Calendar Ortodox 18 septembrie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciune pentru sprijin și mângâiere în momentele grele

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 18 sep 2023, 08:13

Ce sărbătoare este pe 18 septembrie în calendarul ortodox

Calendar ortodox 18 septembrie 2023. Sărbătoare pe 18 septembrie, atunci când creștinii ortodocși Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei.

Calendar ortodox 18 septembrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, cunoscut ca mare sfânt făcător de minuni și vindecător al bolnavilor.

Rugăciunea pentru sprijin și mângâiere în momentele grele pe care este bine să o rostești pe 18 septembrie!

Citește și: Moșii de toamnă 2023: Pe ce dată pică Sâmbăta Morților în calendarul ortodox?

Calendar ortodox 18 septembrie 2023

Sărbătoare 18 septembrie. Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, sfântul cunoscut și ca vindecătorul bolnavilor, este sărbătorit în fiecare an pe data de 18 septembrie în calendarul ortodox. 

Sfântul Eumenie a fost ales și ridicat la scaunul episcopal al Bisericii Gortinei, unde ca o lumină stând în sfeșnic, a luminat păstoria sa și ca un soare a luminat Biserica lui Hristos cu lucrurile și cu cuvintele, pentru că așa se cade să fie lumina lumii, ca fapta să meargă înaintea cuvintelor, precum

raza apucă înaintea luminii.

Drept aceea și acest sfânt, șezând pe scaunul său de episcop, învăța pe fiii săi sufletești mai întâi cu fapta, chip și pildă făcându-se turmei cu viața cea curată și plăcută lui Dumnezeu, apoi îi învăța și cu cuvântul.

Averea, dezbrăcând-o de pe sine ca pe o haină, pe cei săraci, pe cei goi și pe cei lipsiți i-a îmbrăcat, apoi el însuși, dezbrăcându-se de toată dulceața pământească, a trecut prin strâmtoarea sărăciei și a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăție.

Sărbătoare 18 septembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, sărbătorit pe 18 septembrie în calendarul creștin 

Troparul Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Veniţi, popoarelor...

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin (a Născătoarei).

Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi...

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din livezile cele cuvântătoare, ierarhe, ca o albină ai adunat mierea cea dulce şi ai aşezat-o în stupii inimii.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea curată şi cuvântul cel îndulcit cu sarea cea Dumnezeiască, Sfinte Eumenie, arată strălucirea darului, care era ascunsă în tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu virtuţi, te-ai înălţat pe scaune înalte; şi te-ai făcut cunoscut a fi uns cu Dumnezeiescul Mir al Duhului şi cu bunul miros al lui Hristos, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Marie, Cădelniţa cea de aur, goneşte întinăciunea patimilor mele şi mă întăreşte pe mine, care mă clatin, de năvălirile vicleanului vrăjmaş.

Irmosul:

Citește și: Ghid complet valori glicemie. Valorile normale ale glicemiei

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul; şi frica Ta sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, auzul Tău...

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndeletnicindu-te în Dumnezeieştile biserici, te-ai făcut sălaş Duhului şi te-ai împodobit cu Dumnezeieştile citiri, ierarhe.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ierarh Dumnezeiesc, părinte înţelepte şi mai mare scaunului Gortinei, ai strălucit cu razele minunilor.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe balaurul cel ce a năvălit cu căscare grozavă asupra ta, preasfinţite, l-ai ars prin făcliile rugăciunilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuget vitejesc, bărbăteşte ai îngrozit pe pizmaşul; şi pornirile leilor tu le-ai înfrânat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţite glasuri au vestit mai înainte Taina naşterii tale, Preacurată; ale căror împliniri noi le-am văzut, Fecioară.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dătătorule de lumină, Doamne...

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul care, cu înţelepciune, ai împăcat cugetul şi sufletul de patimi, pentru aceea, cuvioase, ai liniştit vrajba împăraţilor prin sfatul tău.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-ţi ascultare ţie, de Dumnezeu, cugetătorule, credinciosul împărat a dezlegat vrajba cea pricinuitoare de stricăciune şi a primit unirea cea frăţească, Sfinte Părinte Eumenie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ajungând la Roma ca un luminător, ai luminat-o cu lucrare de minuni; şi pe cei ce înotau în adâncul patimilor, cu înţelepciune i-ai chemat către limanul cel lin al tămăduirilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Prunc Tânăr ai născut nouă pe Fiul Cel mai înainte de veacuri, cu două lucrări voitoare, fiind Om şi Dumnezeu desăvârşit, Preacurată Fecioară.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: În adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având în inima ta pe Hristos, Adevărată Avuţie necheltuită, aurul pe care ţi l-a dat ţie împăratul ca lut l-ai socotit.

Stih: Sfinte Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şezând pe scaunul cel înalt al arhieriei, părinte, ai grăit Bisericii pacea de sus; cu a cărui numire acum se laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neîntinându-te de păcate ai plutit pe valul vieţii cel cu mult necaz şi ai ajuns la limanurile unde se veseleşte mulţimea cuvioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sursă: doxologia.ro

 


Virginia și-a dorit să poarte o discuție decentă cu Robi! Tânăra i-a mărturisit fostului ei partener că a trecut deja peste cuvintele dure pe care el i le-a adresat în ultima vreme! Iată cum a reacționat concurentul!