Calendar Ortodox 30 mai 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciune pentru sănătate și fericire în familie

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 30 mai 2023, 07:57

Ce sărbătoare este marți, 30 mai în calendarul ortodox

Sursa: freepik.com

Calendar ortodox 30 mai 2023. Sărbătoare pe 30 mai, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul.

Calendar ortodox 30 mai 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul, fondatorul Mănăstirii Dalmaților din Constantinopol.

Sfântul Isaachie era foarte milostiv cu cei săraci și, dacă nu avea vreodată ce să dăruiască celui ce cerea, dezbrăca haina de pe sine și o dădea. 

Rugăciunea pentru sănătate și fericire în familie pe care este bine să o rostești pe 30 mai! 

Citește și: Sărbătoare 1 iunie 2023: Ce sfânt este celebrat în calendarul ortodox?

Calendar ortodox 30 mai 2023. Sărbătoare 

Sărbătoare 30 mai 2023. Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul, fondatorul Mănăstirii Dalmaților din Constantinopol, este sărbătorit în calendarul ortodox pe 30 mai. 

Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul este cunoscut ca apărător zelos al ortodoxiei creștine la cel de-al doilea sinod ecumenic, care a avut loc la Constantinopol în 381 și care a restabilit dreapta credință ortodoxă. 

Sfântul Isaachie era din Asia Mică şi a trăit pe vremea împăratului Valens (364-378). Din slăbiciunea minţii, acest împărat a căzut din adevăr în mrejele rătăcirii lui Arie şi a prigonit Biserica lui Hristos, închizând sfintele locaşuri, iar pe unele dărâmându-le. Sfântul Isaachie, auzind de jalea creştinilor şi de năvălirea goţilor, a lăsat pustia şi s-a dus la Constantinopol, nădăjduind să poată intra la împărat să-l roage să deschidă sfintele locaşuri de închinare. 

Împăratul a ordonat ca Isaac să fie aruncat în închisoare, jurând că îl va pedepsi pe Isaac și îl va omorî la întoarcerea din bătălie. Curând după aceea, la 9 august 378, Valens a fost învins la bătălia de la Adrianopol și a murit într-un incendiu după ce s-a refugiat într-o șură. 

Succesorul lui Valens, împăratul  Teodosie I, l-a eliberat pe Isaac, a interzis arianismul și a redeschis bisericile închise de Valens.

Citește și: Lunea Sfantului Duh: Ce semnificație are această sărbătoare?

Sărbătoare 30 mai 2023 

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul, sărbătorit pe 30 mai în calendarul ortodox

Troparul Sfântului Cuvios Isaachie Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isaachie, duhul tău.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind eu omorât de patimi, înviază-mă cu rugăciunile tale, părinte, ca unul ce stai acum cu multă îndrăzneală înaintea vieţii celor vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înlăuntrul inimii tale primind strălucirea cea fără materie te-ai luminat şi toată negura patimilor ai pierdut, Sfinte Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mântuieşte-mă pe mine, cel ce mă viforăsc întru amăgeala urâtelor patimi, ca Una ce ai născut pe Mântuitorul, Liniştea a toată lumea, Preacurată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie ai supus trupul cugetului, iar sufletul l-au arătat slobod de robia patimilor, Preacuvioase Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ostenelile tale, cuvioase înţelepte, bine lucrând arătura sufletului, ai odrăslit spicul nepătimirii şi al minunilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te pe tine, Preacurată, care eşti loc de sfinţenie şi Masă înţelegătoare, ca pe una ce ai primit pe Hristos, Pâinea şi Viaţa tuturor.

Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile harului ai izvorât râuri de minuni, care curăţă spurcăciunea celor ce cu credinţă năzuiesc la tine, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu rugăciunile tale cele de toată noaptea şi cu stările cele de toată ziua, curăţindu-ţi mai înainte sufletul, l-ai arătat casă Treimii, Cuvioase Părinte Isaachie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte netăiat te-a văzut odinioară Avacum pe tine, Preacurată, din care S-a arătat Dumnezeu şi ne-a înnoit pe noi, cei ce eram stricaţi.

Citește și: Sâmbăta Morților 2023: Ziua în care se fac pomeniri, înainte de Rusalii

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând strigăm ţie, Doamne: Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citește și: Theo Rose a vorbit despre nuntă cu lacrimi în ochi! De ce nu va îmbrăca rochia de mireasă?!

Făcându-te locaş Dumnezeirii celei în Trei Sori, ai împuţinat chipurile patimilor de la sufletul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcutu-te-ai izgonitor duhurilor celor necurate, căci ai fost locaş curat Preasfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Soarele vieţii, Născătoare de Dumnezeu, luminează-mă pe mine, cel ce sunt cu totul întunecat de patimi.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isaachie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având înfrânare, rugăciune, dragoste netulburată, umilinţă întărită şi iubire adevărată, de toată pierzarea chitului celui înţelegător ai scăpat, câştigând pe Hristos, Părinte Isaachie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeu ţi-a îndreptat paşii cei către Dânsul, ca un puternic şi arătat te-a făcut pe tine puternic, ca să calci pe capetele şerpilor şi ale scorpiilor, Sfinte Isaachie, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Calendar ortodox mai 2023 

1 L Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie

2 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol;  †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 M  †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

4 J Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 V Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

6 S Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar

7 D Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat 

Duminica a IV-a după Paști  (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

8 L †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare

9 M Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Simon Zilotul  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

11 J Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 V  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

13 S Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.

14 D Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

Duminica a V-a după Paști  (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare;  †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit;   †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

18 J Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 V Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

20 S Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi

21 D †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

Duminica a VI-a după Paști  (a orbului din naștere); Ap. Fapte XXVI, 1; 12-20; Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan X, 1-9; Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

22 L Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic

23 M Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

25 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului  (Nu se fac nunți)

26 V Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27 S  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul

28 D Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

Duminica a VII-a după Paști  (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

29 L Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam

Update Live Ziua 523 de război în Ucraina: Un atac cu drone a avut loc asupra unei secții de poliție rusești. Rușii au bombardat regiunea Herson

31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

Sursă: orthodoxwiki.ro; doxologia.ro

 

 


Larisa, acuzații dure la adresa Lorenei! „Nu e asumată! Nu își asumă greșelile foarte mari pe care le-a făcut!” Vechiul lor conflict s-a reaprins în Casa iubirii și au ieșit la iveală detalii uluitoare!