Înscrieri clasa pregătitoare 2023 - 2024: Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la școală. Calendar

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 23 mar 2023, 11:24

Calendar și acte necesare pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

Sursa: freepik.com

Înscrieri clasa pregătitoare 2023-2024. Calendar și acte necesare pentru înscrierea elevilor în învățământul primar.

Înscrieri clasa pregătitoare 2023-2024. Copiii

care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calendar și acte necesare înscriere în clasa pregătitoare.

Citește și: Înscrieri Clasa Pregătitoare 2023. Iată care sunt cele mai căutate școli

Înscriere clasa pregătitoare 2023-2024 

La înscrierea în clasa pregătitoare 2023, părinții pot opta: 

- pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie:  în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

- pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie:  în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2023-2024 

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare 2023-2024  a fost aprobat de Ministerul Educației. În prima etapă, înscrierea elevilor în învățământul primar începe pe data de 3 mai și durează până pe 18 mai.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2023-2024:

 

  • 3 mai – 18 mai 2023:   Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere;  
  • 19 – 22 mai:   Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 
  • 23 mai – 29 mai 2023:   Procesarea cererile-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora; 
  • 30 mai 2023:   Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție; 
  • 31 mai 2023:   Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

 

Acte necesare înscriere clasa pregătitoare 2023

- Cerere-tip de înscriere  (tip)- disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere

- Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

- Copie şi original- certificatul de naştere al copilului

- Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Citește și: Oana Zăvoranu, părăsită când a dat de greu? Vedeta recunoaște că se confruntă cu probleme financiare

- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Calendar înscrieri clasa pregătitoare 2023-2024. Etapa a doua 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul 2023-2024 va începe pe data de 5 iunie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. 

 

5 iunie 2023 :  Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar; 

6 iunie – 12 iunie 2023 :  Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 

13 iunie – 14 iunie 2023 :  Procesarea cererilor-tip de înscriere; 

15 iunie 2023 :  Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 

Criterii de departajare la înscrierea în clasa pregătitoare

 

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI?

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare 2023-2024: Când se depun cererile-tip de înscriere?

⇒  Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de m etodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. 

Sursă: EDU.RO

 


Larisa, acuzații dure la adresa Lorenei! „Nu e asumată! Nu își asumă greșelile foarte mari pe care le-a făcut!” Vechiul lor conflict s-a reaprins în Casa iubirii și au ieșit la iveală detalii uluitoare!