Calendar ortodox 28 septembrie 2022: Ce sărbătoare e miercuri în calendarul creștin? Rugăciunea pentru sporul casei și binecuvântarea familiei

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 28 sep 2022, 08:03

Calendar ortodox 28 septembrie 2022. Ce sărbătoare e miercuri în calendarul creștin

Sursa: Pinterest

Calendar ortodox 28 septembrie 2022. Ce sărbătoare e miercuri în calendarul creștin? Rugăciunea pe care e bine să o rostească creștinii azi, în zi de sărbătoare.

Calendar ortodox 28 septembrie 2022. Miercuri este sărbătoare în calendarul creștin, atunci când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Hariton Mărturisitorul, ascet și sihastru sfânt creștin.

Sfântul Hariton Mărturisitorul este prăznuit în fiecare an la data de 28 septembrie, potrivit calendarului creștin-ortodox.

Rugăciunea pentru sporul casei și binecuvântarea familiei pe care e bine să o rostească miercuri credincioșii. 

Citeste si: Calendar ortodox 27 septembrie 2022: Marți e sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin! Rugăciunea care alungă întristările, nevoile și greutățile

Calendar ortodox 28 septembrie 2022 

Calendar ortodox 28 septembrie 2022. Sfântul Hariton  Mărturisitorul, întemeietorul monahismului lavriot în deșertul Iudeii este pomenit miercuri în calendarul creștin. 

Sfântul Hariton s-a născut și a crescut la Iconium, în Asia Mică, în timpul împărăției lui Aurelian (270-276). Hariton, cunoscut în Iconium pentru credința și virtutea lui, a fost arestat, a mărturisit credința și a fost chinuit la începutul persecuției lui Dioclețian (303).

Eliberat de judecător, el s-a refugiat în Egipt până la sfârșitul persecuției.

Pe la anul 322, pe când făcea un pelerinaj în Țara Sfântă, Hariton a fost luat prizonier de către tâlhari în drum spre Ierusalim, într-un loc numit Faran (Wadi el-Paran). Ceata de tâlhari l-a dus în peștera lor, dar peste noapte au murit toți pe când beau vin dintr-o sticlă în care un șarpe și-a vărsat veninul. Luând această întâmplare ca pe un semn de la Dumnezeu, Hariton a rămas timp de mai mulți ani în acea peșteră, în asceză și rugăciune, până în 330 când înmulțirea ucenicilor îl obligă să întemeieze o lavră la Faran (distrusă de perși la marea invazie de la anul 614)[1].

Căutător de isihie, cuviosul Hariton a plecat din nou în sihăstrie și s-a așezat într-o peșteră retrasă pe Muntele Ispitirii de lângă Ierihon, în locul numit Dukas sau Dok. Și aici însă ucenici s-au adunat în jurul lui, așa încât la 340 a întemeiat o a doua lavră, la Duka (și ea distrusă de perși la 614, și reînființată în anii 1875/95, ca mănăstirea ortodoxă greacă Carantania).

Între anii 340 la 350 sfântul Hariton fuge din nou și mai în sud în căutarea isihiei, și se instalează într-un loc pustiu numit Tekoa, unde cu ucenicii care s-au adunat a întemeiat Mănăstirea Suka („sukkah” însemnând chiar „mănăstire” în siriacă). Pe la începutul secolului al VI-lea, mănăstirea Suka primește supranumele de „Vechea Lavră”, în urma unei revolte a monahilor de la Suka contra sfântului Sava cel Sfințit, când unii dintre ei au plecat din Suka și au înființat în apropiere „Noua Lavră”. Și lavra de la Suka a fost distrusă de perși la 614.

În 350, la sfârșitul vieții, sfântul Hariton s-a retras la Lavra Faran și aici și-a dat sufletul în mâinile Domnului. 

Citeste si: Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox. Pe ce dată pică sărbătoarea în 2022

Calendar creștin 28 septembrie 2022

Calendar creștin 28 septembrie 2022. Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul, sfânt pomenit miercuri în calendarul creștin ortodox.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu arma Crucii cea purtătoare de viaţă înotând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul Faraon cel înţelegător, cu Dumnezeiasca Putere l-ai înecat, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie Domnului fiind făgăduit, înaintea divanului păgânesc, fericite, cu Dumnezeiască înţelepciune pe Hristos L-ai propovăduit; şi ca Moise ai surpat trufiile celor împotrivă luptători.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Egiptul înşelăciunii părăsind, Cuvioase Hariton şi locuitor pustiului făcându-te, curat ai vorbit cu Cel Curat şi ai primit moştenirea cea cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă cu voinţa Tatălui de la Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu ai zămislit şi cu Trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără de mamă şi pentru noi din tine fără tată.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se veseleşte de tine duhovniceşte turma cea cuvântătoare a ucenicilor tăi, cuvioase, împărtăşindu-se de lumina ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmăşiei împotriva lui Dumnezeu l-ai supus Duhului vieţii, Cuvioase Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Surpat-ai ca David, cu toată arma Duhului, puterea cea înţelegătoare a lui Goliat cel de altă seminţie, Cuvioase Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu Singură te-ai făcut celor de pe pământ Pricinuitoare a bunătăţilor celor mai presus de fire. Pentru aceasta grăim către tine: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea chipului...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin ostenelile înfrânării omorând dezmierdările cele ce te chinuiau, după cuviinţă ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viaţă, mai înainte de sfârşitul tău, Sfinte Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grijile lumeşti cele ce sugrumă roadă sufletului, cu înţeleaptă purtare de grijă ca pe nişte spini le-ai ars, Fericite Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încununatu-te-au pe tine darurile, cu mucenicească cunună a Împărăţiei lui Hristos, Sfinte Hariton! Căci ai stins beţia înşelăciunii, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta de negrăit s-a arătat, Născătoare de Dumnezeu, Singură Curată şi Binecuvântată. Pentru aceasta căzând către tine, grăim: Bucură-te!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022. Când are loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de Toamnă

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu adevărat te-ai arătat neîntinată oglindă a Luminii Strălucirii Celei de sus, Preafericite Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu îndoite daruri străluceşti. Căci cu rănile chinurilor şi cu durerile sihăstriei te-ai luminat în dreapta credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu, cuvioase, din pruncie căutând înţelepciunea cea Dumnezeiască, te-ai arătat doctor al sufletelor, Preafericite Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă Nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Ancoră şi Nădejde a mântuirii noastre te avem, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, părinte, deasupra, fapta bună cea mai cinstită decât aurul şi te-ai făcut locaş al Preasfintei Treimi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Organ al răutăţii se cunoaşte a fi şarpele. Dar, fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Hariton, dreapta Pronie răsplăteşte celor nedrepţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nimic nu te-a despărţit pe tine de dragostea lui Hristos, nici trupul cel chinuit, nici hotărârea morţii cea îngrozitoare, ca pe unul ce te desfătai în lauda lui Dumnezeu, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Minune mai nouă decât toate minunile! Că Fecioara fără ispită bărbătească, zămislind în pântece pe Cel Ce cuprinde toate, Nestrâmtorat L-a încăput.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Pe Întărirea Cea Neclintită...

Pe nevoitorul dreptei credinţe şi pe râvnitorul adevărului astăzi toţi credincioşii cu cântări şi cu laude să-l mărim: pe Sfântul Hariton păstorul şi dascălul şi luminătorul cel preacuvios al lumii. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

Sursă: orthodoxwiki.org; doxologia.ro

Minivacanță de 4 zile în ianuarie 2023. Guvernul a decis să facă punte

 

 

 

 


Bia, primele semne de gelozie, în Casa iubirii! Concurenta i-a adus reproșuri dure lui Andrei, pentru ca a fost mult prea tandru cu Emma în camera roșie! „Am auzit că ai strâns-o foarte tare în brațe”

Andrei îi stârnește gelozia frumoasei Bia, după ce o va îmbrățișa pe Emma în camera roșie! „Mie nu-mi place să mă joc!” Iată ce reproșuri dure i-a adus concurenta lui Andrei!

Cookies