Calendar Ortodox 4 decembrie 2022: Duminică e sărbătoare cu cruce roșie! Cea mai puternică rugăciune pentru ajutor și grabnică vindecare

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 03 dec 2022, 13:54

Calendar ortodox 4 decembrie 2022. Ce sărbătoare e duminică

Sursa: peexl.com

Duminică e zi de sărbătoare cu cruce roșie, potrivit calendar ortodox 4 decembrie 2022. Ce e bine să facă toți credincioșii în această zi?

Calendar ortodox 4 decembrie 2022. Duminică este zi de sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin.

Biserica Ortodoxă o prăznuiește la această dată pe Sfânta Mare Muceniță Varvara, grabnic ajutătoare și tămăduitoare a tuturr creștinilor care cu credință se roagă.

Putrenică rugăciune către Sf.Mc. Varvara, pe care este bine să o rostească duminică toți credincioșii. „Vezi rănile păcatelor noastre cele de peste tot trupul; vezi neputinţa sufletelor noastre şi pe acestea cu obişnuita învăţătură a milosârdiei tale şi cu bună silinţă vindecă-le degrabă!” 

Citește și: Calendar Ortodox 3 decembrie 2022: Ce mare sfânt al românilor este sărbătorit sâmbătă! Rugăciunea care aduce pace și mare milă

Calendar ortodox 4 decembrie 2022. Sărbătoare cu cruce roșie 

Sfânta Mare Muceniță Varvara, sărbătoare cu cruce roșie în calendar creștin ortodox 4 decembrie 2022

Sfânta Mare Muceniţă Varvara a trăit în timpul împăratului persecutor al creştinilor Diocleţian (284-305) şi a coimperatorului său Maximian.

Ieromonahul Macarie de la mănăstirea atonită Simonopetra scrie în lucrarea sa „Sinaxarul- Vieţile Sfinţilor pe luna Decembrie” că Sfânta Varvara a fost „fiica unui păgân bogat din cetatea Helipolis, pe nume Dioscor”.

Pentru că ea era de o frumuseţe rară, atunci când tatăl său s-a pregătit să plece într-o călătorie, a închis-o în vârful unui turn din palatul său, ca să nu fie văzută de nici un bărbat.

Ea a avut şansa unei educaţii alese, ceea ce i-a permis să aprofundeze științele timpului în care a trăit. Sfânta Varvara ajunge la cunoaşterea adevărului revelat al lui Dumnezeu din credinţa creştină şi să cinstească pe Preasfânta Treime.

În absenţa tatălui său, când muncitorii lucrau din porunca lui la baza turnului edificând o baie pe care trebuiau să o facă cu două ferestre, la intervenţia ei au făcut o a treia fereastră, ca sala să fie luminată cu o lumină întreită, simbol al Sfintei Treimi.

Citeste si: Culiță Sterp aruncă bomba: „Băiatul meu din prima căsătorie!”. Și-a luat prin surprindere toți fanii cu declarația asta

Când s-a întors tatăl său din călătorie i-a cerut să se căsătorească cu un om bogat, dar ea a refuzat să se mărite cu cel ales de părintele ei. Dioscor s-a tulburat de refuzul ei, lucru care a fost agravat când a aflat şi de intervenţia ei în construcţia de la baza turnului. Când a întrebat-o de ce a făcut acest lucru, ea a mărturisit credinţa pe care o avea în Sfânta Treime, „arătându-i cele trei degete unite în semnul crucii” care închipuiesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, scrie ziarullumina.ro

Citește și: Rusalii 2023. Pe ce dată pică Rusaliile în 2023, sărbătoarea care mai poartă numele de Pogorârea Sfântului Duh. Ce semnificație are în realitate

Martiriului Sfintei Mucenițe Varvara 

Aflând că fiica lui s-a creștinat, Dioscor a vrut să o ucidă pe Varvara, însă aceasta a scăpat fugind. Ajungând înaintea unui munte și nemaiavând unde să se ascundă de mânia tatălui ei, s-a rugat lui Dumnezeu să o salveze. Domnul a auzit pe roaba Sa și îndată a despărțit peretele de piatră al muntelui și a intrat în acea despărțitură care s-a și închis. Neîncetând să o caute, tatăl ei a găsit-o în cele din urmă într-o peșteră și fără milă a luat-o și a dus-o înaintea conducătorului Marcian. Sfânta Varvara a fost supusă supliciilor pe care le-a răbdat cu puterea credinței.

Vindecându-i-se rănile, Marcian s-a mirat și i-a zis: ‘Adu jertfă zeilor și le mulțumește că te-au făcut sănătoasă’. Sfânta Varvara a refuzat, mărturisind în continuare pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Văzând chinurile la care era supusă, Iuliana a strigat din mulțime, rușinând pe Marcian pentru faptele sale. Iuliana a fost și ea chinuită și, în cele din urmă, Varvara și Iuliana au primit cununa muceniciei. Sfânta Mare Muceniță Varvara a fost ucisă chiar de tatăl ei, scrie basilica.ro

Calendar ortodox 4 decembrie 2022. Rugăciune Sf Varvara 

„Către tine ca la un adevărat izvor de vindecări şi grabnică tămăduire şi mult-minunată, Sfântă Fecioară Mare Muceniţă Varvara, noi, ticăloşii, scăpăm şi către sfântul tău chip cu nevoinţă căzând, ne rugăm: vezi rănile păcatelor noastre cele de peste tot trupul, vezi neputinţa sufletelor noastre, şi pe acestea cu obişnuita învăţătură a milosârdiei tale şi cu bună silinţă vindecă-le degrabă. Ia aminte la glasul rugăciunii noastre, nu trece cu vederea suspinele aduse din ticăloasele noastre inimi şi ascultă strigarea noastră, ca ceea ce eşti singura noastră scăpare, care ai închipuit prin trei ferestre pe Preasfânta cea de o fiinţă şi nedespărţită Treime în baia părintească ce ţi se zidea. Pe Aceea roag-O pentru noi, păcătoşii şi netrebnicii robii tăi, ca să ne miluiască acum şi în ziua morţii noastre. Închină-te Părintelui ceresc, ca pe noi cei căzuţi sub povara păcatelor să ne ridice spre cuvântarea slavei Sale şi să ne îndrepteze, ca întotdeauna să avem sus inimile, să gândim la calea de sus, iar nu la cele pământeşti.

Roagă-L pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care în temniţă ruga ta cea mucenicească a auzit, ca şi pe noi, leneşii, cei ce şedem în trândăvie ca într-o temniţă, degrabă să ne întoarcă spre rugăciune şi spre alergarea la poruncile lui Dumnezeu şi să ne dea inimă ca să dorim a ne ruga neîncetat. Cheamă şi pe Sfântul Duh, Izvorul care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta muceniciei şi te-a ferit de ruşine cu aripile Sale, ca şi nouă, ruşinaţilor şi necuraţilor, să ne zidească inimi curate şi duh drept să înnoiască întru cele dinăuntru ale noastre; şi mai vârtos să ne întărească spre facerea faptelor bune.

Vacanță februarie 2023 pe județe: Cât timp vor sta elevii acasă și în ce perioadă? Anunțul făcut de Ministerul Educației privind vacanța mobilă

Credem, Sfântă Mare Muceniţă Varvara, că la toate acestea poţi să ne ajuţi şi nouă, şi de vei vrea, puternică eşti să mijloceşti la Sfânta Treime, ca ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele muceniceşti. Sfântă fecioară, știm că nimic nu este cu neputinţă ţie, de aceea nu trece cu vederea lacrimile şi suspinele noastre. Pentru acestea cădem către cinstita raclă a sfintelor tale moaşte cele făcătoare de minuni şi ţie, celei ce petreci în cer cu sufletul, ne închinăm, îndrăznind rugăciuni a grăi, ca să fie urechile tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre; trupul tău cel mult chinuit să tămăduiască patimile cele multe ale sufletelor şi ale trupurilor noastre; capul tău cel plecat sabiei să dea capetelor noastre apa curăţiei păcatelor; părul tău cel rupt fără milă să ne lege de dragostea lui Dumnezeu; buzele tale cele cinstite să împiedice gurile noastre a grăi în deşert şi să le deschidă ca să vestească totdeauna lauda Domnului; ochii tăi cei ce văd Lumina Treimii să vadă şi a noastră bună dorire, ca şi noi să ne întoarcem ochii să nu mai vadă deşertăciuni, ci totdeauna să căutăm spre fericirea cea cerească; mâna ta cea tăiată să ne scrie în cartea vieţii şi să ne învrednicească ca totdeauna să ridicăm mâinile către Cel de Sus şi să nu împletim cu dânsele înşelăciuni; sânii tăi, cei tăiaţi fără milă, să ne fie nouă turn tare în faţa vrăjmaşului; picioarele tale, cele ca nişte făclii luminoase, degrabă alergând către Mirele ceresc în cămara cea dumnezeiască, să ne facă şi pe noi cu picioarele noastre să călătorim către tot lucrul bun, ca Legea Domnului să fie făclie picioarelor noastre şi lumină cărărilor noastre.

Rănile tale să ne slobozească din rănile păcatelor; sângele tău, cel ce de multe ori în chinuri s-a vărsat, să cureţe sufletele şi trupurile noastre de toată spurcăciunea; moartea ta să ne dea nouă să murim spovediţi şi împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele lui Hristos, căci în fiecare facere de bine eşti preamărită, şi mai vârtos întru aceasta, că tot cel ce are nădejde la tine şi pururea te cheamă spre ajutor de moartea cea grabnică scapă; de care şi pe noi, ticăloşii, ne izbăveşte, fecioară curată, Mare Muceniţă Varvara . Și cu rugăciunile tale întru tot puternice învredniceşte-ne a sta de-a dreapta lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi să auzim glasul ce va zice: „Slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău”. Amin. 

Sursă: doxologia.ro

 


Cine este Alina, noua concurentă din Casa iubirii, sezonul 2? Tânăra a făcut dezvăluiri uluitoare! „Am acasă un băiețel de 4 ani!” Iată care sunt cei trei concurenți care i-au atras deja atenția!

Alina este noua concurentă care a pășit astăzi în Casa iubirii! Tânăra a mărturisit că a pus deja ochii pe trei dintre băieți! „Am o slăbiciune pentru ochii albaștri” Iată ce detalii neașteptate au ieșit la iveală din trecutul Alinei! 

Cookies