ca de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea, și dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul, și cu fapta am lucrat, și pentru ce la chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitocească înțelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului, și a diavolului, prin sfintele și pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericiților martiri, rugătorilor fierbinte către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru țară și neamul vostru, pentru toți cei ce aleargă către voi cu credință tare și umilință nefățarnică. Mijlociți pentru noi toate cele bune și de folos pentru luminarea ochilor minților și inimilor noastre celor întunecate de grija vieții de acum, râvna aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștiință a mărgăritarului celui de mult preț al binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina ochilor și decât viața această vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și biruiți de urâte gânduri și de patimi de necinste.

Cereți pentru noi și statornicia neclintită și tăria de diamant ce ați avut până ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul, și pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a Împărăției Sale, în vecii vecilor. Amin.”, aceasta este rugăciunea către Sfinții Martiri Brâncoveni, potrivit doxologia.ro.

Citeste si: Calendar creștin ortodox AUGUST 2022. Ce sărbători cu cruce roșie sunt în luna august și în ce zile se ține post