Calendar Ortodox 17 septembrie 2023: Sărbătoare mare duminică! Românii care poartă acest nume sfânt își sărbătoresc onomastica

Autor: Sara Andreescu
Actualizat: 15 iun 2024, 02:20

Ce sărbătoare este pe data de 17 septembrie în calendarul ortodox

Calendar ortodox 17 septembrie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră pe 17 septembrie, atunci când creștinii ortodocși o pomenesc pe Sfânta Muceniță Sofia și pe fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis.

Calendar ortodox 17 septembrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor sale, Pistis, Elpis și Agapis. Acestea au trăit în Italia, la Roma, şi au pătimit în vremea împăratului păgân Adrian (117-138).

"La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mucenițe Sofia și derivate ale acestuia. Ei își sărbătoresc onomastica pe data de 17 septembrie.

Citește și: Mesaje de Sf. Sofia: Urări și felicitări pentru sărbătorite

Calendar ortodox 17 septembrie 2023

Sărbătoare 17 septembrie. Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis sunt pomenite în calendarul ortodox în fiecare an la data de 17 septembrie. 

Sfânta Muceniță Sofia fiind căsătorită a născut trei fiice, cărora le-a pus numele după cele trei virtuți creștine: Pistis (Credința), pe a doua Elpis (Nădejdea), pe a treia Agapis (Dragostea).

Au viețuit Aceste sfinte au viețuit în Italia, la Roma, și au pătimit în vremea împăratului păgân Adrian (117-138).

Sfânta Muceniță Sofia (al cărei nume înseamnă înțelepciune) rămânând văduvă după nașterea celor trei fete, le-a crescut pe acestea în credința creștină.

Dregătorul Antioh, auzind de înțelepciunea și frumusețea celor trei fete și convingându-se că sunt creștine, l-a înștiințat pe împăratul Adrian, care în scurt timp a trimis slujitorii pentru a le aduce pe cele trei fete la palat.

Împreună cu ele a venit și mama lor, care le-a întărit în credință sfătuindu-le și învățându-le. Împăratul dorind să le facă să jertfească zeiței Artemida, cele trei fete au refuzat cu desăvârșire, mărturisind credința în Domnul nostru Iisus Hristos, singurul și adevăratul Dumnezeu.

Pentru că au refuzat acest lucru, împăratul a poruncit să fie omorâte doar fiicele, ca mama să sufere mai mult, nu doar chinurile pedepselor ci și pierderea fiicelor.

În vârstă de 9, 10 și 12 ani, cele trei fiice au fost omorâte în fața mamei, iar aceasta, îndurerată, le-a îngropat trupurile după un deal și după trei zile de rugăciune și-a dat duhul în mâinile Domnului.

Deasupra mormintelor a fost ridicată Biserica „Sfântul Mucenic Pangratie”, Sfânta Sofia devenind ocrotitoarea capitalei Bulgariei. 

Citește și: Calendar Ortodox 16 septembrie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă? Rugăciunea care aduce pace în casă și bunăstarea familiei

Sărbătoare 17 septembrie

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Sofia şi către fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapis, sărbătorite pe 17 septembrie în calendarul creștin

Troparul Sfintei Muceniţe Sofia şi al fiicelor sale Pistis, Elpis şi Agapis, glasul al 4-lea:

Mieluşele cuvântătoare, prin mucenicie, v-aţi adus Mielului şi Păstorului, săvârşind călătoria cea către Hristos şi credinţa păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârşind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.

 

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dăruieşte-mi, Stăpâne Hristoase, strălucirea înţelepciunii Tale celei mai presus de lume şi negrăită, ca să laud pe bine cuvioasele şi prealăudatele Tale muceniţe, pe odraslele Sfintei Sofia.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numirea ta de Dumnezeu cugetătoare Sfântă Sofia, arătat s-a împodobit cu vieţuirea. Căci toată viaţa ta ai săvârşit-o în dorirea înţelepciunii; şi ai strălucit cu darurile înţelepciunii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rodul tău cel preafericit, fiind împodobit cu numărul înţelepciunii celei mai presus de Dumnezeire prin chinuri, pentru aceea ai strălucit Preaînţeleaptă Sofia, ceea ce eşti numită cu numele dumnezeieştii înţelepciuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trei fecioare tinere curate şi la suflet şi la trup, prin fapte bune Ţi s-au adus Ţie, Hristoase, Mirelui Celui Înţelegător, mirese prin mucenicie: Sfintele Pistis împreună cu Elpis şi cu Mărita Agapis.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sălăşluindu-Se în pântecele tău Cuvântul lui Dumnezeu, întreg chipul meu cel omenesc l-a primit şi cu totul l-a înnoit. Pentru aceea, toţi credincioşii te slăvim pe tine, de Dumnezeu Născătoare.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ascultând glasul Tău, Hristoase, care cheamă către nemurire şi către viaţă nepătimitoare, au venit după tine fecioarele, purtând cununa muceniciei şi grăind: Sfânt este Locaşul Cel Însufleţit al Preacuratei Măririi Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Putere v-a dăruit vouă Hristos, când aţi stat înaintea divanului precum s-a făgăduit; şi v-a umplut de înţelepciune însuflată de Dumnezeu, arătându-vă, preamărite muceniţe, purtătoare de biruinţă, strălucind cu darul fecioriei.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aţi înfrânt pe vrăjmaşul cel falnic, fecioarelor şi aţi smerit sprânceana lui, nevoindu-vă cu vitejie; iar pe cel ce mai înainte se lăuda că va pierde marea l-aţi înecat în curgerile sângiurilor voastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De înţelepciunea cea de sus a lui Hristos umplându-se cele trei fiice ale alesei Sfinte Sofia, au ruşinat trufia tiranilor şi nebunia cea înverşunată, glăsuind dumnezeieştile învăţături.

Citește și: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu sfinţenie ai născut pe Sfântul sfinţilor, Hristos, ceea ce eşti sălăşluire sfântă a sfinţeniei ce se odihneşte pe sfinţi. Aceluia grăim: sfânt este locaşul cel însufleţit al slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

Irmosul:

Însuţi Cel Ce ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi după milostivire, Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să grăiesc Ţie: sfântă este biserica cea însufleţită a slavei Tale celei negrăite, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu Darul...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-vă cu dumnezeiescul dar, bunelor biruitoare: Sfintelor Pistis, Agapis şi Elpis, cu vitejie aţi ruşinat îngrozirile tiranilor şi în foc fiind arse, preaînţeleptelor v-aţi adus prinoase Mirelui Hristos.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind într-armate cu puterea Crucii Sfintele surori, Pistis, Agapis şi Elpis, cu bărbăţie au suferit rănile chinurilor şi până la sânge s-au împotrivit păcatului.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea şi cu dragostea Treimii s-au întărit Sfintele Pistis, Agapis şi Elpis, fecioarele cele întocmai la număr cu Cinstita Treime şi au suferit iuţimea durerilor, preacinstitele.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Şi fecioare tinere prin Cruce au putut surpa sprânceana cea mândră a vrăjmaşului şi au aruncat la pământ pe cel ce mai înainte se lăuda fără măsură că va birui toată lumea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcliile Sfintei Sofia cele trei la număr strălucitoarele şi Sfintele Pistis, Agapis şi Elpis, de Lumina Preasfintei Treimi fiind aprinse, au strălucit Bisericilor lumina mântuirii, spre ajutorul nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfânta Sfintelor, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, Ceea ce eşti Aşteptarea neamurilor şi mântuirea credincioşilor, din tine a răsărit Mântuitorul şi Dătătorul de viaţă şi Domnul, spre mântuirea noastră a celor ce te lăudăm pe tine.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetului au răbdat chinurile şi grăind tainele dumnezeieştii înţelepciuni, au ruşinat pe biruitorul cele trei fecioare de Dumnezeu purtătoare, fiind legate cu credinţa şi cu firea.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Se bucură strămoaşa văzând pe vicleanul cel ce a izgonit-o din Eden biruit de femei cugetătoare de Dumnezeu: de Sfânta Elpis, de Sfânta Pistis şi de Sfânta Agapis, cele născute din Sfânta Sofia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De amăgirile tiranului cele otrăvitoare nu s-au lăsat înşelate şi rănile chinurilor de bunăvoie le-au răbdat cinstitele fecioare, fiind rănite de dragostea Ta cea dumnezeiască, Hristoase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se bucură de tine, Fecioară, Puterile Cerurilor şi adunările oamenilor, căci prin tine s-au unit cu Cel din tine Născut. Pentru aceea după vrednicie te slăvim, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi...

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-se, întru preacuratele Tale mâini, Stăpâne, au pus nădejdile lor cele trei tinere; cele ce se cinstesc şi se laudă cu numărul Treimii.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-se cu frumuseţile fecioriei, s-au împodobit cu cununile muceniciei şi după vrednicie au primit cununi îndoite, de la Hristos, Dătătorul de viaţă şi Preaîndurătorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Au fost aduse în Biserica Ta, Împărate al tuturor, Stăpâne, ca nişte cinstite odoare cele trei fecioare, ca să se împărtăşească de Împărăţia Ta; căci Tu le eşti lor şi Lumină şi Veselie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sursă: doxologia.ro