Calendar Ortodox 28 noiembrie 2022: Luni e sărbătoare mare pentru români! E ziua tuturor celor care poartă acest nume sfânt

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 28 nov 2022, 07:55

Calendar ortodox 28 noiembrie 2022. Ce sărbătoare este luni

Sursa: freepik.com

Ce sărbătoare este luni în calendarul ortodox 28 noiembrie 2022? Află cui trebuie să-i urezi „La mulți ani!” în această zi.

Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou, sărbătoare calendar ortodox 28 noiembrie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește luni pe Sf Mc Ștefan cel Nou, unul dintre apărătorii icoanelor, un mărturisitor pentru credința ortodoxă în timpul persecuțiilor iconoclaștilor împotriva ortodocșilor în secolul al VIII-lea.

Peste 400.000 de mii de români poartă numele de Ștefan sau derivate ale acestui nume. Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 27 decembrie când este pomenit Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, sau pe data de 28 noiembrie când este pomenit Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou. 

Rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou pe care este bine să o citească luni toți credincioșii! 

Citește și: Calendar Ortodox 27 noiembrie 2022: Ce sărbătoare este duminică? Rugăciune ajutătoare la vreme de mare necaz și suferință

Sărbătoare calendar ortodox 28 noiembrie 2022 

Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou, sărbătoare calendar ortodox 28 noiembrie 2022. 

Sf Mc Ștefan cel Nou  a trăit pe vremea împărăției lui Anastasie al II-lea, căruia îi zic și Artemie, fiind patriarh Sfântul Gherman, și a fost născut și crescut în împărătească cetate, fiind fiu din părinți creștini, anume Ioan și Ana.

Din tânără vârstă se îndeletnicea cu cartea și se afla în toate zilele cu maică-sa la biserica lui Dumnezeu, dându-se pe sine la post și la viață aspră. Pentru aceasta a luat și cinul îngeresc, când a fost în vârsta de șaisprezece ani, și de atunci mai mult sporea la duhovniceștile nevoințe, biruind toate pornirile trupului. 

După multe nevoințe, la vârsta de 42 de ani, Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou se retrage într-o chilie atât de mică, încât cei ce au văzut-o au spus că este mai degrabă un mormânt, iar nu locuință de odihnă.

Din Sinaxar aflam că "aici petrecea, vara arzându-se și iarna înghețând; iar sub îmbrăcăminte avea trupul încins cu fiare și de la umeri până la mijloc era înconjurat cu alta cingătoare de fier pironit de amândouă parțile și pe sub brațe cu altă cingătoare de fier. Îmbrăcămintea o avea din piele și chiar sfântul culion și analavul cel purtător de cruci, asemenea și sfințita mantie a chipului monahal".

Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou va lupta împotriva celor ce declarau că icoana este un idol. Este perioada când împăratul Constantin Copronim (741-775) îi persecuta pe creștinii care cinsteau sfintele icoane. Așa se face că multe icoane erau arse, îngropate, sfărâmate sau lăsate în locuri de necinste.

Citește și: Rugăciunea pe care trebuie să o spui de Sfântul Andrei 2022. Îndepărtează bolile și te ferește de toată răutatea

Pentru că nu împărtășea aceeași credința greșită cu cea a imparului (adică mărturisea cu tărie credința în sfintele icoane), Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou este închis într-un loc unde se aflau 342 de monahi, din diverse părți. Unii cu nasurile tăiate, alții cu ochii scoși, alții având mâinile tăiate, că unii ce nu au iscălit actul împotriva sfintelor icoane. Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou a organizat închisoarea de la Pretorion că o adevărată mănăstire. Aflând ce se întâmplă, împăratul l-a supus la grele chinuri și bătăi. Unul dintre ucigași, luând un lemn, l-a lovit atât de tare pe Sfântul Ștefan în cap, încât l-a despicat. Și așa și-a dat cinstitul său suflet în mâinile Domnului luând cununa mărturisirii. Cinstitul său trup a fost aruncat de pângăriții aceia în mare.

Văzând creștinii acestă nedreptate au pescuit trupul lui și l-au îngropat cu cinste în locul în care se află și astăzi.

Calendar ortodox 28 noiembrie 2022. Sf Ștefan cel Nou 

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou pe care este bine să o citească luni toți credincioșii! 

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou, glasul al 4-lea:

Pustniceşte mai înainte pregătindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor celor netrupeşti cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Şi pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Mucenice Ştefan, pururea pomenite.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie trecând tu pe calea cea strâmtă a nevoinţei, cu întinderea muceniciei tale ai strâmtorat pornirea vrăjmaşilor şi ai moştenit viaţă largă, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rădăcină neroditoare te-a rodit pe tine mai înainte cea cu numele Anei, ca odinioară pe Samuel şi te-a dat pe tine dar lui Dumnezeu, însemnând darul vieţii tale, înţelepte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foarte cu sfinţenie mergând la Dumnezeiasca ceată a sihaştrilor, ai strălucit cu virtuţile ca o stea prealuminoasă, luminând tainic pe credincioşi, Cuvioase Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuindu-ţi trupul cu închisoarea locuinţei celei strâmte, ţi-ai ridicat gândul către cele cereşti, înţelepte, lăţindu-te bine cu suişuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Uşa cea Neumblată, pe Locaşul cel Curat al curăţie, pe cea Frumoasă între femei, pe Preasfânta Stăpână, cu glasuri sfinţite să o mărim noi poporul cel sfinţit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ta cu plecarea către Dumnezeu înfrumuseţându-se, părinte, s-a arătat foarte frumoasă şi plină de tot harul cu adevărat şi părtaşă Dumnezeieştii Lumini.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închinându-te cinstitei icoane a lui Hristos şi Celei ce L-a născut pe El, fericite, ai urât porunca cea nelegiuită a împăratului celui nelegiuit, cu Puterea Dumnezeiescului Duh.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legându-te cel nebun cu fier pe tine, cel ce ai avut inimă de fier, te trimite în temniţă ca pe un păzitor al învăţăturilor credincioase, Sfinte Ştefan, Preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale cele frumoase, cuvioase, le-ai avut de faţă umblând luminat pe cărările muceniciei şi zdrobind capetele vrăjmaşilor, Sfinte Ştefan, Fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, cea Singură Curată, S-a Întrupat Cuvântul Dumnezeu cel Preaînalt, precum ştie. Şi ne-a mântuit pe noi din stricăciune, cei ce ne închinăm Dumnezeieştii bunăvoinţei Lui, celei pentru milostivire.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă, strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu Lumina Duhului, prin Dumnezeiasca rugăciune, ai dat, părinte, lumină orbilor, urmând Stăpânului şi Dumnezeului tău, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce înotau în mare te-au văzut pe tine de departe, cârmuindu-i pe dânşii către limanul cel lin, fericite, cu Dumnezeiescul har, care au chemat cu credinţă numele tău, Sfinte Părinte Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfindu-te ca o junghiere sfinţită, te-ai adus Celui Jertfit pentru tine, Sfinte Ştefan şi te-ai odihnit în corturile celor întâi-născuţi veselindu-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cinstitul tău cuvânt, cel ce mai înainte pe jumătate era uscat, cu totul s-a arătat sănătos, minunându-se, mucenice, de harul ce s-a dat ţie de la înălţime din destul, spre îndreptarea oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine, cea cu totul fără prihană, mi-am pus nădejdea mântuirii mele, către Acoperământul tău am alergat, fii mie Ajutor, Fecioară, scoţându-mă din cele de groază.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, pe Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cununile mucenicilor a încununat ostenelile tale cele pustniceşti cu adevărat, cuvioase, Însuşi Singurul purtător de luptă, Dumnezeul nostru, Care te-a întărit pe tine împotriva ucigaşilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptându-te cu bună laudă, mucenice, ai fost împreună cu mulţimea mucenicilor în temniţă împreună vorbind cu ei. Care ca nişte stele înconjurându-te pe tine, ca pe Soarele Cel Neapus, mai mult se luminau.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvinte Dumnezeieşti fericim pe sfinţii mărturisitori şi râvnitorii Dumnezeieştilor patimi, pe cei trei sute şi patruzeci şi doi, care au biruit pe cei necredincioşi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smulgerea părului în batjocură, tăierea urechilor şi a mâinilor şi arderea sfintelor mădulare, a răbdat pentru Icoana lui Hristos poporul cel vestit al cuvioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

23 ianuarie 2023, zi liberă. Ce angajați vor beneficia de liber în prima lună a noului an

Preasfântă, Ceea ce Singură ai născut pe pământ cu adevărat pe Dumnezeu Cel mai presus de sfinţi, sfinţeşte pe cei ce te propovăduiesc pe tine pururea Născătoare de Dumnezeu şi-i mântuieşte cu mijlocirea ta. 

Sursă: orthodoxwiki.org; doxologia.ro; crestinortodox.ro

 

 


Bia, primele semne de gelozie, în Casa iubirii! Concurenta i-a adus reproșuri dure lui Andrei, pentru ca a fost mult prea tandru cu Emma în camera roșie! „Am auzit că ai strâns-o foarte tare în brațe”

Andrei îi stârnește gelozia frumoasei Bia, după ce o va îmbrățișa pe Emma în camera roșie! „Mie nu-mi place să mă joc!” Iată ce reproșuri dure i-a adus concurenta lui Andrei!

Cookies