Sărbătoare 10 februarie 2023: Este cruce neagră în calendarul ortodox! Ce nu este bine să faci de Sfântul Haralambie

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 10 feb 2023, 09:11

Sărbătoare cu cruce neagră vineri! Ce nu e bine să faci de Sfântul Haralambie

Sursa: doxologia.ro

Sfântul Haralambie, sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Ce nu este bine să faci pe 10 februarie 2023, de Sf Haralambie.

Sfântul Haralmbie 2023 este

sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe data de 10 februarie 2023, dată marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox. Tradiții și obiceiuri populare în ziua Sf Haralambie, ocrotitorul săracilor, al bolnavilor și izbăvitorul de molimă. Ce nu este bine să faci în această zi

Citește și: Moșii de iarnă: Ce trebuie să includă pachetele pe care le dai de pomană?

Sfântul Haralambie 2023. Sărbătoare în calendarul ortodox 

Sfântul Haralmbie, considerat ocrotitorul săracilor și al bolnavilor, dar și apărător împotriva ciumei și a foametei este sărbătorit în fiecare an la data de 10 februarie, potrivit calendarului ortodox. Sf Haralambie este sfântul care a trăit până la cea mai înaintată vârstă, avea 113 ani atunci când a fost torturat și martirizat.

Sfântul Mucenic Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei din Asia Mică (în Turcia de astăzi), răspândind cu succes creștinismul în acele ținuturi și călăuzindu-i pe oameni pe calea mântuirii. Pe vremea împăratului Septimiu Sever (193-211), când a fost declanșată o nouă perioadă de prigonire a creștinilor, a fost arestat din ordinul proconsulului Lucian al Magneziei. Mărturisindu-și în continuare credința în Hristos și refuzând închinarea la idoli, Haralambie a fost cumplit chinuit și condamnat

la moarte prin decapitare.

Ce e bine să faci de Sf Haralambie, pe 10 februarie 2023 

În tradiția populară, Sfântul Haralambie este cunoscut ca făcător de minuni și apărător de boli, de aceea oamenii respectă mai multe tradiții și obiceiuri în ziua de 10 februarie, menite să-i ferească de boli și să-i întărească pe cei slabi.

De sărbătoarea Sfântului Haralambie, oamenii cer preotului să facă agheasmă la biserică. Cei care beau această apă sfinţită cred că se pot vindeca de diverse boli. De asemenea, agheasma se mai foloseşte la stropitul gospodăriilor al vitelor şi al pomilor.  

De Sf Haralambie, creștinii duc la biserică colivă şi colaci, pentru a fi sfinţite de preoți care se împart apoi persoanelor bolnave. 

Tot de Sfântul Haralambie se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea. În unele regiuni ale ţării, femeile fac un colăcel, îl rup în patru şi le aruncă spre cele patru puncte cardinale pentru a alunga duhurile şi spiritele rele departe de casă.  

În nordul Transilvaniei, în aşezările de pe Someş, în Bihor, oamenii duceau în această zi la biserică mălai, grăunţe şi sare spre a fi binecuvântate şi ca ofrandă pentru Sfântul Mucenic Haralambie.

După ce erau binecuvântate de către preot, le dădeau ca hrană animalelor din gospodărie, pentru a fi sănătoase tot anul. Păstrau însă o parte din această hrană a vitelor, ca leac pentru eventuale boli ale acestora. 

În ziua de Sfântul Haralambie nu este bine să înjuri sau să faci treburi în gospodărie! 

Citește și: Moșii de iarnă 2023 pică în acest an pe 18 februarie. Pe de dată au loc Moșii de primăvară 2023?

Rugăciunea Sf Haralambie, făcătorul de minuni

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie 

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie, făcătorul de minuni, glasul al 4-lea:

Arătatu-te-ai, Înţeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos şi ca un sfeşnic pururea luminos al Lumii, strălucit-ai în lume prin mucenicie, fericite şi ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi.

 

C ântarea 1, glasul al 4-lea.  Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a lăuda cinstitul cap şi luptele slujitorului tău, Doamne, cer Dumnezeiască Strălucire din Înălţime, prin care voi putea să-l laud pe acesta, cu cântări.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sever, cel fără de Dumnezeu, leul cel ce răcnea, împreună cu nebunul de Crisp i-ai surpat, Sfinte Mucenice Haralambie, lepădându-te de păgânătatea lor. Pentru care te-ai încununat de mâna Ziditorului tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împărătească podoabă Biserica te-a câştigat, Dumnezeiescule Haralambie şi demonilor izgonitor şi a tot felul de boli izbăvitor. Pentru aceasta prăznuieşte sfântă pomenirea ta, sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Maria cea Preacurată şi de Dumnezeu Născătoare, Muntele cel Sfânt, Năstrapa cea cu totul de aur, care a purtat Dumnezeiasca Mană Cea Firească, Ceea ce hrăneşte pururea pe credincioşi cu harul, să o lăudăm.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a.  Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: Deea Maxer a luat ambii copii la ea acasă! Imagini emoționante, după divorț

Pe ai tăi cântăreţi, purtătorule de Dumnezeu, carecu credinţă s-au adunat în Biserică să se închine ţie şi capului tău cel Dumnezeiesc şi cinstit, apără-i şi-i păzeşte de smintelele protivnicului.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înviind pe tânărul cel mort şi demonilor izgonitor arătându-te, mulţimile oamenilor ai înspăimântat şi lui Hristos le-ai adus prin sângele tău mucenicesc, smulgându-le din mâinile balaurului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veniţi, mulţime a celor numiţi cu numele lui Hristos, să lăudăm cu credinţă pe mucenicul Domnului şi cu cântări duhovniceşti să încununăm preacinstitul său cap, ca să aflăm dezlegarea de greşeli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încăpând în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Cuvântul, Cel Neîncăput în toată lumea, în braţele tale L-ai purtat Fecioară Maică Preacurată, Scăparea creştinilor.

Catavasia:

Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a.  Irmos: Cel Ce şade în Slavă...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, te-a primit pe tine ca pe un porumbel cu aripi mărite, zburând către Cereştile Locaşuri ca un nebiruit şi slăvit pătimitor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit fiind de Slava lui Dumnezeu, mucenice slăvite te-ai aflat fără de teamă înaintea scaunelor de judecată ale celor fărădelege şi pe Hristos cu îndrăzneală L-ai propovăduit Dumnezeu Desăvârşit cu firea omenească îmbrăcat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mare comoară cu adevărat şi preafericită s-a arătat cinstitul tău cap, nebiruite Haralambie, care alungă tot felul de boli şi molima ciumei, cu Puterea Duhului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Preacurata Maria, Născătoarea de Dumnezeu să o lăudăm, pe cea care întru curăţie a născut pe Soarele dreptăţii, Poarta cea Cerească, prin care intră întru Împărăţia lui Dumnezeu cei ce o preamăresc pe dânsa.

Catavasia:

Cel Ce şade în Slavă pe Scaunul Dumnezeirii, pe Norul cel Uşor, a venit Iisus, Cel cu totul Dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a.  Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-au toţi de Dumnezeiască mărirea ta; căci preacinstitul tău cap îndepărtează bolile, pe demoni alungă şi tuturor credincioşilor ce aleargă la el, le dăruieşte vindecare şi izbăvire de rele.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bolile trupeşti şi sufleteşti contenesc, Sfinte Sfinţite Mucenice Haralambie, prin căderea la pământ înaintea Dumnezeiescului tău cap şi prin cinstirea lui cu sfinţenie; căci Hristos ni l-a dăruit nouă vindecător şi mijloc de izbăvire din necazuri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Spăimântatu-s-au demonii şi elinii cei fără de Dumnezeu, văzând mâinile îndrăzneţului defăimător ighemon, tăiate cumplit şi spânzurate de trupul tău; iar tu, ca un următor al lui Hristos, l-ai făcut iarăşi pe el sănătos.

Calendar Ortodox 11 februarie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea care alungă necazul și suferința

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sursă: orthodoxwiki.ro; adevărul.ro; doxologia.ro

 

 


Cristina este devastată după ce l-a văzut pe Radu alături de Emma! „Mi-e greu! Foarte greu să-l văd așa cum e acum!” Marinel și Ionuț s-au oferit să îi șteargă lacrimile Cristinei! „Plângi după fraier, când prințul ei aici!”