Calendar ortodox 23 ianuarie 2023: Ce sărbătoare este luni? Rugăciune ajutătoare la vreme de necaz și întristare

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 23 ian 2023, 08:47

Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei este sărbătorit luni

Sursa: doxologia.ro

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei, este sărbătorit luni, 23 ianuarie 2023 de Biserica Ortodoxă.

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023,

data la care este sărbătorit Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei. Sf Clement s-a făcut remarcat pentru înclinația sa spre viața duhovnicească și marele ajutor acordat orfanilor și nevoiașilor.

Rugăciune ajutătoare la vreme de necaz și întristare pe care este bine să o rostească pe 23 ianuarie 2023 toți credincioșii! 

Citește și: Zilele de post din 2023. Care sunt cele mai importante posturi de peste an și cum se ține corect postul

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023. Sărbătoare luni  

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei, este sărbătorit pe 23 ianuarie în calendarul ortodox

Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei s-a născut în părțile Galatiei, în cetatea Ancirei (capitala Turciei de astăzi Ankara). Mama sa Sofia era creștină, iar tatăl elin slujind zeilor.

La scurt timp după nașterea Sfântului Clement, tată lui a murit.

Acesta a crescut învățând sfintele cărți și bunele obiceiuri, iar când avea doar 12 ani, mama lui a trecut la Domnul, lăsându-i cu limbă de moarte să păzească mărturisirea lui Hristos.

După aceasta, orfanul Clement, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu a fost luat de o femeie cinstită și bogată, care se numea tot Sofia, la fel ca

pe mama sa, și care-l îngrijea ca pe fiul ei.

Încă din tinerețea sa Sfântul Sfințit Mucenic Clement s-a făcut remarcat pentru înclinația sa spre viața duhovnicească, contemplativă. Totodată dedica foarte mult din timpul său întrajutorării orfanilor și a celor nevoiași, scrie pravila.ro.

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023. Sf Mc Clement 

Sfântul Clement a intrat în mănăstire la vârsta de 12 ani, iar, pentru viața lui înțeleaptă a fost făcut arhiereu, la 20 de ani.Și se nevoia cu propovăduirea dreptei credințe, pe timpul domniei păgânilor împărați, Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305), amândoi aprigi prigonitori ai creștinilor. Iar fericitul Agatanghel era roman de neam și a fost botezat de însuși Clement, care atunci se afla la Roma, propovăduind credința și întărind pe cei prigoniți de urgia împărătească.

Deci, prinși fiind ei și aruncați în temniță, împreună cu alți creștini, a fost hotărât ca fiecare să fie trimis la locul său de naștere, ca să fie judecat acolo. Și Agatanghel s-a ascuns în corabia care avea să ducă pe Sfântul Clement, că, nevrând el să se despartă de dânsul, l-a însoțit până la Ancira. Și au fost dați acolo în seama guvernatorului Luchie, ca împreună cu alți creștini să fie osândiți. 

Au fost judecaţi şi, pentru că L-au mărturisit cu mult curaj pe Iisus Hristos, au fost cumplit chinuiţi. Au fost bătuţi cu toiege, spânzuraţi, arşi pe coaste, băgaţi pentru mai multe zile în gropi cu var, întinşi pe paturi din fier înroşite în foc, aruncaţi în cuptoare încinse, azvârliţi peste ţepuşe ascuţite, dar pe toate le-au răbdat cu credinţă şi multă răbdare. Nevrând ei să se lepede de credinţa creştină, dregătorul a poruncit să li se taie capetele şi aşa au primit cununa muceniciei, scrie ziarullumina.ro

Citește și: Pe ce dată sunt sărbătoriți Sfinții Trei Ierarhi în calendarul creștin ortodox. Iată când pică sărbătoarea în anul 2023

Calendar ortodox 23 ianuarie 2023. Canon de rugăciune 

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.  Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând lângă Tronul Dumnezeirii Celei în Trei Străluciri şi luminându-te cu Dumnezeiasca Lumină, părinte, luminează inima mea cea întunecată, ca să laud adormirea ta cea purtătoare de lumină!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu duhul te-ai plecat, cuvioase, cu cuviinţă spre adâncurile Duhului şi pe cât ţi-a fost cu putinţă ai cunoscut pe Domnul, Care prin nepătrundere este Înţeles, preafericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întraripându-te cu puterea Crucii, ai străbătut marea vieţii, preaalesule mucenice; şi ai ajuns la limanul cel adăpostit, al Luminării Celei de sus, Sfinte Clement, întru totul lăudate!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţeşte, Stăpână, cugetul meu cel smerit, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel mai presus de fiinţă şi eşti mai Sfântă decât toate Puterile cele de sus, cea de Dumnezeu Dăruită!

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te-a îndreptat către Lumina Cunoştinţei de Dumnezeu Soarele lumii, Cel Strălucitor şi Preacurat, Sfinte Petru Minunate, de Dumnezeu fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile Dumnezeieştilor învăţături ale Sfântului Petru adăpându-se inima ta, te-ai făcut râu plin de apele Duhului, mucenice de Dumnezeu fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În buzele tale s-a vărsat darul Duhului. Pentru aceea ai izvorât curgerile cunoştinţei de Dumnezeu, pururea fericite şi ai adăpat toată Biserica lui Hristos.

Citește și: Ce s-a întâmplat când mama Elodiei a încercat să ia legătura cu nepotul ei: „L-a influențat negativ pe copil”

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Născătoarea Domnului, care negrăit ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul a toată lumea, roagă-L să mă izbăvească de patimile care mă împresoară totdeauna!

 

Cântarea a 4-a.Irmos: Cel Ce şade în Slavă...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminată fiind inima ta cu Razele Duhului, ai luminat sufletele tuturor cu cuvintele dreptei credinţe. Iar întunericul cel preaadânc al necunoştinţei nebunilor închinători de idoli, l-ai risipit, Preasfinţite Mucenice Clement.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Via Cea Prearoditoare, Iisus, te-a odrăslit pe tine, preafericite, ca pe o viţă purtătoare de struguri ai cunoştinţei, care izvorăsc în linurile muceniciei vinul cel ce veseleşte inimile tuturor credincioşilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe drept te fericim pe tine, preaînţelepte, fiind ucenic al propovăduitorului, care a fost ucenic al Cuvântului Celui Ce l-a fericit pe el ca pe un prea râvnitor, după vrednicie, primind descoperirea de la Tatăl Ceresc cu adevărat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din nou zideşti firea omenească, cea sfărâmată şi supusă stricăciunii, Preacurată, zămislind cu Trup de Dumnezeu şi mai presus de fire născându-L, Ceea ce eşti Neispitită de nuntă; Căruia strigăm: Slavă Puterii Tale, Hristoase!

 

Cântarea a 5-a.  Irmos: Nu vor vedea necredincioşii...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângele muceniciei roşindu-ţi haina ta cea sfinţită, slăvite, ai făcut-o mai luminoasă, intrând cu ea în Sfânta Sfintelor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa fără de sânge ai adus lui Hristos, Celui Ce S-a jertfit pentru noi; şi jertfindu-te, te-ai adus Lui ca o junghiere curată şi fără prihană, pătimitorule, de Dumnezeu, fericite!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai fost întâistătător al Romei, ca pe un ucenic al Sfântului Petru şi ca pe unul ce ai păstorit cu sfinţenie turma cea sfinţită, o, preasfinţite, te-a primit pe tine cetăţean Sionul cel de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe cea Curată să o cinstim cu gând curat; pe Frumuseţea lui Iacov, împodobindu-ne cu faptele cele Dumnezeieşti, să o lăudăm cu bună cinstire, ca pe Maica Dumnezeului nostru.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a, mai înainte închipuind...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având ca temelie şi întărire cuvintele Sfântului Petru, le-ai întemeiat pe ele ca o casă a Treimii şi locaşurile idolilor le-ai sfărâmat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând pe pământ, te-ai tăvălit ca o piatră şi toată întărirea rătăcirii ai sfărâmat-o, Sfinte Ierarhe Clement, preaviteazule, purtătorule de chinuri al lui Hristos!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai cununile biruinţei, veselindu-te, ca unul ce ai biruit prin lupte meşteşugirile vrăjmaşului, cel ce eşti pârgă sfinţită şi cinstită a sfinţilor mucenici.

23 ianuarie 2023, zi liberă. Ce angajați vor beneficia de liber în prima lună a noului an

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sursă: doxologia.ro