Cum pot elevii și studenții să primească 200 de euro pentru a-și cumpăra calculatoare. Data până la care se pot depune documentele

Autor: Bianca Vidoi

Cum pot elevii și studenții să primească 200 de euro pentru a-și cumpăra calculatoare

Sursa: Unsplash

Un proiect realizat de căre Ministerul Educației îi ajută pe elevii și studenții până în 26 de ani să își cumpere caculatoare.

Ministerul Educației a publicat lista elevilor și a studenților până în 26 de ani ce primesc un ajutor în valoare de 200 de euro pentru a își achiziționa calculatoare. Este vorba despre elevii și studenții până în 26 de ani ce au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei. Iată care este data până la care se pot depune cererile, dar și care sunt documentele necesare pentru a primi ajutorul.

Elevii și studenții pot primi 200 de euro pentru a-și cumpăra calculatoare

În Monitorul Oficial a fost publicată lista elevilor și studenților până în 26 de ani ce vor beneficia de ajutorul de 200 de euro, ce au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei. În această categorie se află 2.170 de elevi ce au fost selectați de către Ministerul Educației, iar aceștia se pot identifica pe lista publicată după: numele solicitantului major care a depus cererea, județ, localitate, numele unității de învățământ, numele elevului minor.

Elevii și studenții până în 26 de ani trebuie să depună cererile și dosarele cu actele doveditoare ale venitului brut până la data de 20 mai, urmând ca până la data de 7 iunie să aibă loc anchete sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială.

Ministerul Educației va posta la data de 20 iunie listele nominale a beneficiarilor, aprobate prin ordin de ministru, iar la data de 25 iunie vor fi afișate listele în fiecare unitate de învățământ.

Contestațiile în acest caz pot fi depuse în perioada 1- 4 iulie, urmând ca în intervalul 5- 12 iulie, acestea să fie rezolvate. La data de 12 iulie 2024 vor fi afișate rezolvările contestațiilor în fiecare unitate de învățământ.

Citește și: Calendar Evaluare Națională pentru clasa a 6-a: Când au loc examenele

La data de 26 iulie 2024 se va afișa și pe portalul Ministerului Educației lista finală a beneficiarilor, în urma contestațiilor.

În perioada 9- 23 august 2024, vor fi achiziționate bonurile valorice de către Ministerul Educației și distribuite către inspectoratele școlare/universități, urmând ca în intervalul 26 august – 6 septembrie 2024, acestea să intre în proprietatea beneficiarilor.

Beneficiarii își pot achiziționa calculatoare în perioada 2 septembrie – 16 octombrie, urmând perioada de 21 august – 25 octombrie, în care se pot depune bonurile valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior.

Decontarea acestora va avea loc la data de 26 august – 25 noiembrie 2024, potrivit edupedu.ro.

Documentele necesare pentru primirea ajutorului de 200 de euro

Pentru ca elevii și studenții până în 26 de ani să primească ajutorul de 200 de euro trebuie să completeze o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul, iar aceasta trebuie completată de studentul ce își dorește să primească ajutorul sau de către părinte, în cazul elevilor.

Alături de această cerere tip, elevii și studenții până în 26 de ani trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă:

Citește și: Greutate si inaltime copii in functie de varsta

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”

 


Venirea Teodorei în ”Casa iubirii” a stârnit noi discuții aprinse între Rebecca și Antoni. În ediția de miercuri, 17 iulie, Rebecca nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi.