Întâmpinarea Domnului 2023. Ce rugăciuni trebuie să spună credincioșii pentru sănătate, înțelegere și pentru a fi feriți de necazuri

Author: Amalia Georgescu
Actualizat: 02 feb 2023, 08:03

De Întâmpinarea Domnului, creștinii ortodocși se roagă pentru sănătate și iertarea păcatelor 

Sursa: freepik.com

Întâmpinarea Domnului este sărbătoarea care deschide luna februarie 2023. Iată cum trebuie să se roage creștinii ortodocși în această zi și care este semnificația sărbătorii.

Întâmpinarea Domnului este

una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin ortodox al lunii februarie și pică mereu la dată fixă. Iată ce sărbătoresc creștinii ortodocși în această zi sfântă și cum trebuie să se roage pentru a le fi iertate păcatele, pentru a avea parte de sănătate, înțelegere și armonie în familie.

Întâmpinarea Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 2 februarie 2023 

Întâmpinarea Domnului pică în fiecare an la dată fixă,

mai exact pe 2 februarie. La 40 de zile de la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, în toate bisericile se sărbătorește Întâmpinarea Domnului, un moment care are o mare însemnătate pentru credincioși. În această zi, Mântuitorul Iisus Hristos a fost adus la Templu de Fecioara Maria și de dreptul Iosif. Legea spunea că orice întâi născut de parte bărbătească trebuia să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naștere.
Astfel, Iisus Hristos a ajuns la Templu, acolo unde a fost întâmpinat de dreptul Simeon și de prorocița Ana. 

În prezent, există tradiția potrivit căreia femeile trebuie să își ducă pruncii la biserică la 40 de zile de la momentul nașterii pentru a-i închina la icoane, moment în care preotul se roagă ca Dumnezeu să aibă grijă de prunc, să îl binecuvânteze și să îl sfințească. Tot la 40 de zile are loc

și molifta de curățare a mamelor. 

Citește și: „Am trăit degeaba” Gina Matache, mesaj tranșant. Nu a mai putut suporta

Citește și: Mesaje de Întâmpinarea Domnului 2023: Cele mai frumoase urări pentru data de 2 februarie

Cele două rugăciuni care se spun la praznicul Întâmpinării Domnului 

Pe 2 februarie, atunci când creștinii ortodocși sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, credincioșii se pot ruga pentru sănătate, fericire, noroc, împlinire sufletească, dar și pentru a fi feriți de necazuri și a le fi iertate păcatele. Este o sărbătoare importantă și care îi are în centrul ei atât pe Iisus Hristos, cât și pe Fecioara Maria, motiv pentru care se rostesc două rugăciuni în această zi de sărbătoare. Ele se spun fie după ce este citit acatistul Întâmpinării Domnului, fie separat. Iată cum trebuie să se roage credincioșii la praznicul Întâmpinării Domnului, potrivit doxologia.ro.

Calendar Ortodox 21 ianuarie 2023: Ce sărbătorește Biserica Ortodoxă sâmbătă? Rugăciunea pentru sănătate și vindecare 

Rugăciunea către Iisus Hristos 

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, Care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură și mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din Preasfânta Fecioară Maria și în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în brațele Dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de proslăvită și de prealuminată este aducerea Ta în brațele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului și Întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc și pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ți vadă fața Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă dumnezeiască lumină, ca împreună cu Simeon să Te vedem față către față, să Te pipăim cu mâinile și să Te primim în brațele noastre ca să Te cunoaștem pe Tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea Ta și marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoșii noștri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și iarăși ne-ai deschis locașurile cerești și ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se va mai ascunde de la fața Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ți păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău și să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei și să-l înfrumusețezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toți, care prăznuim dumnezeiasca Ta întâmpinare, învrednicește-ne ca împreună cu fecioarele înțelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse să privim cu ochii credinței dumnezeiasca Ta față, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieții noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu și noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii Tale, când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să Te vedem, și astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei Tale, slavă Împărăției Tale, slavă purtării Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu Cel fără de Început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea către Fecioara Maria

„O, Preasfântă Fecioară, care strălucești prin curăție cerească, porumbiță preablândă, mielușea neprihănită, ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, tu ești începutul și mijlocul și sfârșitul bucuriei noastre de acum, că dintru tine a strălucit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele tale brațe în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră și spre bucuria și mântuirea întregii lumi. Pentru aceasta te fericim și te proslăvim, pentru că tu ești cortul lui Dumnezeu și prin tine S-a sălășluit între noi, pentru ca să fim poporul Lui. Tu ești ușa cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăși ni s-a deschis intrarea în locașurile raiului. Tu ești scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe pământ. Tu ești pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta te rugăm să privești spre noi, ca ceea ce ai intrat în locul cel sfânt purtând pe mâini Focul dumnezeiesc, binecuvântată. Cu focul rugăciunii tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic al gheenei. În locul cel sfânt ai venit pentru curățirea cea după lege, ție netrebuindu-ți curățire, Fecioară Curată, și prin aceasta învață-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire și curăție și cum să purtăm nevoința fecioriei, că tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu  femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăți fiind biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, învrednicește-ne și pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului tău, să le cercetăm în toate zilele vieții noastre, acolo să vedem frumusețea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curțile Domnului, decât să locuim în locașurile păcătoșilor. Dăruiește-ne și nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiți, în brațele inimii noastre, pe Fiul tău și Dumnezeul nostru, ca să fim părtași pururea Preacuratului Său Trup și Sânge, și ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu și să nu întinăm biserica trupului nostru. Și așa întâmpinând totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul tău în inimile și în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile tale să dobândim și acea întâmpinare în văzduh a Domnului și așa vom slăvi și vom cânta împreună cu toți sfinții pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Citește și: Întâmpinarea Domnului, 2 februarie 2023: Ce nu ai voie să faci în această zi de mare sărbătoare?

 


Cristina a izbucnit în lacrimi! Vorbele lui Radu au lovit-o crunt și regretă enorm că au ajuns în acest punct culminant al relației lor! „Nici nu mă așteptam să aud asta din partea lui! El îmi spune acum că ne-am răcit amândoi!”