Calendar ortodox 13 octombrie 2022: Sărbătoare cu cruce neagră în calendar. Ce trebuie să facă joi toți românii creștin-ortodocși! Rugăciunea pentru sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 13 oct 2022, 09:08

Calendar ortodox 13 octombrie 2022. Ce sărbătoare e joi în calendar

Sursa: Pinterest

Calendar ortodox 13 octombrie 2022. Joi e zi de sărbătoare pentru românii creștin ortodocși, sărbătoare marcată cu cruce neagră în calendar încă din anul 1997!

Calendar ortodox 13 octombrie 2022.

Zi de sărbătoare marcată cu cruce neagră în calendar joi, atunci când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintilor Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica, sfinți vindecători care i-au făcut pe mulți să primească credința în Hristos.

Tot joi, 13 octombrie, Biserica sărbătorește  aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. 

Rugăciunea pentru sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea pe care e bine să o rostească joi toți credincioșii.

Citeste si: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva. Ce trebuie să porți la gât ca să fii ferit de boală 

Calendar ortodox 13 octombrie 2022 

Calendar ortodox  joi, 13 octombrie 2022. Sărbătoare cu cruce neagră.

Sfântul Mucenic Carp a fost episcopul Tiatirei, iar Sfântul Papil a fost diaconu Ei au pătimit în locul nașterii

lor – cetatea Pergam, în vremea împăratului Decius și a proconsulului Valerius. Au fost legați și târâți de cai, însă un înger al Domnului le-a vindecat rănile.

Agatodor, servitorul lui Carp, a mărturisit că și el este creștin, motiv pentru care a fost supus torturii. Au fost legați din nou și târâți de cai. Sfântul Carp a fost atât de rău bătut, încât tot trupul îi era o rană.

Cu toate acestea, el zâmbea, mărturisind că face acest lucru pentru că a văzut cerurile deschise și pe Domnul șezând pe tron, înconjurat de heruvimi și serafimi.

Sfântul Papil, deși era supus chinurilor, a vindecat un orb, minune care i-a făcut pe mulți să creadă în Hristos.

Au fost aruncați la fiare, dar au ieșit nevătămați. Apoi au fost puși într-un cuptor de foc. În flăcări a sărit și Agatonica, sora Sfântului Carp, însă focul nu s-a atins de ei. Pentru că au rămas în viaţă în ciuda atâtor suplicii, au fost decapitați cu sabia, potrivit creștinortodox.ro.

Calendar ortodox 13 octombrie 2022. Cruce neagră 

Ce reprezintă crucea neagră în calendar și ce spun preoții că este bine să facă toți credincioșii în aceste zile de sărbătoare!

Arhimandritul Petroniu Mariu a oferit răspunsul la aceste întrebări, pentru  doxologia.ro.

„Sărbătorile din calendarul nostru sunt însemnate pentru diferenţiere cu cruce roşie sau cu cruce neagră. Cele cu cruce roşie sunt sărbători în care nu lucrăm, dacă nu avem obligaţia de a merge la lucru, şi în care mergem la biserică pentru rugăciune.

Cele cu cruce neagră sunt sărbători în care cinstim cele ale sărbătorii, cu rugăciune către sfinţii pomeniţi în acea zi, dar putem lucra obişnuit. Diferenţa între sărbătorile cu cruce roşie şi cruce neagră este dată şi de bogăţia şi solemnitatea slujbelor, aşa cum le găsim în cărţile de cult, născute din evlavia credincioşilor pentru anumiţi sfinţi sau anumite sărbători„    a explicat Arhimandritul Petroniu Mariu . 

Citeste si: Rugăciunea care se rostește în fața moaștelor Sfintei Parascheva. Dăruiește sănătate și viață ferită de toată răutatea

Calendar ortodox 13 octombrie 2022. Rugăciune

Irmosul:

Cânta-voi Ţie Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cu dragoste săvârşesc purtătoarea de lumină, sfinţită şi prealăudată şi preacinstită pomenirea ta, umple-i de dumnezeiasca lumină prin rugăciunile tale apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind dat cu totul Stăpânului, ai păzit nevătămate legile Lui cele cinstite şi pe cei fărădelege i-ai învăţat buna lege, apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind mintea cea mai presus de gând, preasfinţite, ţi-ai luminat mintea cu privire tainică şi lumea o ai luminat, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Fecioară în chip de negrăit şi înnoind legile firii, te-ai făcut Maică pururea Fecioară; pentru aceea te fericim.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici...

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alăută atinsă de Duhul s-a făcut limba ta cea mişcată de Dumnezeu, preafericite, grăind slava Mântuitorului şi Dumnezeului nostru.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Cuvântul cel fără început, Care te povăţuia bine şi te întărea, de faţă căile mântuirii ai arătat celor fară de Dumnezeu, Carp apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să vesteşti lumii propovăduirea cea mântuitoare, ca un ierarh dumnezeiesc ai răbdat multe prigoniri şi necazuri, mărite Carp.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un prunc tânăr ai născut pe Cel Ce a răsărit negrăit din Tatăl mai înainte de veci, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea te slăvim.

Citește și: Ce se întâmplă cu Theo Rose în ultimul trimestru?! Artista, în lacrimi: „Copilul meu nu știu ce are”

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere; pentru aceasta s-a întărit întru Dumnezeu inima mea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Milostive, pentru dragostea chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, lubitorule de oameni, tăria mea şi lauda.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zidit-ai mulţimea credincioşilor ca nişte pietre, pe piatra dreptei credinţe şi i-ai făcut locaş Preasfântului Duh, cugetătorule de Dumnezeu apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înnoind cu Botezul pe oamenii cei învechiţi de gând şi de stricăciune, i-ai învăţat a slăvi pe Hristos Dumnezeul nostru, propovăduitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând taina Care a acoperit Cerurile pentru bunătate, cugetătorule de Dumnezeu, ai tras spre cunoştinţă neamurile cele ce au părăsit întunericul înşelăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduitorul de Dumnezeu Avacum, cu gândul te vedea pe tine Munte mare şi umbros, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, din care a venit Dumnezeul nostru cu trup.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea Ta, Doamne, trimi-te-o nouă. Şi din negura greşelilor scapă-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un preales săditor de pomi ai arătat popoarelor lemnul vieţii, din care cel ce se va împărtăşi, va trăi după aceea în veci, propovăduitorule al lui Hristos, apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te, apostole Carp, propovăduitor neamurilor şi învăţător cinstit, tăinuitor sfinţit şi cuvântător de cele sfinte, cu veselie stai înaintea Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De la răsărit te-ai pornit ca un luminător neapus, luminând lumea cu razele cuvintelor şi ale obiceiurilor tale celor sfinţite, ierarhe apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curăţeşte-mă pe mine acum de întinăciunea trupului şi a sufletului, cu ajutorul tău cel milostiv, Binecuvântată, ca să te laud şi să te măresc după datorie pe tine, Prealăudată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte...

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul moaştelor tale, cu dumnezeiescul har izvorăşte roduri de tămăduiri celor ce au trebuinţă şi curăţă patimi şi îneacă duhurile cele necurate, ierarhe apostole.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău a izbăvit pe oameni de necuvântare şi arătarea cea preamare a minunilor tale, către credinţă a povăţuit pe cei rătăciţi, mărite Carp.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu putere dumnezeiască, ai omorât pe balaurul, cel ce grăieşte hule, asupra celui dintru înălţime şi pe cei omorâţi de dânsul i-ai izbăvit, apostole.

Calendar Ortodox 14 martie 2023: Mare sfânt tămăduitor, sărbătorit azi! Rugăciunea care alungă boala și suferința

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Preacurată fără de durere pe Ziditorul, Care ridică chinurile şi durerile noastre şi învredniceşte firea noastră desfătării celei fără de durere. 

Sursă: doxologia.ro