Calendar Ortodox 16 septembrie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă? Rugăciunea care aduce pace în casă și bunăstarea familiei

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 15 sep 2023, 09:45

Ce sărbătoare este pe 16 septembrie în calendarul ortodox

Calendar ortodox 16 septembrie 2023. Sărbătoare pe 16 septembrie, atunci când creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Mare Muceniță Eufimia, făcătoarea de minuni.

Calendar ortodox 16 septembrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniță Eufimia, fiica binecredincioșilor părinți Filotron Sigeliticul și Teodorosia, care au trăit în vremea împăratului Dioclețian.

Rugăciunea care aduce pace în casă și bunăstarea familiei pe care este bine să o rostești pe 16 septembrie!

Citește și: Moșii de toamnă 2023: Pe ce dată pică Sâmbăta Morților în calendarul ortodox?

Calendar ortodox 16 septembrie 2023 

Sărbătoare 16 septembrie. Sfânta Mare Muceniță Eufimia este prăznuită în fiecare an la data de 16 septembrie în calendarul ortodox. 

Sf. Mare Mc. Eufimia a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian Galeriu (305-311). Ea s-a născut şi a crescut la Calcedon, în ţinutul Bitiniei, lângă Bosfor, fiind fiica unui oarecare Filofron şi a Teodosianei, şi era în rânduiala fecioarelor Bisericii, trăind duhovniceşte, întrucât îşi închinase viaţa lui Hristos.

Dregătorul Prisc poruncise pe atunci să se adune tot poporul şi fiecare, după puterea sa, să aducă jertfă lui Ares, zeul Calcedonului. Iar unii dintre creştini, nevrând să jertfească idolului, de frica chinurilor, se ascundeau pe unde puteau. S-au găsit însă trădători, şi au fost descoperiţi. Printre cei ce n-au primit să jertfească lui Ares a fost şi Sfânta Eufimia fecioara.

Biserica Ortodoxă o cinsteşte ca pe o Mare Muceniţă.

Creştinii au îngropat cu cinste moaştele ei, apoi, încetând persecuţiile, au zidit o mare biserică deasupra moaştelor ei la Calcedon, scrie basilica.ro.  

Citește și: Calendar Ortodox 15 septembrie 2023: Sărbătoare mare pentru românii ortodocși azi! Rugăciunea tămăduitoare de boli și necazuri grele

Sărbătoare 16 septembrie

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, sărbătorită pe 16 septembrie în calendarul creștin

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Eufimia, glasul al 3-lea:

Foarte mult ai vestit pe cei dreptmăritori şi ai ruşinat pe cei rău credincioşi, Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, Preafrumoasă fecioară a lui Hristos, întărind cele ce părinţii bine au dogmatizat la al patrulea Sinod Ecumenic. Muceniţă Preamărită, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmos: Să cântăm Domnului...

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudata fecioară cu minunile ei îndeamnă spre cetele îngerilor şi adunarea oamenilor.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind cinstea neamului şi a bogăţiei Lăudată Muceniţă Eufîmia, în locul acelora ai câştigat pe Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Poftind Stăpânul podoaba frumuseţii inimii tale, prealăudată, te-a învrednicit de cămările cele cereşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce mai presus de fire ai născut cu Trup pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Veşnic, pe tine te lăudăm.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai în divan cu suflet viteaz şi ai biruit pe vrăjmaşul cel potrivnic, prealăudată.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este prihană, nici vreo pată la frumuseţea sufletului tău. Drept aceea, Hristos te-a primit pe tine, mireasă, în Cămările de mire cele nepieritoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prealăudata muceniţă a lui Hristos, tămăduieşte rănile sufletului meu şi cu rugăciunile tale zdrobeşte viclenirile vrăjmaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toţi creştinii pe tine te avem Scăpare şi Acoperământ. Pe tine te mărim fără încetare, Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Citește și: Ghid complet valori glicemie. Valorile normale ale glicemiei

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina...

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te pe tine oglindă neîntinată de înţelegeri Dumnezeieşti, muceniţă, ai strălucit ca un luminător cu mare cuviinţă, în mijlocul nevoitorilor.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai jertfit, muceniţă nebiruită, vrăjmaşului, celui întunecat; căci ai iubit a te jertfi cu moarte aducătoare de viaţă pentru dreapta credinţă.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi cum ar fi purtat trup fără durere aşa era împreună cu nevoitorii nesimţitoare la chinuri cea fără prihană, pentru dorirea dragostei celei Dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Obrazul tău, muceniţă, răbdând lovituri, se lumina strălucit cu izbiturile; şi cu fulgerul Dumnezeiescului Duh a întunecat cugetul vrăjmaşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dăruieşte-ne nouă iertare de greşeli, ca Unul Care Singur eşti fără păcat şi împacă lumea, Dumnezeule, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând strigăm Ţie...

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urât-ai pe vrăjmaşul cel iubitor de război, cunoscându-l că este potrivnic luminii şi păcii, preafericită.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vicleanul, cel ce socotea că-ţi va slăbi tăria cea Dumnezeiască, muceniţă, s-a făcut de râs cu toate măiestriile lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dă-mi mie luminare, prealăudată şi pace, risipind prin rugăciunile tale necunoştinţa minţii mele cea mult tulburătoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, după naştere te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu; căci tu ai născut lumii cu Trup pe Dumnezeu Cuvântul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie...

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejie bărbătească a sufletului, în trup femeiesc fiind slăvită, ai defăimat fiarele cele din apă.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruit-ai trufia tiranilor, rămânând nevătămată în ape împreună cu fiarele, asemenea cu Iona, muceniţă nebiruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Domnul te-a scăpat de stricăciunea fiarelor, ascultându-ţi rugăciunea, prealăudată, ca a Proorocului Daniel din groapă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sursă: doxologia.ro