Codul Rutier 2023: Lista afecțiunilor care te lasă fără permis. Dacă suferi de aceste boli vei fi declarat inapt la examenul medical!

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 27 oct 2023, 05:30

Ce probleme de sănătate pot împiedica obținerea sau reînnoirea permisului auto

Sursa: freepik.com

Ce probleme de sănătate pot împiedica obținerea sau reînnoirea permisului auto. Bolile pentru care vei declarat inapt la examenul medical.

Cod Rutier 2023. Ce probleme de sănătate pot împiedica obținerea sau reînnoirea permisului auto în 2023. Examinarea medicală reprezintă o procedură obligatorie atât la obținerea permisului auto, cât și la reînnoirea acestuia. În situația în care un conducător auto este declarat inapt, acesta este obligat să predea permisul Poliției Rutiere. 

Citește și: Codul Rutier 2023: Principalele clase de sancțiuni și amenzile pentru fiecare în parte

Cod Rutier 2023. Boli care te lasă fără permis de conducere 

Permisele de conducere nu pot fi obţinute sau reînnoite de către persoanele care suferă de anumite boli sau afecțiuni. Examinarea medicală reprezintă o procedură obligatorie atât la obținerea permisului auto, cât și la reînnoirea acestuia. 

Cardrul legal care stabilește că toți solicitanții unui permis auto trebuie să treacă printr-un control medical și afecțiunile care pot împiedica o persoană să conducă mașina pe drumurile publice este  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.162/2010  pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice

și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. 

Potrivit acestui Ordin, conducătorii auto sunt încadrați în în două grupe: 

Grupa 1  din care fac parte șoferii autovehiculelor din categoriile  A, A1, A2, AM, B, B1 și BE  

Grupa 2  din care fac parte șoferii vehiculelor din categoriile  C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E  

În funcție de gravitatea problemelor de sănătate pe care le au, conducătorilor li se poate elibera sau reînnoi permisul auto pentru una sau pentru amândouă grupele amintite.

De principiu, persoanele cu probleme majore de sănătate ce nu pot fi corectate nu pot conduce decât motociclete (motorete, scutere etc.) și autoturisme, nu și camioane sau alte mașini mari.

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

Boli care împiedică obținerea permisiului auto 

Bolile și afecțiunile medicale  care limitează sau chiar împiedică obținerea unui permis auto sau reînnoirea sunt: 

Problemele de vedere

Potrivit legislației, toți solicitanții unui permis de conducere trebuie să se supună unui examen corespunzător pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.

Pentru a obține sau reînnoi un permis de conducere încadrat la grupa 1, solicitanții trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecție, de cel

puțin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

Pe de altă parte, pentru un permis din grupa 2, acuitatea vizuală, cu lentile de corecție, dacă este necesar, trebuie să fie de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de cel puțin 0,1 la celălalt ochi. Dacă se utilizează lentile de corecție pentru a obține valori de 0,8 și 0,1, acuitatea respectivă (0,8 și 0,1) trebuie să se obțină fie prin corecție cu ajutorul ochelarilor de maximum plus opt dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact.
Corecția trebuie să fie bine tolerată.

Citește și: Top 10 cele mai căutate mașini electrice în România în 2022. Pe primul loc se află o mașină cu o autonomie de până la 770 kilometri

Problemele de auz

Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate. Se acordă o atenție deosebită examinării medicale, ținându-se seama de posibilitățile de compensare.

În schimb, din 2019, solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

Handicapul locomotor

Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidații ori conducătorii auto care prezintă afecțiuni sau anormalități ale aparatului locomotor care fac periculoasă conducerea unui autovehicul.

Permisele din grupa 1 se eliberează persoanelor cu dizabilități, cu anumite restricții, numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate și în urma evaluării medicale a afecțiunii sau anomaliei respective și, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic.

De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul și dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic, în măsura în care proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului demonstrează că, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasă.

Pentru permisele din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

Afecțiunile cardiovasculare

Afecțiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranța rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

Astfel, în cazul unor afecțiuni cardiovasculare, celor interesați le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecțiunea în cauză a fost efectiv tratată și sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie.

Aici intră afecțiuni precum bradiaritmiile, tahiaritmiile, simptome de angină, implantare de stimulator cardiac permanent, operație de bypass coronarian cu grefă, transplant de cord etc.

În schimb, nu se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere în cazul implantării unui defibrilator (doar pentru grupa 2), boli vasculare periferice, cardiopatie valvulară etc.

Diabetul zaharat

Pentru permisele din grupa 1, o persoană care suferă de diabet zaharat și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să țină sub control aceste episoade pentru a putea obține un permis auto. Nu se eliberează și nu se reînnoiesc permisele de conducere auto celor care nu au primit informații referitoare la aceste riscuri și nu sunt deplin conștienți de implicațiile hipoglicemiei.

În cazul grupei 2, șoferilor care suferă de diabet zaharat li se pot emite sau reînnoi permisele de conducere. Atunci când aceștia urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulină și unele antidiabetice orale), se aplică următoarele criterii: în ultimele 12 luni nu s-a înregistrat niciun episod de hipoglicemie acută, este deplin conștient de implicațiile hipoglicemiei, demonstrează că poate ține sub control aceste episoade prin monitorizarea periodică a nivelului de glucoză din sânge, cel puțin de două ori pe zi și atunci când intenționează să conducă, demonstrează că înțelege riscurile hipoglicemiei și nu există alte complicații ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

Afecțiunile neurologice

Conform Ordinului MS 1.162/2010, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

Epilepsia

Pentru grupa 1, conducătorilor auto cu epilepsie trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin cinci ani fără nicio criză. În același timp, pentru grupa 2, permisele pot fi eliberate sau reînnoite dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: solicitantul nu trebuie să urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie să existe crize, a fost realizată o monitorizare medicală corespunzătoare, la examenele neurologice amănunțite nu trebuie să se confirme o patologie cerebrală aferentă afecțiunii și nu trebuie să se înregistreze nicio activitate epileptiformă pe electroencefalogramă (EEG) și, după un episod acut, trebuie să se facă o EEG și un examen neurologic corespunzător.

Citește și: Schimbări în noul Cod Rutier: Sute de permise auto urmează să fie suspendate începând din această iarnă

Sindromul de apnee în somn (oprirea respirației)

Cei în cazul cărora există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

Cei care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depășească trei ani pentru conducătorii auto din grupa 1 și un an pentru conducătorii auto din grupa 2, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate.

Tulburările mintale

Permisele de conducere din grupa 1 nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu tulburări mintale grave, retard psihic sever sau probleme comportamentale grave datorate vârstei sau tulburări grave ale capacității de judecată, comportament ori adaptabilitate.

La eliberarea permiselor din grupa 2, instituțiile medicale trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

Dependența de alcool

În cazul grupei 1, permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazul persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abțină de la consumul de alcool atunci când conduc.

Pentru permisele din grupa 2, instituția medicală trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă.

Dependența de droguri sau medicamente

Pentru candidații și conducătorii auto din grupa 1, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul celor dependenți de substanțe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranță în cazul în care cantitățile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii.

La eliberarea permiselor din grupa 2, instituțiile medicale trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă. 

Afecțiunile renale

Permisele de conducere din grupa 1 pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat și cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

La grupa 2 însă, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă ireversibilă, cu excepția cazurilor excepționale justificate în mod corespunzător printr-un aviz medical autorizat și numai cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

Permisul auto: obținere și reînnoire în cazul unui transplant

Grupa 1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților ori conducătorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afectează capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat și, dacă este necesar, cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.

Grupa 2. Pentru candidații și conducătorii auto din această grupă, unitatea de asistență medicală autorizată trebuie să ia în considerare riscurile și pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevăzute în această grupă. 

Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților ori conducătorilor auto care prezintă afecțiuni care nu sunt menționate în prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate funcțională care poate afecta siguranța rutieră, în afara situațiilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat și, dacă este necesar, cu condiția efectuării unor controale medicale periodice. 

Obligațiile medicului în cazul în care un conducător auto prezintă afecţiuni medicale 

Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a conducătorului.

Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.

În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistenţă medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimiţător.

Sursă: avocatnet.ro; legislațiejust.ro ; drpciv-romania.ro

 


Mama Robertei, supărată foc pe Sebastian! Cei doi au purtat o discuție intre patru ochi! Iată primele reacții ale concurentului după conversația avută cu mama iubitei sale!