Înscriere facultate 2023: Ce acte trebuie să cuprindă dosarul pentru admitere

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 07 mar 2024, 03:30

Ce acte trebuie să cuprindă dosarul de înscriere la facultate

Sursa: freepik.com

Cum se face înscrierea la facultate în 2023 și ce acte trebuie să cuprindă dosarul de admitere pe care-l vor depune candidații?

Înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti se va putea face atât online, cât şi fizic, în perioada 3-26 iulie 2023, iar data limită de afişare a rezultatelor finale este 29 iulie 2023. Ce acte trebuie să cuprindă dosarul pentru admitere?

Citește și: Încheierea mediilor în 2023: Se modifică numărul de note pe care un elev trebuie să îl aibă! Decizia de ultimă oră a Ministerului Educației

Acte necesare admitere facultate 2023 

Acte necesare pentru admiterea la Universitatea din București 2023: 

- Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia proprie fiecărei
facultăţi (se depune în dosarul fizic);

- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată
conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru
promoţia 2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală
de la examenul de bacalaureat,

notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate
şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Certificatul de naştere, în copie scanată (se depune la secretariat);

- Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);

- Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
(se depune la secretariat);

- Trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse doar la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

- C.I sau pașaport, în copie scanată (se depune la secretariat);

- Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere în
conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;

- Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale
în

vigoare la data înscrierii (dacă este cazul). 

Citește și: Înscrieri BAC 2023: Decizia luată de Ministerul Educației, în contextul grevei profesorilor. Ce trebuie să facă elevii de clasa a 12-a?

Scutirea de taxă la înscrierea la facultate 2023

Candidații care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere la facultate în 2023 trebuie să prezinte în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente: 

- copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţă de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau
pensionat, a susţinătorilor legali;

 - adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru
susţinătorii legali ai candidatului;

- alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

Sursă: admitere.unibuc.ro