Calendar Ortodox 17 noiembrie 2022: Mare Sfânt vindecător, sărbătoare joi în calendarul bisericesc. Rugăciune pentru vindecarea bolilor trupești și sufletești

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 17 nov 2022, 08:05

Sărbătoare calendar ortodox 17 noiembrie 2022

Sursa: freepik.com

Ce sărbătoare este joi în calendar ortodox 17 noiembrie 2022. Ce rugăciune pentru sănătate și vindecarea de boli se citește în această zi.

Calendar ortodox 17 noiembrie 2022. Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, făcătorul de minuni, sărbătoare joi în calendarul bisericesc.

Ce rugăciune pentru sănătate și vindecarea de boli se citește în această zi.

Sărbătoare calendar ortodox 17 noiembrie 2022 

Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, sărbătoare calendar ortodox 17 noiembrie 2022. 

Sfântul Grigorie] s-a născut către anul 213 d.Hr. într-o familie aristocrată bogată, dar păgână, din Neocezareea (azi Niksar, în Turcia, pe atunci capitala provinciei Pont). A primit numele de Teodor de la părinții săi, numele de Grigorie primindu-l mai târziu, la botez.

În copilăria sa nu a cunoscut creștinismul, pentru că pe atunci erau doar 17 creștini în toată Neocezareea.

Dar a primit o educație aleasă și mai apoi a fost trimis de mama sa, împreună cu fratele său, Atenodor, să studieze la Beryt (Beirut de azi), pe atunci una din cele mai faimoase școli ale lumii elenistice. În drum, ei o conduc pe sora lor la Cezareea Palestinei, unde aceasta era măritată cu consilierul juridic al guvernatorului.

Aici cei doi frați îl cunosc pe marele Origen († 254), de puțină vreme venit din Alexandria pentru a creea o școală creștină în Palestina.

Fascinați de Origen, cei doi frați abandonează proiectul de a merge la Beryt, și rămân la Cezareea la școala lui Origen timp de șapte ani (231-238). Tot în această perioadă, cei doi frați primesc și botezul.

După terminarea studiilor, Grigorie trăiește o perioadă ca pustnic în asceză și rugăciune.

Către vârsta de 30 ani este hirotonit episcop al Neocezareii de Fedim, episcopul Amasiei și mitropolitul Pontului, și după ce a mers la biserica ce i s-a dat, se spune că a făcut multe minuni, care nu s-au auzit și mai mari decât se pot crede.

Predica și misiunea lui au fost atât de puternice și roditoare, încât se spune că la sfârșitul vieții lui, în 275, în Neocezareea nu mai erau decât 17 păgâni, scrie orthodoxwiki.org

Calendar ortodox 17 noiembrie 2022 

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând; în chipul Crucii lovind şi despărţind marea, pe Israel cel fugărit, mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată întru mine, Părinte Grigorie şi acum luminat lucrarea cea Dumnezeiască a minunilor, scăpându-mă din adâncul greşelilor mele, fericite şi cu strălucirea ta luminează-mă, ca după vrednicie să te laud.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sârguitor şi înţelegător şi înţelept, ai ales mai bine cinstea sufletului, decât desfătările trupului, fericite, culegând cu iubire de osteneală dogmele înţelepciunii, prin care acela se hrăneşte, apropiindu-se de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând şarpele cel cumplit, Sfinte Grigorie, că ai soră curăţia ca pe un ajutor bun, a întărâtat asupra ta pe zavistnici, pe care i-ai ruşinat, părinte, cu îndelungă răbdare, vindecând pe femeia care era cuprinsă de patimi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe pământ străin petrecând, cuvioase, tuturor te-ai arătat cucernic pentru virtute, bun credincios şi iubitor de Dumnezeu, luând har de la Dumnezeu de a face minuni, prin care eşti cunoscut, că ai strălucit în lume ca un soare, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din rădăcină împărătească ai odrăslit, Curată şi ai născut, în chip mai presus de gând şi de cuget, pe Împăratul Hristos, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Întrupat din Curate sângiurile tale în două Firi şi într-un Ipostas.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit din început...

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi gândul de furtuna patimilor şi umplându-l de privire întru tot înţeleaptă, te-ai arătat locaş cu bună cuviinţă înţelepciunii şi te-ai îmbogăţit cu harul proorociei, Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vorbind cu Scriptura cea insuflată de Dumnezeu, preafericite şi din multe feluri de vieţuiri înţelepţeşte alegând un chip de virtute, l-ai întărit întru tine, de Dumnezeu Înţelepţite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscătorul de cele Dumnezeieşti, cu Dumnezeiască tăinuire învăţându-se Taina teologiei, ne-a luminat pe noi a cinsti pe Preasfânta Treime într-o Fiinţă şi într-o Fire, Nezidită şi împreună Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Călăuzit de Dumnezeu, ca unul ce L-ai căutat cu dragoste, ai câştigat Învăţător pe Preacurata şi Născătoarea de Dumnezeu Maria şi pe fiul tunetului, care te-au învăţat Lumina Treimii, pe tine, grăitorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag care ai Odrăslit pe Hristos, Floarea Nestricăciunii şi Cădelniţă de aur, toţi pe tine te ştim, Curată, care porţi în braţele tale Cărbunele Dumnezeieştii Fiinţe, de Dumnezeu Fericită, Fecioară.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte, că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământului celui bun te-ai asemănat, părinte de Dumnezeu înţelepţite, primind sămânţa Cuvântului, evangheliceşte o înmulţeşti însutit încă şi acum, Sfinte Grigorie, aducând cu învăţăturile tale pe cei ce cu credinţă cântă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fulgerul strălucind viaţa ta, părinte, a alungat înşelăciunea demonilor; că de lumina virtuţii tale, n-a putut să se atingă întunericul acelora. Pentru aceea mai marele capiştei, de la înşelăciunea cea pierzătoare de suflet, ca o piatră tăvălindu-se, se luminează.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea Norul Luminii Celei Dumnezeieşti luând Legea cea scrisă de Dumnezeu a teologiei, părinte, ca Moise te-ai învăţat adeverirea. Pentru aceea te-ai arătat dătător de Lege Bisericii lui Hristos, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Abătutu-te-ai de la vorbăria ritorilor şi luminându-te cu harul Cuvântului, părinte, cu adevărat ai luat putere bogată apostolicească asupra demonilor; că mai marele întunericului fuge de raza ta cea strălucitoare, Sfinte Părinte Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chivotul care avea în el Legea cea scrisă de Dumnezeu, pe tine cea fără prihană te însemna mai înainte de departe, care ai zămislit în pântece nespus pe Cuvântul Cel Începător de viaţă, Care hrăneşte din destul sufletele celor ce strigă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumina Neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul. Ci, Te rog întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrarea cuvintelor tale ai ogorât inimile cele înţelenite şi ai semănat în ele Dumnezeiasca sămânţă, ierarhe şi ai adus Mântuitorului roadă de multe feluri şi mântuire credincioşilor, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stătătorul înaintea lui Dumnezeu, Fedim, fiind aprins cu râvnă, te-a uns pe tine, părinte, nefiind tu de faţă, încrezându-se dreptei credinţe şi vieţii tale celei curate şi nădăjduind în Dumnezeu, Cel Ce pe toate le vede, grăitorule de cele Dumnezeieşti, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile dogmelor tale ai stins focurile cele idoleşti şi cu învăţăturile tale ai întărit pe credincioşi, preaînţelepte, ridicându-te ca Samuel la înălţime cu gândurile şi te-ai făcut tare ca un copac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţite de Dumnezeu ierarhe, cu rugăciunile tale izbăvit fiind de cele cumplite, rupe zapisul greşelilor mele, părinte. Că, preot fiind, ai luat de la Dumnezeu putere să ierţi greşelile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). 

Calendar sărbători luna noiembrie 2022 

Calendar ortodox noiembrie 2022 

1    M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia;

2    M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist;    (Post. Nu se fac nunți)

3    J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.;Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida;

4    V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare;Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama;   ( Post. Nu se fac nunți)

5    S Sf. Mc. Galaction și Epistimia;    (Pomenirea morților- Moşii de toamnă)

6    D Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Luca din Sicilia;

7    L Sf. 33 de Mc. din Melitina;Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei;

8    M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri;

9    M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina;Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat;Sf. Mc. Onisifor și Porfirie;Sf. Cuv. Matrona;    (Post. Nu se fac nunți) 

10    J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart;Sf. Mc. Orest;

11    V † Sf. M. Mc. Mina;Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida;Sf. Cuv. Teodor Studitul;   (    Post. Nu se fac nunți)

12    S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei;†) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu;Sf. Cuv. Nil Pustnicul;

13    D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza;

14    L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli;Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului;    (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15    M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț;Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac.;    (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16    M Sf. Ap. și Ev. Matei;    (Post. Nu se fac nunți)

17    J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Lazăr Zugravul;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

18    V Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu;   ( Post. Nu se fac nunți)

19    S Sf. Prooroc Avdie;Sf. Mc. Varlaam;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20    D Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul;† Sf. Mc. Dasie;Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului;;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

21    L (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia);    (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

22    M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia;Sf. Mc. Cecilia;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

23    M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii;Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

24    J Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25    V Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;† Sf. M. Mc. Ecaterina;Sf. M. Mc. Mercurie;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

26    S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul;    (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

27    D Sf. M. Mc. Iacob Persul;Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie;  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

28    L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou;Sf. Mc. Irinarh;   (    Post. Nu se fac nunți)

23 ianuarie 2023, zi liberă. Ce angajați vor beneficia de liber în prima lună a noului an

29    M Sf. Mc. Paramon și Filumen;Sf. Cuv. Pitirun;    (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

30    M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;† Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei;Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei;    (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Sursă: doxologia.ro

 


Cookies