Cum obții buletinul PRAM și care este procedura de verificare?

Author: Madalina Maftei

Siguranța vine întotdeauna în primul rând, mai ales când este vorba de instalații sau echipamente electrice. Probleme precum supraîncărcarea, uzura echipamentelor, coroziunea sau defectele electrice pot cauza daune semnificative și periculoase, astfel încât inspecțiile periodice sunt esențiale pentru prevenirea incidentelor neprevăzute.

Aceste inspecții, denumite verificari PRAM, vor fi descrise în detaliu în cadrul acestui articol.

Acronimul PRAM face referire la Protecție prin Relee Automatizare și Măsură, iar scopul acestor verificări este prevenirea riscului de electrocutare, a incendiilor și a distrugerii echipamentelor electrice și electronice. De asemenea, aceste verificări se concentrează pe monitorizarea continuității nulului de protecție. Verificările PRAM cuprind un set de măsurători specifice, precum rezistența de izolație, impedanța de buclă, rezistența de dispersie a prizelor de pământ și continuitatea centurii de împământare, care sunt realizate cu ajutorul echipamentelor speciale.

Inspecțiile PRAM ar trebui efectuate la intervale de 6 sau 12 luni, deși este recomandabil să fie efectuate semestrial- o dată în perioada uscată și o dată în perioada umedă. Totuși, o verificare completă (care include priza de pământ, tabloul electric, prizele și echipamentele) este necesară anual și o poate face o firmă din domeniul energetic autorizată ANRE.

Starea unei prize de pământ ar trebui monitorizată semestrial (iarna și vara), întrucât condițiile de sol fluctuează (îngheț, uscat, umed).

Rezistența de dispersie este supusă variațiilor și nu poate fi măsurată cu precizie din cauza coroziunii, a factorilor de sol și a modului de utilizare a prizei de pământ (de exemplu, lovitură de trăsnet, utilizare necorespunzătoare, etc.).

Deoarece rezistența solului nu este constantă și distanța dintre electrozi este stabilită experimental, se recomandă ca valoarea măsurată să fie media aritmetică a trei măsurători efectuate la distanțe diferite ale electrozilor.

Această metodă de testare este cea mai fiabilă.

Doar profesioniștii autorizați de ANRE pot efectua aceste măsurători. Conform Ordinului ANRE 116/2016, un specialist autorizat este o persoană cu experiență și pregătire adecvată pentru a evita riscurile asociate electricității, care a primit o certificare de electrician autorizat după susținerea unui examen la ANRE. Gradul de autorizare pentru efectuarea verificărilor electrice poate fi II-B, III-B sau IV-B. Acesti specialiști emit un certificat PRAM care validează starea instalațiilor și echipamentelor electrice.

Acest document este esențial în cazul inspecțiilor efectuate de diferite instituții sau agenții, cum ar fi Inspecția Muncii, Pompierii sau Protecția Consumatorilor.

Procedura de verificare PRAM include trei pași:

Citește și: Urlete de durere la căpătâiul lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești. Ți se rupe sufletul!

Inspecția vizuală: Primul pas implică verificarea aspectelor precum: dimensiunea adecvată a centurii de împământare; existența oricăror conexiuni desprinse sau întrerupte; coroziunea, în special la nivelul solului; integritatea tuturor conexiunilor vizibile la pământ; stabilitatea conexiunilor electrice la

echipamente; asigurarea continuității electrice prin piesele de separație. Testarea: Aceasta include verificarea continuității conductorilor de protecție și măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ. Înregistrarea rezultatelor: Rezultatele inspecției vizuale, măsurătorile continuităților electrice ale tuturor conductorilor de protecție și verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ sunt înregistrate în buletinele de verificări și măsurători electrice PRAM.

Este de notat că legislația este strictă cu privire la nerespectarea reglementărilor de siguranță și sănătate în muncă. Neexecutarea verificărilor PRAM poate duce la amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, conform articolului 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006).

Un certificat PRAM ar trebui să includă:

Cât de bolnav este, de fapt, Florin Salam! Artistul a povestit totul în emisiunea lui Denise Rifai
  • Documente care reflectă identificarea companiei prestatoare, cum ar fi un contract sau o comandă sau orice altă înțelegere economică.
  • O copie a certificatului ANRE.
  • O copie a autorizației ANRE a electricianului care supervizează lucrarea. Conform normelor de protecție a muncii, lucrarea trebuie să fie realizată de cel puțin două persoane: una calificată și competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una instruită (autorizată intern gradul II SSM).
  • O copie a certificatului de verificare metrologică a dispozitivului utilizat pentru măsurători.
  • Buletinele de încercare/verificare în original, care includ informații de identificare ale companiei atestate de ANRE, seria și numărul buletinului, data emiterii, identificarea companiei care operează instalația, specificarea instalației, a părții de instalație sau a echipamentului, descrierea succintă a măsurătorii/încercării (de exemplu, raportul se referă la inspecția echipamentului sau a părții de instalație electrică folosind metoda termografică).

De asemenea, certificatul ar trebui să menționeze metoda folosită (împreună cu referința la procedura de lucru din Manualul Calității, care ar trebui să fie disponibilă în timpul lucrării), marca, modelul și seria dispozitivului utilizat, seria sau numărul documentului de verificare metrologică a dispozitivului, operațiunile efectuate, rezultatele obținute, eventualele observații și recomandări, precum și semnăturile celor care au executat lucrarea.

Acestea sunt aspectele esențiale legate de procedura verificărilor PRAM și de importanța lor pentru menținerea siguranței instalațiilor și echipamentelor electrice. Atenția la detaliile acestei proceduri și respectarea strictă a tuturor reglementărilor pot preveni accidentele, pot proteja echipamentele și pot asigura o funcționare optimă și sigură a instalațiilor electrice.