Calendar creștin ortodox 15 septembrie 2022: Sărbătoare cu cruce neagră în calendar! Un mare sfânt, făcător de minuni e pomenit joi. Rugăciunea grabnic ajutătoare la vreme de necaz

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 15 sep 2022, 08:08

Calendar ortodox 15 septembrie 2022. Sărbătoare cu cruce neagră în calendar

Sursa: Pinterest

Calendar ortodox 15 septembrie 2022. Un mare sfânt, făcător de minuni, e pomenit joi. Sărbătoare cu cruce neagră în calendar!

Calendar creștin ortodox 15 septembrie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește joi pe Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni.

Canonul de rugăciune către Sfântul Ierarh Visarion, rugăciune grabnic ajutătoare la vreme de necaz și de mare întristare. 

Citeste si: Calendar creștin ortodox 14 septembrie 2022: Zi de post și de mare sărbătoare pentru români! Vei fi ferit de boli și de rele dacă duci miercuri ASTA la Biserică

Calendar ortodox 15 septembrie 2022 

Calendar ortodox 15 septembrie 2022. Marele între părinți, Visarion s-a născut și a crescut în Egipt. Din tinerețe a iubit pe Hristos și a răsărit în inima lui lumina darului lui Dumnezeu. Și s-a păzit curat de toată întinăciunea păcatului, nepătându-și haina cea duhovnicească, pe care a luat-o de la Sfântul Botez. Și cercetând sfintele locuri de la Ierusalim, a văzut pe Cuviosul Gherasim, care-și petrecea viața în pustiul Iordanului, și căruia îi slujea un leu.

Asemenea văzând și pe mulți alți părinți care viețuiau acolo prin felurite locuri și care străluceau în fapte bune și, vorbind cu dânșii, a câștigat mult folos sufletului său.

Iar după ce s-a întors la locul său, și-a dobândit ca părinte duhovnicesc pe Cuviosul Isidor Pelusiotul. Și ducându-se adeseori la el și povățuit fiind de învățăturile lui cele folositoare, s-a îndemnat spre viața cea aspră. Și împărțindu-și săracilor și mănăstirilor averea rămasă de la părinți, s-a lepădat de lume și s-a făcut monah.

Apoi ducându-se într-un loc pustiu, petrecea în liniște, obosindu-se cu multe osteneli. Și omorându-și trupul cu nevoințe pustnicești, se asemăna celor fără de trup, fiind în trup. Postirea lui era fără de măsură, pentru că uneori nu mânca toată săptămâna, iar alteori petrecea fără de hrană și fără de băutură patruzeci de zile.

Odată, stând în mijlocul unor mărăcini și având mâinile, ochii și mintea îndreptate către cer, a petrecut astfel patruzeci de zile și de nopți în rugăciune gânditoare de Dumnezeu, neclintit ca un stâlp, nici mișcându-se câtuși de puțin cu trupul din locul acela, nici gustând ceva în acele zile, nici grăind ceva către cineva, nici dormitând, nici slăbind din neputința cea firească și nici aplecându-și mintea sa spre cele pământești, ci fiind cu totul întraripat de dragostea lui Dumnezeu. Cu ochii cei sufletești privea neabătut spre El, urmând celor fără de trupuri. De aceea s-a învrednicit și de mari daruri de la El, pentru că i s-a dat lui atâta dar de faceri de minuni, cât și sfinților proroci de demult. 

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022: Ce e bine să dai de pomană de Sâmbăta Morților! Lumânările pe care trebuie să le aprinzi de sărbătoare moșilor de toamnă

Calendar creștin 15 septembrie 2022

Calendar creștin 15 septembrie 2022. Canonul de rugăciune către Sfântul Ierarh Visarion, sfânt făcător de minuni, prăznuit în calendarul ortodox în fiecare an la data de 15 septembrie. Rugăciunea grabnic ajutătoare la vreme de necaz și de mare întristare pe care e bine să o rostească joi credincioșii. 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai, preaînţelepte, locaş Duhului Celui dumnezeiesc, supunând sufletul tău la pornirile Lui şi către limanurile cele fără de valuri ai ajuns, preasfinţite părinte.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturat-ai din sufletul tău nebunia lui Mamona, ca pe o închinăciune la idoli. Şi ca un bun chivernisitor, talantul cel încredinţat ţie l-ai înmulţit la masa celor săraci.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te locaş Duhului Celui Preasfânt şi luminându-te prin sfintele suiri, Biserică ai zidit lui Hristos, spre laudă neîncetată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul lui Dumnezeu S-a Sălăşluit întru tine, Preacurată şi S-a arătat pe pământ Purtător de Trup, ca să izbăvească de necuvântare pe cei ce au fost amăgiţi de sfaturile vrăjmaşului.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte luminată de Dumnezeu şi în trup râvnind cetelor minţilor celor cinstite, te-ai numărat cu ele, mutându-te de la noi.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având vieţuire în ceruri, de unde toţi aşteptăm pe Hristos Domnul, roagă-L pe Dânsul pentru noi, robii Săi.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te pe tine Hristos, te-a pus în Biserică sfeşnic înţelegător credincioşilor, care pururea luminezi cugetele lor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să întărească Domnul firea cea neputincioasă a oamenilor, a luat-o pe dânsa fără de păcat din tine, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Înălţat văzându-Te...

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind în lume ca un Luceafăr neapunând întru ascuns, ci stând pururea întru înălţime, ai gătit pe toţi a lăuda pe Domnul Cel Ce te-a mărit pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, Părinte Visarion, având în inima ta bună ştiinţă şi credinţă, te-ai arătat ostaş al lui Hristos. Pentru aceasta te-ai nevoit cu bună luptă, preafericite.

Citeste si: Culiță Sterp aruncă bomba: „Băiatul meu din prima căsătorie!”. Și-a luat prin surprindere toți fanii cu declarația asta

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Preacurată Fecioară, ridică-ne pe noi, cei ce cu totul suntem pierduţi în patimile cele de necinste şi cufundaţi în adâncul lenevirii, ca Una ce ai născut pe Ziditorul, Cel Ce a ridicat păcatul lumii.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădat-ai din cugetul tău, sfinte, materia şi tulburarea cea lumească şi te-ai apropiat către Domnul cu toată cuviinţa.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, astupând toate simţirile sufletului şi ale trupului, prin pătimire te-ai supus Duhului ca unui bun ocârmuitor.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai cu sfinţenia ca un măslin roditor; şi înflorind ca un finic şi ca un cedru al lui Dumnezeu, pe toate le-ai umplut de bun miros.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Preaputernic şi mai presus de fire, aflându-te pe tine Singură Preacurată, S-a Întrupat în pântecele tău fără de patimă şi fără stricăciune, Preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi cu glas de laudă...

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtat fiind de cuget curat, cuvioase, ţi-ai risipit bogăţia în holdele săracilor. Pentru aceasta şi seceri veselie, dobândind din destul darurile ostenelilor tale.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru podul făcut de tine peste râul Ahelos, pentru ca să treacă cei ce se abăteau rău mai înainte, ţi s-a gătit şi ţie pod de suire către cer, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Părinte Visarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, Părinte Ierarhe Visarion, te cunoaştem izbăvitor al celor robiţi şi al celor închişi în temniţe şi scăpare grabnică a celor pătimitori şi a celor cuprinşi de necazuri şi de nevoi. Pentru aceea, ne rugăm, izbăveşte-ne şi pe noi de reaua pătimire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îndreptează-mă, Stăpână, către limanurile cele de mântuire, pe mine cel deznădăjduit de furtuna cugetelor şi de mulţimea patimilor, ca Una ce ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii.

Citeste si: Echinocțiul de Toamnă 2022. Ritualuri pentru sănătate și spor, la început de toamnă astronomică

Ce sfinți sunt pomeniți joi în calendarul ortodox 

Biserica Ortodoxă face tot joi pomenirea

- Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos;

- Patimirii Sfantului Marelui Mucenic Nichita Romanul;

- Sfantului Cuvios Filotei, preotul;

- Sfantului Porfirie;

- Aflarii moastelor Sfantului Acachie, episcopul Melitinei;

- Sfantului Mucenic Maxim;

- Aflarii moastelor Sfantului Mucenic Stefan;

23 ianuarie 2023, zi liberă. Ce angajați vor beneficia de liber în prima lună a noului an

- Sfantului Cuvios Gherasim, ctitorul Manastirii Survia;

- Sfantului Mucenic Ioan Criteanul; 

Sursă: doxologia.ro; creștinortodox.ro

 


Asiye se află în pericol de moarte atunci când este rănită în confruntarea dintre Tayfun și Omer. Vezi online live episodul 51 al serialului “Totul pentru familia mea”

Episodul 51 al serialului turcesc „Totul pentru familia mea” este difuzat la Kanal D miercuri, 8 februarie 2023, de la ora 20:00. Îl poți urmări și online, live pe kanald.ro.

Cookies