Calendar Ortodox 26 februarie 2023: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciune de mare ajutor la vreme de necaz și de întristare

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 25 feb 2023, 12:36

Sărbătoarea zilei de duminică

Sursa: peexl.com

Calendar ortodox 26 februarie 2023. Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei este sărbătorit duminică, 26 februarie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 26 februarie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Ierarh Porfirie,

Episcopul Gazei, un mare ajutător al oamenilor sărmani și un apărător al dreptei credințe.

Tot la această dată creștinii ortocși sărbătoresc Lăsata secului de brânză pentru Postul Paștelui 2023, care începe luni, 27 februarie.

Rugăciune de mare ajutor la vreme de necaz și de întristare care se rostește duminică, 26 februarie 2023. 

Citește și: Buna Vestire 2023: Cea mai importantă sărbătoare din luna martie! Pe ce dată pică și ce semnificația are pentru credincioși?

Calendar ortodox 26 februarie 2023. Sărbătoarea zilei de azi 

Calendar ortodox 26 februarie 2023. Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, este sărbătorit în calendarul ortodox în fiecare an, la data de 26 februarie. 

Sfântul Porfirie (†420) era din Tesalonic şi a fost crescut de părinţii săi în dreapta credinţă şi în viaţa cea după Evanghelie.

Acesta a rămas în amintirea creștinilor ca un părinte drag credincioșilor și un păstor model. A trecut la Domnul la vârsta de 72 de ani, după 25 de ani de păstorire. 

Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei 

Pe când avea 25 de ani. Sfântul Ierarh Porfirie şi-a lăsat patria şi s-a dus în Egipt, făcându-se monah în Pustiul Schetic, unde timp de cinci ani a trăit în aspre nevoinţe, în post aspru şi rugăciune multă.

A mers apoi la Ierusalim să se închine la Locurile Sfinte şi aici l-a întâlnit pe călugărul Marcu, ce i-a devenit ucenic.

Căzând bolnav, Sfântul Porfirie l-a trimis pe ucenicul său la Tesalonic, pentru ca acesta să-i împartă averea săracilor. Asemenea Sfântului Apostol Pavel, cunoştea meseria de a face corturi, învăţându-i totodată pe iudei şi pe păgâni cuvintele Evangheliei. Ioan al II-lea (386-417), Episcopul Ierusalimului, auzind despre viaţa Sfântului Porfirie, l-a chemat la sine şi l-a hirotonit preot, încredinţându-i paza Crucii Domnului. Pe vremea împăratului Arcadie, murind episcopul din Gaza, Sfântul Porfirie a fost sfinţit episcop acolo, la cererea clerului şi a credincioşilor. Cu ajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântul Porfirie a reuşit să-i liniştească pe păgânii din Gaza şi cu daruri de la împărăteasa Eudoxia a înălţat acolo, în locul templului păgân, o biserică frumoasă, scrie ziarullumina.ro

Citește și: Când și de ce nu se consumă oțet în Postul Paștelui 2023? Alimente interzise în Postul Mare

Calendar ortodox 26 februarie 2023. Rugăciune 

Troparul Sfântului Ierarh Porfirie 

Troparul Sfântului Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, glasul al 4-lea:
Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Porfirie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.
Irmosul:
Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Această pomenire purtătoare de lumină a ta, cinstind-o, Fericite Porfirie, roagă-te să mi se dea din cer Strălucirea Cea Purtătoare de Lumină.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Din scutece cu totul te-ai dat pe tine însuţi Domnului şi de Dânsul te-ai lipit cu sufletul şi cu inima, Mărite Porfirie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Omorându-ţi mai întâi toate patimile prin sihăstrie, Părinte Porfirie, te-ai sfinţit preot Celui Ce stăpâneşte viaţa şi moartea.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Primind Ploaia Cea Cerească în pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ai uscat ploile păcatului.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu toiagul dogmelor tale păstorind sfinţită turma ta la păşune de viaţă, ai bine plăcut lui Dumnezeu, cuvioase.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu Lumina Dumnezeieştii Cunoştinţe, luminând pe cei din noaptea celor rele, i-ai arătat părtaşi zilei, prin credinţă, Preacuvioase Porfirie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu înălţimea faptelor bune fiind împodobit, preaînţeleptule, Dumnezeu te-a pus în sfeşnic înalt să luminezi pe cei credincioşi.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Izbăveşte-mă cu rugăciunile tale de săgeţile vrăjmaşului şi de cugetele ce năpădesc fără de milă inima mea, Preacurată.
Irmosul:
Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.
Irmosul:
Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Celor cu cugetele deşarte vestind pe Cuvântul a fi întocmai lucrător cu Tatăl, i-ai atras la dreapta credinţă şi i-ai dăruit Dumnezeului tuturor.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu suflări de viaţă ai înviat pe aceea ce era aproape de ceasul cel de pe urmă, spre a doua naştere a ei şi a multora, Preasfinţite Porfirie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu rugăciuni de toată noaptea şi cu stări în picioare de toată ziua, ţi-ai făcut inima sălaş Dumnezeului tuturor, Preacuvioase.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fiind eu cu totul omorât, m-ai înviat din nou, Preacurată, ca Ceea ce ai născut Viața Cea Ipostatnică, pe Fiul şi Cuvântul Tatălui.

Cântarea a 5-a.
Irmosul:
Luminează-ne pe noi, Doamne cu Poruncile Taleşi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Tăind din rădăcină ghimpii cei iubitori de plăceri, ai rodit spicul dreptei credinţe, ierarhe preacinstite.
Stih: Sfinte Părinte Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu ploile rugăciunilor tale ai deschis cerurile, înţeleptule şi ai împărţit ploaie pe pământ, înecând neghinele ereticilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cu ajutorul Dumnezeiescului Duh ai îndreptat tot poporul şi cetatea la Limanul vieţii, scăpând-o din viforul necunoştinţei de Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Numai pe tine te-a ales Ziditorul, din toate neamurile şi ne-a zidit pe noi din nou, locuind întru tine, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Calendar ortodox februarie 2023 

1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Post. Nu se fac nunți)

2 J (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunți)

3 V Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie

5 D Sf. Mc. Agata și Teodula (Începutul Triodului) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

6 L Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare

7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

Citește și: Cătălin Botezatu a vorbit despre motivul pentru care Stephan Pelger s-a sinucis: „El avea probleme”

8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harți)

9 J Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

10 V †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harți)

11 S Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ.

12 D Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2

13 L Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei

14 M Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam

15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului

17 V Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei( Pomenirea morților- Moșii de iarnă

19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

20 L Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

24 V † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

25 S Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

26 D Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți) Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2023: Se mănâncă pește în doar două zile. Iată despre ce sărbători este vorba

27 L Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)  

Sursă: ziarullumina.ro; crestinortdox.ro