Calendar Ortodox 26 ianuarie 2023: Joi e sărbătoare cu cruce neagră! Rugăciunea pentru vindecare de orice boală trupească

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 26 ian 2023, 08:04

Sărbătoare cu cruce neagră

Sursa: peexls.com

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Sfinții Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan sunt sărbătoriți joi, 26 ianuarie 2023 de Biserica Ortodoxă.

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe sfinții cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan, binecuvântați de Dumnezeu cu darul vederii-înainte precum și al vindecării de orice boală trupească.

Rugăciunea de vindecare pe care este bine să o rostească pe 26 ianuarie 2023 toți credincioșii! 

Citește și: Calendar Ortodox 25 ianuarie 2023: Miercuri e sărbătoare mare pentru români! E ziua tuturor celor care poartă acest nume sfânt

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Sărbătoare joi cu cruce neagră 

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Sfinții Cuvioși Xenofont și Maria împreună cu fiii lor Arcadie și Ioan au fost o familie sfântă, întreaga lor viață pământească reprezintă mărturia prezenței continue a purtării de grijă a harului lui Dumnezeu asupra celor care și în cele mai de jos stări sufletești caută cu ochii inimii la Lumina cea adevărată, Domnul

nostru Iisus Hristos.

Această sfântă familie, a trăit în secolul al VI-lea, în vremea împăratului Iustinian, la Constantinopol. Cuviosul Xenofont era unul dintre cei mai înstăriți oameni ai Constantinopolului și în același timp iubitor de Dumnezeu și de cele sfinte. Alături de soția sa, pe nume Maria, o femeie virtuoasă, apropiată și ea sufletește de Dumnezeu, a avut doi fii, pe numele lor Arcadie și Ioan, scrie pravila.ro.

Citește și: Sfinții Trei Ierarhi 2023. Ce e bine să dai de pomană în ziua în care sunt prăznuiți Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Minunile Sfinților Cuvioși Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Sfântul Cuvios Xenofont, a luat de la Dumnezeu darul facerii de minuni și al mai înainte-vederii și astfel, spunea cele ce urmau să fie, fiind totodată văzător de mari taine.

Cuvioasa Maria, așezată într-o mănăstire de femei s-a nevoit a plăcea lui Dumnezeu și a ajuns asemenea sfinților din vechime, săvârșind multe minuni: orbi a luminat, diavoli a izgonit și alte mari minuni a săvârșit

Cei doi frați, Ioan și Arcadie, au strălucit între viețuitorii pustiei ca niște luminători și viețuind ani destui. Ei au dobândit de la Dumnezeu harul înainte-vederii și al vindecării de orice boală trupească.

Calendar ortodox 26 ianuarie 2023. Canon de rugăciune

Troparul Sfântului Cuvios Xenofont, al soţiei sale Maria şi al fiilor lor Arcadie şi Ioan, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.  Irmos: Veniţi popoarelor să cântăm...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndulcindu-vă acum din pomul vieţii şi de adevărata desfătare a Raiului cu toată casa voastră, preaînţelepţilor, rugaţi pe Iubitorul de oameni să ne mântuim noi, cei care vă lăudăm pe voi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe calea poruncilor Tale, umblând cu înflăcărare, robul Tău, Stăpâne, a ajuns la Locaşurile cele pe măsura doririi lui, primind viaţa cea veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cort nou ca al lui Avraam ai arătat casa ta tuturor; drept aceea minunatule, te-ai odihnit, după vrednicie şi dreptate, în sânurile lui Avraam.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel fără de început, care a Strălucit din Tatăl mai înainte de toţi vecii, Sălăşluindu-Se întreg întru tine, Preacurată, m-a înnoit pe mine, omul întreg.

 

Cântarea a 3-a.  Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cinstit cu luminate dregătorii, ai strălucit printr-o vieţuire purtătoare de lumină; că fapta ai arătat-o suire către cugetarea cea duhovnicească strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce erai pus iconom peste toate, ai primit purtarea de grijă a tuturor. Şi ai împărţit avuţia ta la cei lipsiţi, primind sub acoperământul tău şi mângâind cetele sihaştrilor, cuvioase părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Crescut fiind în Legea Stăpânului, ai crescut pe fiii tăi Domnului, cu Legea, cu învăţătura şi cu îndemnul, strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veniţi, credincioşilor, să lăudăm pe Ceea ce Singură, după naştere, a rămas Fecioară; pe Maria, cea mai Sfântă decât îngerii, pe cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, cea fără ispită de nuntă, strigând: Bucură-te, Maică Preacurată; Bucură-te Stăpână.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că s-a veselit duhul meu, când a cântat: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.  Irmos: Auzit-am, Doamne...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăviţi fiind de zbuciumul grijilor vieţii, aţi aruncat ancora la limanul dreptei cinstiri de Dumnezeu, prea­fericiţi tineri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Xenofont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţaţi în cunoaşterea Tainelor celor Dumnezeieşti şi celor omeneşti, aţi ales mai de cinste a sluji lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăviţi fiind în chip minunat din prăpastia cea lumească, cuvioşilor, v-aţi apropiat de adâncimea bunătăţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind izbăviţi cu sângele care s-a vărsat din coasta Fiului tău, Maică a lui Dumnezeu, toţi te fericim.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dătătorule de lumină...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arcadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăbindu-te către Viata Cea Nestricăcioasă, te-ai nevoit, Sfinte Arcadie şi te-ai închinat la Mormântul Vieţii Celei Adevărate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Arcadie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de frumoasă cu adevărat este purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine şi cât de minunată şi de preaslăvită este Dumnezeiasca ocârmuire a Stăpânului tuturor, Preafericite Arcadie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristos, Cel Ce S-a odihnit mai înainte în braţele Dumneze­iescului bătrân Simeon, purtând grijă de tine, Sfinte Arcadie, te-a povăţuit, aducându-te la un Dumnezeiesc bătrân.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Fiul, Cel fără început şi împreună Veşnic cu Tatăl, L-ai născut, Întrupându-Se din tine în chip mai presus de fire, Fecioară; drept aceea te propovăduim Născătoare de Dumnezeu, Curată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind viaţă fericită, ai alergat la adunarea sihaştrilor, luându-ţi ca ajutor, Sfinte Fericite Ioan, gândirea cea de viată dătătoare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alungând de la tine starea de moarte a răutăţii celei ucigătoare de oameni şi otrava cea purtătoare de moarte, ai alergat, Fericite Ioan, la Mormântul lui Hristos Cel Purtător de Viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zile libere de la stat de Bobotează și Sfântul Ioan. 6 și 7 ianuarie ar putea fi declarate zile libere legale

Viaţa lui Ioan Înaintemergătorul ai râvnit; căci asemenea ca şi acela ai locuit în pustiu, Fericite Ioan şi ai vieţuit curat, curăţit fiind de Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Sursă: pravila.rodoxologia.ro

 


Bia, primele semne de gelozie, în Casa iubirii! Concurenta i-a adus reproșuri dure lui Andrei, pentru ca a fost mult prea tandru cu Emma în camera roșie! „Am auzit că ai strâns-o foarte tare în brațe”

Andrei îi stârnește gelozia frumoasei Bia, după ce o va îmbrățișa pe Emma în camera roșie! „Mie nu-mi place să mă joc!” Iată ce reproșuri dure i-a adus concurenta lui Andrei!

Cookies