Calendar ortodox pentru ziua de 24 mai 2024: De ce este slăvit Sfântul pomenit în această zi?

Autor: Bianca Vidoi
Actualizat: 23 mai 2024, 21:09

De ce este slăvit sfântul pomenit în această zi?

Sursa: doxologia.ro

Sărbătoare în calendarul ortodox pe 24 mai 2024, atunci când creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat.

Sărbătoarea din data de 24 mai 2024 din calendarul ortodox, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat, cel ce i-a uimit pe credincioși prin modul în care a trăit.

Rugăciunea puternică pe care este bine să o rostești pe 24 mai!

Calendar ortodox 24 mai 2024

Sărbătoare 24 mai. Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat este sărbătorit în fiecare an pe data de 24 mai în calendarul ortodox.

Sfântul Simeon din Muntele Minunat a avut o viață plină de minuni, chiar înainte să se nască, deoarece vestea nașterii sale a fost oferită de către Sfântul Ioan Botezătorul, spunându-i: "Ridica-te degrabă, femeie, și du-te în cămara ta si, în binecuvântare, însoțindu-te cu bărbatul tău, îndată vei zămisli fiu și îi vei pune numele Simeon. De carne sau vin sau altceva gătit prin meșteșug omenesc nu se va împărtăși.

Dă-i lui spre hrană numai din sânul drept, iar de cel stâng nu se va atinge, căci pruncul este de partea cea de-a dreapta. Pâine și miere și sare îi vei da lui drept hrană. Trebuie cu toată frica să fie păzit ca vas sfânt, comoară de preț, căci acesta va fi slujitor Domnului Dumnezeului nostru. Când va împlini doi ani, va primi sfântul Botez în această biserică. Ce trebuie să fie cu el va spune pruncul după sfântul Botez, venind harul peste el."

Din acel moment, au trecut 9 luni până la nașterea sfântului, în anul 521, în timpul împăratului Iustinian, iar precum celor spuse de Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Simeon din Muntele Minunat refuza hrana din sânul stâng. Atunci când acesta avea doar 5 ani, tatăl sfântului a fost zdrobit de o piatră în timpul unui cutremur, iar Sfântul Simeon din Muntele Minunat s-a pierdut de mama sa. 

Citește și: Gingii inflamate la bebelusi: cauze si solutii privind tratamentul

Citește și: Tavi Clonda, nemulțumiri legate de Disneyland! Artistul a discutat despre aspectele care nu îi convin în vacanță: „E mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu.”

Citește și: Până la ce oră se ține postul miercurea și vinerea? Ce spun preoții

În această perioadă, Sfântul Simeon din Muntele Minunat a fost găsit de o femeie, ce l-a adăpostit timp de șapte zile într-un munte. Sfântul Simeon din Muntele Minunat se plimba în locul numit Heruvim, acolo unde a simțit o apropiere aparte față de Dumnezeu, iar după câteva zile, un înger l-a îndrumat pe sfânt la o mănăstire de pe munte. În perioada în care acesta locuia în mânăstire, acesta era admirat pentru credința lui, stârnind astfel invidie.

Când a împlinit șapte ani, Sfântul Simeon a cerut să i se înalțe un stâlp de piatră, lângă cel al starețului său care era și el stâlpnic, iar timp de 79 de ani, acesta a trăit în post și rugăciune, într-o zona izolată în munte, care s-a numit de atunci Muntele Minunat, potrivit pravila.ro.

Sărbătoare 24 mai

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat, sărbătorit pe 24 mai în calendarul creștin

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de moarte, Ziditorul și Ocârmuitorul întregii făpturi, Fiule, Unule-Născut, care ai strălucit fără de ani din Tatăl și Același, neschimbat și neamestecat, precum știi, Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit, Cel ce nu Te-ai despărțit de Tatăl și ai petrecut împreună cu noi, netrebnicii, lumina nepătimirii, stricătorul întunericului necunoștinței, strălucirea celor treze, bucuria ortodocșilor, dulceața îngerilor și a sufletelor, Cel ce ești frumusețea și dulceața fără de săturare, Cel ce ești poftit și dorit, bogăția cea covârșitoare a minții celei curate, care Te caută pe Tine, Cel din fire preabun, preaîndurat și preamilostiv, alungă de la mine, ticălosul, gândurile celor ce mă supără pe mine. Că Tu, cunoscătorule de inimi, Cel ce vezi cele ascunse ale mele, știi că sunt fără voia mea. Iartă-mi-le, Stăpâne al tuturor, și să nu-mi fie obișnuință spre păcat, ci, milostiv făcându-Te mie, trimite din scaunul cel sfânt al slavei Tale darul Tău, care să acopere neputința mea, a robului Tău celui netrebnic.

Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale, ca să fiu viu. Vindecă rănile sufletului meu și luminează ochii cugetului meu, ca să înțeleg totdeauna iconomia care s-a făcut pentru mine. Și ce voi zice Ție, mai-înainte Cunoscătorule, Cel ce încerci inimile și rărunchii oamenilor? Tu știi că inima mea însetează de Tine ca un pământ uscat, deci, Stăpâne Preabune, trimite-mi darul Tău ca să sature foamea și să adape setea mea. Că după Tine doresc și însetez, Lumina adevărului și Dătătorul mântuirii. Pică, Doamne, o picătură a milei Tale, ca să se aprindă ca o văpaie inima mea și să mistuiască mărăcinii și ciulinii din ea, gândurile cele rele. Iar mintea mea ca o roabă să se facă, dorind și căutându-te numai pe Tine, Mântuitorul lumii. Izbăvește-mă, Doamne, de toți vrăjmașii cei nevăzuți care vânează sufletul meu și-mi dăruiește ca cealaltă vreme a vieții mele să o petrec în curăție și răbdare, bineplăcând Ție. Și după mulțimea îndurărilor Tale, dăruiește-mi iertare greșelilor mele celor din fiecare zi.
Așa, Stăpâne Preabune, ascultă rugăciunea mea și-mi dăruiește cererile inimii mele, ca să mă fac biserică a darului Tău. Și locuind el în mine, să-mi strângă cugetul meu ca un frâu, ca nu cumva rătăcind, să greșesc Ție și să nu fiu scos afară din lumina Ta. Că Ție Se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.